• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для kütləvi şəkildə qətlə yetirmək (225 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
məktubların dövri şəkildə göndərilməsi circularisation noun general
ətraflı şəkildə fikirləşmə cogitation noun general
qətlə yetirmə homicide noun general
kütləvi qırğın massacre noun general
qətlə yetirmə massacre noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
təsiredici bir şəkildə effectively noun general
nalayiq şəkildə bax: nalayiq tərzdə noun general
kütləvi informasiya vasitələri mass media noun general
kütləvi qurum mass organization noun general
kütləvi istehsal mass production noun general
İngiltərədə 19-cu əsrdə fəhlələrin kütləvi inqilabi hərəkatı chartism noun history
ictimai xadimi qətlə yetirmə assassin noun general
siyasi xadimi qətlə yetirmə assassin noun general
kütləvi yeriş cavalcade noun general
yazılı şəkildə dialoq colloquy noun general
yazılı şəkildə mükalimə colloquy noun general
kütləvi iğtişaş disorder noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
kütləvi yeriş procession noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
kütləvi qırğın butchery noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
gülməli şəkildə yamsılamaq burlesque verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
göz yetirmək glance over verb general
zərər yetirmək harm verb general
yerinə yetirmək implement verb general
normal şəkildə formalaşa bilməmək malfunction verb general
normal şəkildə təşəkkül tapmamaq malfunction verb general
kütləvi şəkildə toplamaq mass verb general
kütləvi şəkildə toplaşmaq mass verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
kütləvi şəkildə qırmaq massacre verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
qanunu kobud şəkildə pozmaq outrage verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
göz yetirmək peek verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
ətraflı şəkildə danışmaq recount verb general
ətraflı şəkildə nağıl nağıl etmək recount verb general
qarışıq şəkildə irəli sürmək stultify verb general
dumanlı şəkildə bildirmək stultify verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
yetirmək be successful verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
xətər yetirmək damage verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
xətər yetirmək injure verb general
kütləvi istehsal etmək mass-produce verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
kütləvi istehsal etmək produce in quantity verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
yetirmək ripen verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
təntənəli şəkildə elan etmək affirm verb general
diqqət yetirmək attend verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
təntənəli şəkildə yad etmək commemorate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirmək obey verb general
göz yetirmək peer verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
təntənəli şəkildə vəd etmək pledge verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
göz yetirmək tend verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
kobud şəkildə yaltaqlanmaq butter verb spoken language
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
ətraflı şəkildə təhlil etmək canvass verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
canlı şəkildə təsvir etmək picture verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
səsləri rəsmi şəkildə hesablamaq canvass verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
göz yetirmək see verb general
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yetirmək do verb general
şəkildə çıxmaq take verb general
kütləvi mass adjective general
ekspromt şəkildə edilmiş offhand adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
kütləvi popular adjective general
elmi-kütləvi popular-scientific adjective general
qətlə aid homicidal adjective law
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
kütləvi wholesale adjective general
kütləvi public adjective general
lazımi şəkildə aptly adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
qeyri-uyğun bir şəkildə inadequately adverb general
lakonik şəkildə laconicly adverb general
geniş şəkildə largely adverb general
qanuni şəkildə legitimately adverb general
məntiqə uyğun şəkildə logically adverb general
sərbəst şəkildə loosely adverb general
möcüzəli şəkildə magically adverb general
sehrli şəkildə magically adverb general
sirli şəkildə magically adverb general
möcüzəli şəkildə majestically adverb general
hərbi şəkildə martially adverb general
dolğun şəkildə maturely adverb general
yetkin şəkildə maturely adverb general
mexaniki şəkildə mechanically adverb general
möcüzəli şəkildə miraculously adverb general
iztehzalı şəkildə mockingly adverb general
kinayəli şəkildə mockingly adverb general
modern şəkildə modernly adverb general
monumental şəkildə monumentally adverb general
tam şəkildə outright adverb general
artan şəkildə increasingly adverb general
açıq şəkildə conspicuously adverb general
geniş şəkildə widely adverb general
mənfi şəkildə adversely adverb general
təhqir edici bir şəkildə obnoxiously adverb general
tam şəkildə overall adverb general
ciddi şəkildə thoroughly adverb general
yeni şəkildə originally adverb general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
nəzər yetirmək cast a glance phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
kütləvi işsizlik rayonu distressed areas phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
tam şəkildə every inch phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
nəzər yetirmək have a look phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
diqqət yetirmək look after phrases general
kütləvi informasiya vasitələri mass media phrases general
kütləvi mitinq mass meeting phrases general
kütləvi istehsal mass produce phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
kütləvi mühazirə public lecture phrases general
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch out phrases general
bayrağı təntənəli şəkildə gətirmək troop the colour phrases general
kütləvi qırğın silahları weapons of extermination phrases general
kütləvi qırğın silahları weapons of mass destruction phrases general
kütləvi istehsal mass production phrases general
şəhəri kütləvi şəkildə gəzmək procession a town phrases law
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general