• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для kənarı olmayan qadın şlyapası (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
zina edən qadın adulteress noun general
zinakar qadın adulteress noun general
macəra axtaran qadın adventuress noun general
macəra edən qadın adventuress noun general
qadın elçi ambassadress noun general
qadın nümayəndə ambassadress noun general
qadın səfir ambassadress noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
qadın müəllif authoress noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
bufetçi qadın barmaid noun general
aradüzəldən qadın bawd noun general
dəniz kənarı beach noun general
gözəl qadın belle noun general
hamilik edən qadın benefactress noun general
qadın bim noun general
qayıqçı qadın boatwoman noun general
qadın tumanının enli kəməri bodice noun general
muzdur qadın bondager noun general
təhkimli qadın bondager noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
qadın papağı bonnet noun general
qadın çəkməsi bootee noun general
şlyapanın kənarı brim noun general
aşxanaçı qadın cantiniere noun general
sədr qadın chairwoman noun general
gəlib ev yığışdıran qulluqçu qadın charwoman noun general
qadın köynəyi chemise noun general
çinli qadın chinawoman noun general
pedikür edən qadın chiropodist noun general
dindar qadın church-woman noun general
mövhümatçı qadın church-woman noun general
qadın din xadimi church-woman noun general
dəniz kənarı coast noun general
kəndli qadın countrywoman noun general
yüngül əxlaqlı qadın courtesan noun general
alətin iti kənarı edge noun general
qadın incəliyi effeminacy noun general
gözü olmayan eyeless noun general
sehrbaz qadın fairy noun general
qadın female noun general
qadın cinsinə aid fərd female noun general
qadın incəliyi femininity noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
fransız qadın Frenchwoman noun general
qadın paltarı frock noun general
köhnə moda ilə və pis geyinmiş qadın frump noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
diş ətinin kənarı gum noun general
qadın həkimi gynaecology noun general
qadın dəlləyi hairdresser noun general
qadın əl çantası handbag noun general
qadın əl sumkası handbag noun general
qulluqçu qadın handmaid noun general
gəzəyən qadın harlot noun general
qəhrəman qadın heroine noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
evdar qadın housewife noun general
ağı deyən qadın howler noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
irlandiyalı qadın Irishwoman noun general
yalançı qadın jilt noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
qadın lady noun general
göl kənarı lakeside noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
qadın alt paltarı lingerie noun general
dəniz kənarı littoral noun general
masajçı qadın masseuse noun general
qadın şlyapası millinery noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
şahzadə qadın monarchess noun general
kübar qadın mondaine noun general
dərzi qadın needle-woman noun general
tikişçi qadın needle-woman noun general
zənci qadın Negress noun general
aristokrat qadın noblewoman noun general
zadəgan qadın noblewoman noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
çılpaq qadın fiquru nude noun general
lüt qadın fiquru nude noun general
qadın rahibə nunnery noun general
nəhəng adam yeyən qadın ogress noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
alt qadın paltarı petticoat noun general
qadın düşkünü philanderer noun general
qadın polis policewoman noun general
qadın keşiş priestess noun general
aradüzəldən qadın procuress noun general
qadın professor professoress noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
sahibkar qadın proprietress noun general
mülkiyyətçi qadın proprietress noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
qadın əl çantası purse noun general
qadın rektor rectress noun general
qadın əl çantası reticule noun general
çay kənarı riverside noun general
yol kənarı roadside noun general
heykəltəraş qadın sculptress noun general
dəniz kənarı seaboard noun general
dərzi qadın seamstress noun general
tikişçi qadın seamstress noun general
dəniz kənarı seashore noun general
dəniz kənarı seaside noun general
dəniz kənarı shore noun general
cadugər qadın sorceress noun general
hindi qadın squaw noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
qadın kostyumu suit noun general
vəsiyyət edən qadın testatrix noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
zalım qadın tormentress noun general
alverçi qadın tradeswoman noun general
dükançı qadın tradeswoman noun general
satqın qadın traitress noun general
xain qadın traitress noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
biletyoxlayan qadın usheress noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
deyingən kobud qadın virago noun general
qadın ofisiant waitress noun general
yolun kənarı wayside noun general
dul qadın widow noun general
qadın woman noun general
qadın xeylağı woman noun general
qadın yetkinliyi womanhood noun general
işçi qadın workwoman noun general
