• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для iron disk for baking bread (143 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
çörək bread noun general
çörək məmulatı bread-stuff noun general
taxıl bread-stuff noun general
un bread-stuff noun general
çörək kartoçkası bread-ticket noun general
ailə başçısı bread-winner noun general
ailəni dolandıran bread-winner noun general
kərpic şəkilli çörək brick-bread noun general
disk disc noun general
dairəşəkilli lövhə disk noun general
disk disk noun general
halqa disk noun general
dəmir iron noun general
qara metal iron noun general
ağ çörək wheat-bread noun general
buğda çörəyi wheat-bread noun general
çuqun cast iron noun general
bir qırıq çörək a piece of bread noun general
çörəkçilik baking noun general
bərəkət bread noun general
nan bread noun general
buterbrod bread and butter noun general
yağ çörək bread and butter noun general
yağ-çörək bread and butter noun general
yaxma bread and butter noun general
yaxmac bread and butter noun general
duz-çörək bread and salt noun general
çörək kvası bread kvass noun general
təpitmə bread poultice noun general
çörək talonu bread ticket noun general
çörəkqabı bread-basket noun general
çörəkdaşıyan bread-carrier noun general
çörəkqabı bread-plate noun general
çörəksatan bread-seller noun general
çörəkağacı bread-winner noun general
kərpic çörək brick-bread noun general
dəmir daranqıltısı clatter of iron noun general
çörək ovuğu crumb of bread noun general
gündəlik çörək daily bread noun general
ruzi daily bread noun general
pəhriz çörəyi diet-bread noun general
disk discus noun general
qurs disk noun general
diskjokey disk-jockey noun general
elektrik ütüsü electric iron noun general
araqat face disk noun general
fətir flat bread noun general
külfə for baking bread noun general
alabişmiş çörək half-baked bread noun general
dəmir-dümür iron articles noun general
dəmir daban iron heel noun general
dəmir-dümür iron items noun general
dəmir filizi iron ore noun general
dəmir-dümür iron pieces noun general
daş filizi iron stone noun general
dəmir filizi iron stone noun general
dəmir peç iron stove noun general
nal iron tip noun general
dəmirağac iron tree noun general
dəmir iradə iron will noun general
yuxa kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
yayma kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
bir lomba çörək lump of bread noun general
ayın diski moon's disk noun general
loğma piece of bread noun general
çovdar çörəyi rye bread noun general
bir parça çörək slice of bread noun general
ütü smoothing-iron noun general
ağ çörək white bread noun general
buğda çörəyi white bread noun general
disk dial noun general
qrammofon valı disk noun general
patefon valı disk noun general
ütü iron noun general
disk web noun general
disk circle noun astronomical
ütüləmək iron verb general
bişmək be baking verb general
çörək doğramaq crumble bread verb general
ruzi qazanmaq earn one's daily bread verb general
gəvələmək eat bread verb general
çörəkləmək feed on bread verb general
çörəkləmək give bread verb general
lingləmək lift with an iron bar verb general
çörəkpulu qazanmaq make one's bread verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
ovxarlamaq sharpen an iron tool verb general
doğramaq slice bread verb general
duz-çörəyə and içmək swear on bread and salt verb general
disk atmaq throw discus verb general
həll etmək iron verb general
qaydaya salmaq iron verb general
yoluna qoymaq iron verb general
çuqun cast-iron adjective general
çuqundan hazırlanmış cast-iron adjective general
çuqundan qayrılmış cast-iron adjective general
çuqun cast iron adjective general
ruzili having bread adjective general
ruzisiz having no bread adjective general
dəmir iron adjective general
polad iron adjective general
zirehli iron-clad adjective general
polad iradəli iron-willed adjective general
acıtmasız çörək unleavened bread adjective general
inadlı cast-iron adjective general
möhkəm cast-iron adjective general
sarsılmaz cast-iron adjective general
döydüm-ölməz cast-iron adjective figurative meaning
fikrindən dönməyən cast-iron adjective general
yenilməz cast-iron adjective general
yavanlıq bread and butter phrases general
yağ çörək bread and butter phrases general
bir kəslə çörək kəsmək break bread with somebody phrases general
bir kəslə süfrə yoldaşı olmaq break bread with somebody phrases general
ələnməmiş undan bişirilmiş çörək brown bread phrases general
çovdar çörəyi brown bread phrases general
yaşamaq üçün vasitə daily bread phrases general
gündəlik tələbat daily bread phrases general
gündəlik çörək daily bread phrases general
uzun baton French bread phrases general
o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir he knows which side his bread is buttered phrases general
öz çörəyini kəsmək quarrel with one's bread and butter phrases general
xəmrəsiz çörək quick-bread phrases general
boyat çörək stale bread phrases general
tikəsini əlindən almaq take the bread phrases general
başına vurub çörəyini əlindən almaq take the bread phrases general
sac sheet iron phrases general
polad əsəblər iron nerves phrases general
qoz qabığına soxmaq rule smb. with a rod of iron phrases general
kiminsə çörəyini əlindən almaq take the bread out of smb.'s mouth phrases general
buynuzcuqlu seratoniya St. Johns bread phrases botanical
disk atma discus throw phrases sport
Soğan olsun, nəqd olsun Half a loaf is better than no bread at phrases proverb
Dəmiri isti-isti döyərlər Strike while the iron is hot phrases proverb
şəxsi işarə identification disk phrases military
danışıq üçün bir tikə çörək bread and butter phrases general
çörək ağacı bread and butter phrases general
bir kəsin qonaqpərvərliyindən sui-istifadə etmək break bread with somebody phrases general
duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
şit xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
yığcam disk compact disk phrases computer
disket floppy disk phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
iron disk for baking bread sac noun general