• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для kömək eləmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
kömək aid noun general
kömək assistance noun general
kömək benefaction noun general
kömək beneficence noun general
kömək boon noun general
kömək edən booster noun general
kömək care noun general
kömək contribution noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
kömək favourer noun general
kömək furtherance noun general
kömək etmə furtherance noun general
kömək help noun general
kömək promotion noun general
kömək etmə promotion noun general
kömək üçün müraciət recourse noun general
kömək rescue noun general
kömək succour noun general
kömək support noun general
kömək etmə support noun general
aktiv kömək active help noun general
birinci kömək first aid noun general
ilk kömək first aid noun general
piyada çox yol qət eləmək hike noun general
qaçaqçılıq eləmək maraud noun general
qarşılıqlı kömək mutual assistance noun general
maddi kömək pecuniary aid noun general
qaçaqçılıq eləmək rob noun general
qaçaqçılıq eləmək smuggle noun general
sərf eləmək spend noun general
kömək boost noun spoken language
kömək encourager noun general
uşağı tərbiyə eləmək üçün götürən farmer noun general
kömək favour noun general
kömək etmə helping noun general
bir-birinə kömək mutuality noun general
kömək vindication noun general
kömək benefit noun general
qarşılıqlı kömək team-work noun general
kömək benevolence noun general
kömək blessing noun general
kömək service noun general
kömək relief noun general
turş eləmək acerbate verb general
güzəşt eləmək acquiesce verb general
yer eləmək affect verb general
kömək etmək aid verb general
yerbəyer eləmək allocate verb general
cərimə eləmək assess verb general
and-amanla təsdiq eləmək asseverate verb general
kömək etmək assist verb general
kömək etmək avail verb general
kömək etmək befriend verb general
kömək etmək benefit verb general
ad eləmək betroth verb general
biabır eləmək blaspheme verb general
kömək etmək boost verb general
kömək etmək boot verb general
hoqqabazlıq eləmək buffoon verb general
məzəmmət eləmək call down verb general
götürqoy eləmək chew upon verb general
intim söhbət eləmək commune verb general
yaxın söhbət eləmək commune verb general
kömək etmək conduce verb general
təhlil eləmək construe verb general
kömək etmək contribute verb general
mənəvi kömək göstərmək countenance verb general
müdaxilə eləmək cut in verb general
yaş eləmək damp verb general
alt-üst eləmək derange verb general
talan eləmək despoil verb general
azad eləmək dispense from verb general
məcbur eləmək dragoon verb general
vadar eləmək dragoon verb general
tərtib eləmək draw up verb general
aşkar eləmək educe verb general
calaq eləmək engraft verb general
nifrət eləmək execrate verb general
kömək etmək expedite verb general
sərf eləmək expend verb general
kömək etmək facilitate verb general
təbrik eləmək felicitate verb general
təchiz eləmək fit out verb general
təchiz eləmək fit up verb general
birtəhər eləmək foozle verb general
kömək etmək forward verb general
boş şeylərə sərf eləmək fritter away verb general
başdansovma eləmək fudge verb general
başından eləmək fudge verb general
kömək etmək further verb general
qarqara eləmək gargle verb general
çətin tələffüz eləmək gasp out verb general
başaq eləmək glean verb general
müşaiət eləmək go with verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
kömək etmək help verb general
yaş eləmək humidify verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
cırıq-cırıq eləmək lacerate verb general
xarab eləmək mar verb general
kömək göstərmək minister verb general
götür-qoy eləmək mull verb general
götür-qoy eləmək muse verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
kömək etmək oxter verb general
məsrəf eləmək peculate verb general
eləmək perpetrate verb general
götür-qoy eləmək ponder verb general
sakit eləmək quiet verb general
sakit eləmək quieten verb general
qat-qat eləmək quill verb general
kömək etmək redound verb general
qonaq eləmək regale verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
cızma-qara eləmək scrabble verb general
cızmaqara eləmək scrawl verb general
toqquşmada iştirak eləmək scrimmage verb general
mərəkədə iştirak eləmək scrimmage verb general
qənaət eləmək scrimp verb general
kömək etmək subserve verb general
kömək etmək succour verb general
səhhəti ilə əlaqədar işdən azad eləmək superannuate verb general
kömək etmək support verb general
təkzib eləmək repudiate verb general
şikəst eləmək maim verb general
yox eləmək unbuild verb general
saxtakarlıq eləmək act falsely verb general
saxtakarlıq eləmək adulterate verb general
eləmək ascertain verb general
kömək diləmək ask for aid verb general
kömək istəmək ask for help verb general
ehtimal eləmək assume verb general
kömək eləmək avail verb general
mamaçalıq eləmək be a midwife verb general
kömək almaq be aided verb general
sədrlik eləmək be in the chair verb general
qanmazlıq eləmək be rude verb general
kömək almaq be supported verb general
kömək üçün ləlimək beg for help verb general
qanmazlıq eləmək behave stupidly verb general
ehtiyat eləmək beware of verb general
sakit eləmək calm verb general
yandırıb kömür eləmək char verb general
eləmək clear up verb general
qələt eləmək commit a blunder verb general
zor eləmək constrain verb general
seyr eləmək contemplate verb general
yandırıb kömür eləmək convert into charcoal verb general
kəsik-kəsik eləmək cut to pieces verb general
istifadə eləmək deploy verb general
aşkar eləmək detect verb general
kef eləmək divert oneself verb general
