• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для interest bearing loan (126 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
boy-buxun bearing noun general
duruş bearing noun general
görkəm bearing noun general
qamət bearing noun general
vüqar bearing noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
maraq interest noun general
borc pul loan noun general
istiqraz loan noun general
ssuda loan noun general
mənfəətini güdmə self-interest noun general
mənfəətpərəstlik self-interest noun general
tamahkarlıq self-interest noun general
nisyə loan noun general
dayanacaq bearing noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
faizli borc interest-bearing loan noun general
təxsisat loan noun general
kalka loan translation noun general
uduşlu istiqraz lottery-loan noun general
neftvermə oil-bearing noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
şəxsi-qərəz personal interest noun general
dövlətpərəstlik self-interest noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dabanlıq step-bearing noun general
kükürdlü birləşmə sulfur bearing compound noun general
daşıma bearing noun general
gəzdirmə bearing noun general
mənafe interest noun general
mənfəət interest noun general
qazanc interest noun general
xeyir interest noun general
doğma bearing noun general
doğum bearing noun general
doğuş bearing noun general
hamiləlik bearing noun general
ikicanlılıq bearing noun general
pay interest noun general
bargətirmə bearing noun general
barvermə bearing noun general
faiz interest noun general
faizlə gəlir interest noun general
bar bearing noun general
bəhər bearing noun general
meyvə bearing noun general
davranış bearing noun general
hərəkət bearing noun general
münasibıət bearing noun general
əlaqə bearing noun general
hərəkət tərzi bearing noun general
rəftar bearing noun general
podşipnik bearing noun general
dayaq bearing noun general
maraq doğurmaq interest verb general
maraqlandırmaq interest verb general
maraqlanmaq interest verb general
borc vermək loan verb general
həvəsi olmaq have interest verb general
soyumaq lose interest verb general
həvəs doğurmaq rouse interest verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
maraqlandırmaq rouse interest verb general
həvəsləndirmək stimulate the interest verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
kirayəyə vermək loan verb general
istiqraz vermək loan verb general
ssuda vermək loan verb general
aparıcı bearing adjective general
daşıyıcı bearing adjective general
dayaq bearing adjective general
daş kömür olan coal-bearing adjective general
tərkibində neft olan oil-bearing adjective general
küsülü bearing a grudge adjective general
əlaqəli bearing a relation adjective general
faizsiz bearing no interest adjective general
əlaqəsiz bearing no relation adjective general
birfamiliyalı bearing the same surname adjective general
brilyantlı diamond-bearing adjective general
qızıllı gold-bearing adjective general
faizli interest-bearing adjective general
yarpaqlı leaf-bearing adjective general
neftli oil-bearing adjective general
neftverən oil-bearing adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
filizli ore-bearing adjective general
kauçuklu rubber-bearing adjective general
toxumlayan seed-bearing adjective general
bargətirən bearing adjective general
barverən bearing adjective general
meyvəverən bearing adjective general
doğan bearing adjective general
törəyən bearing adjective general
böyük faizlə at high interest adverb general
maraqla with interest adverb general
buksa axle bearing phrases general
vaqon təkəri oxunun hərləndiyi qutu axle bearing phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
istiqraz buraxmaq float a loan phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
istiqraz alma procurement of a loan phrases general
dövlət istiqrazı public loan phrases general
maraq doğurmaq rouse interest phrases general
maraq oyatmaq rouse interest phrases general
şəxsi maraq sectional interest phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
maraq dairəsi sphere of interest phrases general
maraqlanmaq take an interest in phrases general
su saxlayan water bearing phrases general
sulu water bearing phrases general
rütubətli water bearing phrases general
nisyə vermək grant loan phrases general
girovla verilən istiqraz loan on mortgage phrases law
girovla verilən ssuda loan on mortgage phrases law
diyircəkli dayaq ball-bearing phrases technical
kompasa görə istiqamət bearing plural general
pelenq bearing plural general
kompas bucağı bearing plural general
azimut bearing plural general