• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для into (200 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
into içinə sözönü ümumi
into -yə sözönü ümumi
into sözönü ümumi
into -ya sözönü ümumi
into -a sözönü ümumi
turning into marsh bataqlaşma isim ümumi
converting into gas qazlaşdırılma isim ümumi
conversion into coal kömürləşmə isim ümumi
falling into a frenzy quduzlaşma isim ümumi
conversion into gas qazlaşma isim ümumi
reduction to, into döndərmə isim ümumi
reduction to, into çevirmə isim ümumi
tie into bunches dəstələmək fel ümumi
turn into swamp bataqlıqlamaq fel ümumi
put into chains zəncirləmək fel ümumi
plunge into dürtülmək fel ümumi
get into trouble ilişmək fel ümumi
make into pages səhifələmək fel ümumi
come into fashion modda olmaq fel ümumi
turn into gyps kirəcləşmək fel ümumi
take into consideration hesaba almaq fel ümumi
be into a knot düyülmək fel ümumi
change into dönmək fel ümumi
be taken into account sananmaq fel ümumi
break into basıb girmək fel ümumi
take into consideration nəzərə almaq fel ümumi
get into touch bağlanmaq fel ümumi
get into içəri girmək fel ümumi
break into bölünmək fel ümumi
convert into gas qazlaşmaq fel ümumi
bring into contact toxundurmaq fel ümumi
burst into leaves ləçəklənmək fel ümumi
turn into water suya dönmək fel ümumi
take into account hesaba almaq fel ümumi
divide into layers təbəqələşdirmək fel ümumi
divide into patches taxtalamaq fel ümumi
fall into error karıxmaq fel ümumi
fall into pieces dağılmaq fel ümumi
fly into a passion hiddətlənmək fel ümumi
divide into two ikiləşdirmək fel ümumi
divide into periods dövrləşdirmək fel ümumi
put into disorder qarışıqlıq salmaq fel ümumi
get into daxil olmaq fel ümumi
turn into cement sementlənmək fel ümumi
turn into phosphorate fosforlaşmaq fel ümumi
run into təsadüf etmək fel ümumi
penetrate into daxilinə keçmək fel ümumi
form into bunches dəstələmək fel ümumi
get into geyindirmək fel ümumi
turn into plaster gipsləşmək fel ümumi
turn into salt duzlaşmaq fel ümumi
divide into two parts paralamaq fel ümumi
come into operation hərəkətə gəlmək fel ümumi
fall into pitfall kəməndə düşmək fel ümumi
get into a rage qeyzlənmək fel ümumi
turn into swamp bataqlıqlaşmaq fel ümumi
get into trouble dara düşmək fel ümumi
divide into periods dövrləşmək fel ümumi
be moved into tears kövrəlmək fel ümumi
fly into a rage qızmaq fel ümumi
wind into a ball yumaqlamaq fel ümumi
grow into a bull buğalanmaq fel ümumi
go into details təfərrüata varmaq fel ümumi
get into düşmək fel ümumi
put into a barn anbarlamaq fel ümumi
be made into pages səhifələnmək fel ümumi
get into water suya girmək fel ümumi
come into being törəmək fel ümumi
come into buds qönçələnmək fel ümumi
bring into line uyğunlaşdırmaq fel ümumi
break into wrinkles bürüşmək fel ümumi
get into trouble dərdə düşmək fel ümumi
come into fashion dəbə düşmək fel ümumi
turn into mud bataqlıqlamaq fel ümumi
sink into torpor keyləşmək fel ümumi
turn into asphalt qırlaşmaq fel ümumi
turn into cement sementləşdirmək fel ümumi
put into içinə qoymaq fel ümumi
form into strata laylanmaq fel ümumi
go into sancılmaq fel ümumi
go into pieces ovulmaq fel ümumi
turn into hards kilkələşmək fel ümumi
break into təpilmək fel ümumi
come into force qüvvəyə minmək fel ümumi
come into existence vücuda gəlmək fel ümumi
come into sight təzahür etmək fel ümumi
cut into small pieces xırdalamaq fel ümumi
break into yarıb girmək fel ümumi
enter into relations əlaqəyə girmək fel ümumi
go into qaxılmaq fel ümumi
get into passion coşmaq fel ümumi
get into girmək fel ümumi
get into keçmək fel ümumi
get into geydirmək fel ümumi
get into a muddle qatışmaq fel ümumi
get into a wax hirslənmək fel ümumi
get into trouble bəlaya düşmək fel ümumi
get into contact əlaqəyə girmək fel ümumi
fall into the habit şirnikmək fel ümumi
fall into dispute adı çıxmaq fel ümumi
come into collision toqquşmaq fel ümumi
divide into two ikiləmək fel ümumi
break into pieces qəlpələmək fel ümumi
