• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для kəskin ağrı hiss etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ağrı ache noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
tələffüzdə kəskin aksent brogue noun general
kəskin ağrı colic noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
kəskin zərurət exigency noun general
toxunmaqla hiss etmə feel noun general
hiss feeling noun general
hiss etmə feeling noun general
kəskin hərəkət flounce noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
kəskin etiraz fulmination noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
fışıldama hiss noun general
fışıltı hiss noun general
fışqırıq hiss noun general
uğultu hiss noun general
vıyıltı hiss noun general
vızıltı hiss noun general
hiss edilməzlik impalpability noun general
təbii hiss instinct noun general
xoşagəlməz kəskin səs jar noun general
kəskin hərəkət jerk noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
ağrı pain noun general
hiss olunma palpability noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
qəfil kəskin sancılı ağrı pang noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
hiss olunma perceptibility noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
hiss psyche noun general
təmir etmək recondition noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
kəskin cavab retort noun general
kəskin danlaq roasting noun general
kəskin tənbeh roasting noun general
kəskin tənqid roasting noun general
hiss sensation noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
hiss sentiment noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
kəskin düşmək slump noun general
kəskin enmə slump noun general
kəskin ağrı smart noun general
şiddətli ağrı smart noun general
kəskin irad snub noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
kəskin dad tang noun general
kəskin iy tang noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
kəskin qəfil ağrı twinge noun general
istifadə etmək utilisation noun general
kəskin səs zip noun general
ağrı-acı ailment noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
ağrı-acı fatigue noun general
ağrı hissi feeling of pain noun general
beş hiss five senses noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
fıs hiss noun general
fısıltı hiss noun general
hoydu-hoydu hiss noun general
qəsd etmək ill will noun general
ağrı labor of childbirth noun general
ağrı labor pains noun general
təchiz etmək outfit noun general
ağrı-acı pain noun general
ağrı pains noun general
ağrı pang noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
şiddətli ağrı severe pain noun general
sərf etmək spend noun general
ağrı-acı tiredness noun general
sifraq etmək vomit noun general
ağrı-acı weariness noun general
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
kəskin iynələmə wisecrack noun spoken language
kəskin məzəmmət wisecrack noun spoken language
kəskin sancma wisecrack noun spoken language
doğuşdan sonrakı ağrı after-pain noun medical
kəskin irinli tonzillit quinsy noun medical
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
kəskin tənqid arraignment noun general
kəskin çıxış assault noun general
kəskin ağrı bite noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
kəskin çevriliş convulsion noun general
istifadə etmək embrace noun general
hiss emotion noun general
hiss feel noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
hiss mind noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
ağrı mulligrubs noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
cırıldayan kəskin səs rasp noun general
xışıldayan kəskin səs rasp noun general
hiss etmə sense noun general
kəskin səs snap noun general
gözlənilməz ağrı stab noun general
qəfil ağrı stab noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
kəskin hadisə catastrophe noun general
qəfil kəskin səs crack noun general
təltif etmək decorate noun general
kəskin ehtiyac famine noun general
hiss heart noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
ağrı hurt noun general
kəskin səs piping noun general
kəskin söz snap noun general
kəskin və qırıq-qırıq nitq snap noun general
kəskin çıxış thrust noun general
hiss olunma visualisation noun general
bərk ağrı wring noun general
kəskin xoşagəlməz səs blare noun general
ağrı complaint noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
məhvedici ağrı smash noun general
kəskin ağrı sting noun general
böyürdə kəskin ağrı stitch noun general
kəskin hərəkət bob noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
icad etmək manufacture noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general