eləmək do verb general
kömək etmək do good verb general
tərtib eləmək (sənəd) draw up verb general
səbir eləmək endure verb general
vadar eləmək enforce verb general
kömək görmək enjoy smb.'s help verb general
təhqiq eləmək enquire verb general
sığorta eləmək ensure verb general
saxtakarlıq eləmək falsify verb general
eləmək find out verb general
qadağan eləmək forbid verb general
zor eləmək force verb general
alt-üst eləmək frustrate verb general
kömək əlini uzatmaq give a hand verb general
əhd eləmək give a solemn promise verb general
kömək göstərmək give help verb general
könlünü xoş eləmək gratify verb general
kar eləmək have effect on verb general
cürət eləmək head for verb general
kömək göstərmək help verb general
yaxından kömək etmək help directly verb general
sitayiş eləmək idolize verb general
eləmək inflict verb general
sığorta eləmək insure verb general
cəlb eləmək lead on verb general
kömək əli uzatmaq lend a hand verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
səhv eləmək make a mistake verb general
səs eləmək make a noise verb general
səy eləmək make efforts verb general
əhd eləmək oath verb general
işdən azad eləmək pay off verb general
əldə eləmək pick up verb general
qarət eləmək plunder verb general
qeyri-qanuni ov eləmək poach verb general
sədrlik eləmək preside over verb general
irəliyə hərəkət eləmək push on verb general
qeyd eləmək put down verb general
sil-süpür eləmək put in order verb general
ləğv eləmək quash verb general
ələk-vələk eləmək ransack verb general
istinad eləmək refer verb general
eləmək regale verb general
eləmək relieve verb general
kömək göstərmək render assistance verb general
tələb eləmək require verb general
ləğv eləmək rescind verb general
müraciət eləmək resort verb general
bərpa eləmək retrieve verb general
qane eləmək satisfy verb general
kömək axtarmaq seek help verb general
eləmək seize verb general
ifadə eləmək signify verb general
saf-çürük eləmək sort out verb general
kəsib kötük eləmək stump verb general
kömək durmaq support verb general
ehtimal eləmək suppose verb general
seyr eləmək take a walk verb general
qəbul eləmək take in verb general
müzakirə eləmək take up verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
inkişaf eləmək thrive verb general
səbir eləmək tolerate verb general
götür-qoy eləmək turn over verb general
məhv eləmək undo verb general
araq-varaq eləmək upside turn upside down verb general
təsdiq eləmək validate verb general
əhd eləmək vow verb general
əl eləmək wave good-bye verb general
ləğv eləmək write off verb general
səhv tərbiyə eləmək drag up verb spoken language
fahişəlik eləmək prostitute verb vulgar
fahişəlik eləmək whore verb vulgar
sui-qəsd eləmək attempt verb general
yaltaqlıq eləmək blandish verb general
yaranbazlıq eləmək blandish verb general
göz eləmək blink verb general
bərkdən elan eləmək boom verb general
gurultu ilə elan eləmək boom verb general
kömək etmək bring on verb general
tələb eləmək call for verb general
kömək etmək carry through verb general
kömək etmək cooperate verb general
kömək etmək favour verb general
kömək etmək hand verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
təhrif eləmək mutilate verb general
ağ eləmək overdo verb general
ağ eləmək overstep verb general
götür-qoy eləmək pore verb general
kömək etmək promote verb general
müvəffəqiyyətə kömək etmək prosper verb general
qalxmağa kömək etmək raise verb general
satışa kömək etmək sell verb general
çuğulluq eləmək squeal verb general
kömək etmək support verb general
kömək etmək sustain verb general
göz eləmək wink verb general
planları alt-üst eləmək blight verb figurative meaning
ağ eləmək overshoot verb figurative meaning
kömək etmək act verb general
kömək istəmək ask verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
göz eləmək batt verb general
qeydiyyat eləmək blaze verb general
zəif oxuyan tələbəyə kömək etmək coach verb general
kömək almaq depend verb general
itaparan eləmək disgorge verb general
toz eləmək dust verb general
alt-üst eləmək foil verb general
kömək etmək lend verb general
kömək göstərmək lend verb general
kömək etmək prop verb general
kömək etmək relieve verb general
maç eləmək smack verb general
götür-qoy eləmək brood verb figurative meaning
kömək göstərmək accommodate verb general
rədd eləmək bundle verb general
başdan eləmək bundle verb general
ehtiyac zamanı kömək etmək cater verb general
nəşr eləmək give out verb general
kömək etmək work verb general
bəzək-düzəkdən istifadə eləmək make up verb general
ağ eləmək overpass verb figurative meaning
kömək etmək bolster verb military
tikə-tikə eləmək break up verb general
çirk eləmək head verb general
kömək etmək serve verb general
kömək etmək stay verb general
təhrif eləmək wrest verb general
kömək edən assistant adjective general
kömək edən conducive adjective general
kömək edən cooperant adjective general
kömək edən recipient adjective general
kömək edilməmiş unsupported adjective general
bitkinin inkişafına kömək edən growing adjective general
kömək almamış unrelieved adjective general
kömək edən contributory adjective general
kömək alan dependent adjective general
özünü birtəhər hiss eləmək be all at ease phrases general
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
ömrünü puç eləmək burn the candle at both ends phrases general
hesabat tələb eləmək call to account phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
birinə əl-ayaq eləmək dance attendance upon phrases general
məftun eləmək dangle front of smb. phrases general
bir kəsə kömək etmək do good smb. phrases general