• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для large headed (192 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ikibaşlı double-headed noun general
başıyekəlik big-headed noun general
yekəbaşlıq big-headed noun general
çalbaş grey-headed noun general
imarət large and handsome house noun general
nazbalış large and soft pillow noun general
çuval large bag noun general
xaral large bag noun general
təkəlli large basin noun general
böyük kaloriya large calorie noun general
kilokaloriya large calorie noun general
teşt large copper basin noun general
yelpazə large fan noun general
oba large nomad family noun general
oba large nomad tent in several compartments noun general
çoxluq large number noun general
dövrə large plate made of copper noun general
bardan large sack noun general
xaral large sack noun general
toxmaq large wooden hammer noun general
irikalibrli large-caliber gun noun general
iriyarpaqlı ağaclar large-leaved trees noun general
iripanelli tikinti large-panel construction noun general
iri sənaye large-scale industry noun general
iri maşın istehsalı large-scale machine production noun general
ikibaşlı qartal two-headed eagle noun general
imarətli with a large and handsome house noun general
iri kəsmək cut into large pieces verb general
barınıb-batmaq make a large fortune verb general
iri yazmaq write large verb general
başıboş addle-headed adjective general
başsız addle-headed adjective general
beyinsiz addle-headed adjective general
gic addle-headed adjective general
qanmaz addle-headed adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
dərrakəli clear-headed adjective general
zəkalı clear-headed adjective general
soyuqqanlı cool-headed adjective general
sakit cool-headed adjective general
təmkinli cool-headed adjective general
qıvrımbaş curly-headed adjective general
qıvrımsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
qayğısız empty-headed adjective general
yüngül empty-headed adjective general
axmaq fat-headed adjective general
başıboş fat-headed adjective general
gic fat-headed adjective general
korazehin fat-headed adjective general
küt fat-headed adjective general
kütbeyin fat-headed adjective general
qanmaz fat-headed adjective general
sarsaq fat-headed adjective general
səfeh fat-headed adjective general
yelbeyin fat-headed adjective general
hiyləgər hard-headed adjective general
öz xeyrini bilən hard-headed adjective general
qənaətcil hard-headed adjective general
sərhesab hard-headed adjective general
böyük large adjective general
geniş large adjective general
iri large adjective general
yekə large adjective general
genişmiqyaslı large-scale adjective general
fəhmsiz muddle-headed adjective general
fərasətsiz muddle-headed adjective general
küt muddle-headed adjective general
kütbeyin muddle-headed adjective general
qanmaz muddle-headed adjective general
sarsaq muddle-headed adjective general
ağıldan kəm soft-headed adjective general
ağlı çatmayan soft-headed adjective general
gictəhər soft-headed adjective general
korazehin thick-headed adjective general
küt thick-headed adjective general
kütbeyin thick-headed adjective general
ikibaşlı two-headed adjective general
ağlı zəif weak-headed adjective general
başıboş weak-headed adjective general
kəmağıl weak-headed adjective general
ağsaçlı white-headed adjective general
çal white-headed adjective general
geniştəhər a bit large adjective general
daz bald-headed adjective general
dazbaş bald-headed adjective general
başıyekə big-headed adjective general
yekəbaş big-headed adjective general
yekəbaşlı big-headed adjective general
qanısoyuq cool-headed adjective general
başıqırxıq crop-headed adjective general
burmatel curly-headed adjective general
buruqsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
beyniboş empty-headed adjective general
boş baş empty-headed adjective general
qafasız empty-headed adjective general
beşbaşlı five-headed adjective general
yastıbaş flat-headed adjective general
çal baş gray-headed adjective general
çal baş grey-headed adjective general
ağsaç grey-headed adjective general
alnıyekə having a large forehead adjective general
alınlı having a large forehead adjective general
yekəyanaq having fatty and large cheeks adjective general
ətəkli having large lap adjective general
başlıqlı headed adjective general
iribloklu large-block adjective general
irikalibrli large-caliber adjective general
irikalibrli large-calibre adjective general
iriyanaqlı large-cheeked adjective general
irigöz large-eyed adjective general
irisifət large-faced adjective general
malbaş large-headed adjective general
şeşəbuynuz large-horned adjective general
şeşəbuynuzlu large-horned adjective general
iriyarpaqlı large-leaved adjective general
iriölçülü large-measured adjective general
yekəağız large-mouthed adjective general
iripanelli large-panel adjective general
iri large-scale adjective general
iriölçülü large-scale adjective general
iriformatlı large-size adjective general
həvədiş large-toothed adjective general
iridiş large-toothed adjective general
yekədiş large-toothed adjective general
çoxbaşlı many-headed adjective general
anlamaz muddle-headed adjective general
beyinsiz muddle-headed adjective general
dilbilməz muddle-headed adjective general
karsala muddle-headed adjective general
ucaboy of large stature adjective general
uzunboy of large stature adjective general
birbaşlı one-headed adjective general
çoxtirajlı published in large editions adjective general
böyüktəhər rather large adjective general
quşbeyin rattle-headed adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
qalınbaş thick-headed adjective general
yepyekə too large adjective general
heyvərə very large adjective general
alasəy weak-headed adjective general
ağbaş white-headed adjective general
alınlı with a large forehead adjective general
genişalınlı with a large forehead adjective general
sarıbaş yellow-headed adjective general
ağılsız pin-headed adjective spoken language
axmaq pin-headed adjective spoken language
başıboş pin-headed adjective spoken language
beyinsiz pin-headed adjective spoken language
gic pin-headed adjective spoken language
səfeh pin-headed adjective spoken language
axmaq timber-headed adjective spoken language
başıboş timber-headed adjective spoken language
qanmaz timber-headed adjective spoken language
səfeh timber-headed adjective spoken language
ağıldankəm addle-headed adjective general
dəli addle-headed adjective general
inadcıl hard-headed adjective general
tərs hard-headed adjective general
nəhəng large adjective general
yekəpər large adjective general
tez keflənən weak-headed adjective general
açıq rəngli white-headed adjective general
sarışın white-headed adjective general
iri kalibrli large-calibre adjective military
iradəsiz weak-headed adjective general
iri large adverb general
geniş miqyasda on a large scale adverb general
azad at large phrases general
azadlıqda at large phrases general
azadlıqla at large phrases general
genişliklə at large phrases general
böyük və əhəmiyyətli görünmək bulk large phrases general
cəsarətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. phrases general
qətiyyətlə hərəkət etmək go bald-headed for smth. phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
əhalinin böyük qismi large portion of the population phrases general
geniş səlahiyyət large powers phrases general
geniş kütlə public at large phrases general
axmaq rattle-headed phrases general
başıboş rattle-headed phrases general
sarsaq rattle-headed phrases general
səfeh rattle-headed phrases general
yoğun bağırsaq large intestine phrases anatomical
əsaslı at large phrases general
ətraflı at large phrases general
geniş at large phrases general
hərtərəfli at large phrases general
təfərrüatlı at large phrases general
bütün at large phrases general