break into pieces cilikləmək fel ümumi
fall into decay tənəzzül etmək fel ümumi
bring into concord uyuşdurmaq fel ümumi
burst into flame od götürmək fel ümumi
be broken into pieces qəlpələnmək fel ümumi
be cut into pieces doğranılmaq fel ümumi
be looked into baxılmaq fel ümumi
send into exile sürgün etmək fel ümumi
turn into swamp bataqlaşmaq fel ümumi
turn into ruins xarabalaşmaq fel ümumi
get into qoymaq fel ümumi
burst into petals ləçəklənmək fel ümumi
cut into strips zollamaq fel ümumi
turn into flock kilkələşmək fel ümumi
turn into lead qurğuşunlaşmaq fel ümumi
turn into clay gillənmək fel ümumi
pass into daxilinə keçmək fel ümumi
get into trouble dolaşmaq fel ümumi
turn into lime əhəngləşmək fel ümumi
turn into resin qatranlaşmaq fel ümumi
go into detail açıqlamaq fel ümumi
develop into formalaşmaq fel ümumi
be divided into bölünmək fel ümumi
break into flame alovlanmaq fel ümumi
turn into pitch qatranlaşmaq fel ümumi
look into ayırd etmək fel ümumi
turn into clod kəsəkləşmək fel ümumi
put into practice işlətmək fel ümumi
be cut into strips zollanmaq fel ümumi
look into təhlil etmək fel ümumi
be drawn into dolaşdırılmaq fel ümumi
into equal parts bərabər zərf ümumi
pushing into soxa-soxa zərf ümumi
into small particles xırda zərf ümumi
whip into shape adam eləmək phrases spoken language
take into custody dustaq etmək phrases ümumi
withdrawal into oneself özünə qapanma phrases ümumi
bring into use istifadəyə vermək phrases ümumi
bring into effect həyata keçirmək phrases ümumi
sink into oblivion huşunu itirmək phrases ümumi
bring into service istifadəyə vermək phrases ümumi
be taken into account sayılmaq phrases ümumi
get into mischief şuluqluq salmaq phrases ümumi
get into a rage qəzəblənmək phrases ümumi
get into a temper qəzəblənmək phrases ümumi
fall into disgrace nəzərdən düşmək phrases ümumi
get into a fuss həyəcanlanmaq phrases ümumi
burst into a rage qeyzlənmək phrases ümumi
burst into tears ağlamaq phrases ümumi
burst into flame yanmaq phrases ümumi
burst into flame alışmaq phrases ümumi
carry into effect reallaşdırmaq phrases ümumi
wade into baş vurmaq phrases ümumi
wade into şığımaq phrases ümumi
wade into üstünə cummaq phrases ümumi
walk into içəri girmək phrases ümumi
walk into daxil olmaq phrases ümumi
wade into atılmaq phrases ümumi
come into sight görünmək phrases ümumi
sink into poverty kasıblamaq phrases ümumi
lay into üstünə yağdırmaq phrases ümumi
come into property varlanmaq phrases ümumi
change into çevrilmək phrases ümumi
break into flame yanmaq phrases ümumi
bring into being yaratmaq phrases ümumi
wade into yüyürərək keçmək phrases ümumi
whip into shape öyrətmək phrases spoken language
fly into passion qəzəblənmək phrases ümumi
burst into giggle hırıldamaq phrases ümumi
break into grin gülümsəmək phrases ümumi
break into flame alışmaq phrases ümumi
break into grin qımışmaq phrases ümumi
go into rage qeyzlənmək phrases ümumi
break into flame alışıb yanmaq phrases ümumi
slip into oblivion huşunu itirmək phrases ümumi
get into trouble fəlakətə düşmək phrases ümumi
get into trouble bəlaya düşmək phrases ümumi
burst into a rage azğınlaşmaq phrases ümumi
burst into a rage qəzəblənmək phrases ümumi
come into sight gözə dəymək phrases ümumi
carry into effect icra etmək phrases ümumi
carry into effect həyata keçirmək phrases ümumi
get into a rage hirslənmək phrases ümumi
go into service xidmətçi işləmək phrases ümumi
merge into əvəz edilmək phrases ümumi
merge into çevrilmək phrases ümumi
lay into üstünə atılmaq phrases ümumi
go into rage qəzəblənmək phrases ümumi
fall into unconsciousness huşunu itirmək phrases ümumi
merge into qovuşmaq phrases ümumi
fall into a habit alışmaq phrases ümumi
wade into cummaq phrases ümumi
bring into being həyata gətirmək phrases ümumi
wade into tullanmaq phrases ümumi
get into mischief bəlaya düşmək phrases ümumi
walk into düşmək phrases ümumi
walk into bir kəslə toqquşmaq phrases figurative meaning