qulluqçu qadın workwoman noun general
yəmənli qadın Yemenite noun general
qadın lifçiyi brassiere noun general
qadın düşkünü womanizer noun general
qadın monastırı convent noun general
dəniz kənarı coastland noun general
qadın şlyapası bonnet noun general
cilvəkar qadın coquette noun general
istəməli qadın desirable woman noun general
israfçı qadın extravagant woman noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
qadın xəstəlikləri gynecological diseases noun general
qadın bərbərxanası hairdresser's noun general
deyingən qadın harridan noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
yəhudi qadın Jewess noun general
qadın ayaqyolu Ladies noun general
qadın ayaqyolu ladies' room noun general
qadın dərzisi ladies' tailor noun general
latış qadın Lett noun general
səhifənin kənarı margin noun general
ərli qadın married woman noun general
qadın monastırı nunnery noun general
qaratoxmaq qadın queen of spades noun general
çay kənarı river-bank noun general
deyingən qadın shrew noun general
yolun kənarı side of the road noun general
deyingən qadın termagant noun general
yoldan çıxaran qadın vamp noun general
deyingən qadın virago noun general
əxlaqsız qadın wanton noun general
su kənarı waterside noun general
doğan qadın woman in childbirth noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
gənc qadın young woman noun general
albinos qadın albiness noun biological
quruluşu olmayan amorphous noun biological
qadın konduktor clippie noun spoken language
qoca qadın creaker noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
avantürist qadın vamp noun spoken language
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
qadın pariki chignon noun french
yüngülxasiyyətli qadın cocotte noun french
qadın şlyapası toque noun french
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
qadın gal noun jargon
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
seksual cazibəli yaşlı qadın MILF noun vulgar
əxlaqsız qadın baggage noun general
gəzəyən qadın baggage noun general
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid noun general
gəzəyən qadın bim noun general
yüngülxasiyyətli qadın bird noun general
gənc qadın broad noun general
yüngülxasiyyət gözəl qadın butterfly noun general
süpürgəçi qadın charwoman noun general
falçı qadın chirognomist noun general
çərənçi qadın chirper noun general
çoxdanışan qadın chirper noun general
naqqal qadın chirper noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
qadın kostyumu costume noun general
quş lələyindən hazırlanmış qadın baş bəzəyi egret noun general
dəniz kənarı embankment noun general
hökmdar qadın empress noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
sinli qadın goody noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
evdar qadın housekeeper noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
gəzəyən qadın hussy noun general
qadın xidmətçisi maid noun general
qadın şlyapası satışı millinery noun general
qadın missis noun general
qadın missus noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
deyingən qadın nagger noun general
gecə qadın köynəyi night-dress noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
meşə kənarı outskirts noun general
himayəçi qadın protectress noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
kinli qadın tabby noun general
qərəzkar qadın tabby noun general
çalmayabənzər qadın papağı turban noun general
deyingən qadın vixen noun general
qadın pariki waterfall noun general
cavan qadın wen noun general
qadın incəliyi womanhood noun general
qadın zərifliyi womanhood noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
dediqoduçu qadın frump noun spoken language
qadın mort noun spoken language
qadın heifer noun American
şumlanmış tarlanın kənarı headland noun agricultural
gəzəyən qadın jade noun rude word
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
bədxah qadın cat noun general
dedi-qoduçu qadın cat noun general
qeybətçi qadın cat noun general
alt qadın paltarı combination noun general
tələbələrin otaqlarını yığışdıran qadın goody noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
həsirdən düzəldilmiş qadın şlyapası mushroom noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
yüngülxasiyyə qadın tart noun spoken language
ovsunçu qadın witch noun spoken language
qadın doll noun American
daim vurnuxan qadın granny noun American
səfeh qadın granny noun American
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
qadın cow noun jargon
qadın cinsi womanhood noun collective noun
gəzəyən qadın drab noun general
qadın alt paltarları slip noun general
qadın pariki transformation noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
bilyard stolunun kənarı bank noun general
dəniz kənarı front noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
əxlaqsız qadın pig noun American
qadın köynəyi waist noun American
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
qadın dalınca düşmək caterwaul verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general