• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для incə yerinə toxunmaq (294 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
şərəfinə toxunmaq dishonor noun general
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
incə şeylər filigree noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
çox incə mexanizm gimmick noun general
çox incə yay hair-spring noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
yerinə yetirmə observance noun general
incə parça open-work noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
incə barmaqlar delicate fingers noun general
incə him delicate hint noun general
incə zövq delicate taste noun general
incə zövq exquisite taste noun general
incə eyham gentle hint noun general
incə him gentle hint noun general
incə işarə gentle hint noun general
incə saitlər palatalize consonants noun general
incə saitlər soft consonants noun general
incə qəlb tender heart noun general
incə qəlbli tender-hearted noun general
incə fərq nuance noun french
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
yerinə yetirmə completion noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
yerinə yetirmə acquittal noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
yerinə yetirmə discharge noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
toxunmaq blunder on verb general
ehmalca toxunmaq brush verb general
ehmalca toxunmaq brush against verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
yüngülcə toxunmaq dab verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
toxunmaq feel verb general
toxunmaq finger verb general
yerinə salmaq fit in verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
toxunmaq frump verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
yavaşca toxunmaq graze verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
toxunmaq huff verb general
toxunmaq impinge verb general
yerinə yetirmək implement verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
pəncəsi ilə toxunmaq paw verb general
yerinə yetirmək perform verb general
toxunmaq pique verb general
simlərə bir-bir toxunmaq plunk verb general
yerinə yetirmək realise verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
yerinə salmaq reset verb general
şərəfinə toxunmaq stigmatize verb general
ayağı ilə toxunmaq toe verb general
toxunmaq toe verb general
toxunmaq touch verb general
başqasının yerinə qoymaq transpose verb general
namusuna toxunmaq affect one's honor verb general
yerinə qor dolmaq be very anxious verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
toxunmaq be woven verb general
insan yerinə qoymaq consider a man verb general
ismətinə toxunmaq dishonour verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts verb general
namusuna toxunmaq hurt one's pride verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
qeyrətinə toxunmaq offend smb.'s honor verb general
şərəfinə toxunmaq offend smb.'s pride verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
yerinə yetirmək put through verb general
namusuna toxunmaq rape verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
toxunmaq touch on verb general
yüngül toxunmaq touch slightly verb general
yerinə işəmək wet one's bed verb general
oyuncaq yerinə qoymaq guy verb spoken language
abrını verib yerinə oturtmaq transfix verb figurative meaning
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
axmaq yerinə qoymaq besot verb general
axmaq yerinə qoymaq besott verb general
dibə toxunmaq bottom verb general
toxunmaq cannon verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
toxunmaq encroach verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
qəlbinə toxunmaq gall verb general
toxunmaq hit verb general
toxunmaq intertwine verb general
toxunmaq meddle verb general
yerinə yetirməmək neglect verb general
yerinə yetirmək obey verb general
toxunmaq offend verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
bərk toxunmaq scorch verb general
toxunmaq strike verb general
yerinə yetirməyi tələb etmək summon verb general
toxunmaq tamper verb general
toxunmaq thud verb general
toxunmaq tig verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
toxunmaq usurp verb general
ad-sanına toxunmaq smirch verb figurative meaning
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
toxunmaq bang verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
yerinə keçirmək fit verb general
yerinə taxmaq fit verb general
toxunmaq nuzzle verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
əli ilə toxunmaq handle verb general
toxunmaq hurt verb general
toxunmaq jar verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
toxunmaq rub verb general
yüngülcə toxunmaq shave verb general
yerinə qoymaq organise verb spoken language
yerinə qoymaq organize verb spoken language
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
özünü ... yerinə qoymaq affect verb general
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
yerinə yetirildi done verb computer
yerinə yetirmək exercise verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
toxunmaq get verb general
yerinə salmaq set verb general
incə aesthetic adjective general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
çox incə brittle adjective general
incə dainty adjective general
incə delicate adjective general
incə-mincə effeminate adjective general
incə elegant adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
incə exquisite adjective general
çox incə frail adjective general
incə gentle adjective general
incə graceful adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
incə natty adjective general
yerinə düşən opportune adjective general
işi tam vaxtında yerinə yetirən punctual adjective general
yerinə yetirilə bilən realisable adjective general
incə slender adjective general
incə slight adjective general
incə slim adjective general
incə subtle adjective general
incə thin adjective general
yerinə yetirilməmiş undischarged adjective general
yerinə yetirilməmiş unfulfilled adjective general
yerinə qoyulmamış unplaced adjective general
yerinə yetirilməmiş unredeemed adjective general
incə-mincə delicate adjective general
incə fine adjective general
incə-mincə graceful adjective general
incə nifty adjective spoken language
incə tony adjective spoken language
incə balmy adjective general
incə choice adjective general
incə darling adjective general
incə fastidious adjective general
incə feminine adjective general
incə fragile adjective general
yerinə yetirən observant adjective general
incə polished adjective general
incə refined adjective general
yerinə yetirilməmiş unfilled adjective general
yerinə qaytarılmamış unredeemed adjective general
başqasının yerinə əziyyət çəkən vicarious adjective general
incə well-spoken adjective general
incə velvet adjective figurative meaning
incə distinguished adjective general
incə fancy adjective general
incə feat adjective general
incə precious adjective general
incə thready adjective general
incə airy adjective general
incə queasy adjective general
incə soft adjective general
incə thorny adjective general
yerinə yetirilməmiş broken adjective general
incə nice adjective general
yerinə yetirilmiş unbroken adjective general
incə daintily adverb general
yerinə for a consideration adverb general
yerinə instead adverb general
incə thin adverb general
incə-incə delicately adverb general
incə-incə tenderly adverb general
incə fastidiously adverb general
incə thinly adverb general
yerinə home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
incə zövq nice taste preposition general
yerinə in place of preposition general
yerinə instead of preposition general
vədini yerinə yetirməmək break one's promise phrases general
toxunmaq bring into the picture phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
yerinə düşmək come in handy phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
incə jest free gesture phrases general
vədini yerinə yetirməmək go back on one's promise phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
yerinə in place of phrases general
yerinə instead of phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq put down the receiver phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq replace the receiver phrases general
əvvəlki yerinə qoymaq set back phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq step on smb.'s toes phrases general
incə məsələ thorny issue phrases general
incə məsələ ticklish question phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
incə-incə with kid-gloves phrases general
özünü eşşək yerinə qoymaq make an ass of oneself phrases general
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general