• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для large scale industry (174 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sənaye industry noun general
tərəzi gözü scale noun general
tərəzinin gözləri weigh-scale noun general
südçülük sənayesi dairy industry noun general
maşınqayırma engineering industry noun general
qara metallurgiya ferrous industry noun general
balıq sənayesi fish industry noun general
yeyinti sənayesi food industry noun general
qamma sol major G major scale noun general
sənayenin inkişafı growth of industry noun general
ağır sənaye heavy industry noun general
əməksevənlik industry noun general
imarət large and handsome house noun general
nazbalış large and soft pillow noun general
çuval large bag noun general
xaral large bag noun general
təkəlli large basin noun general
böyük kaloriya large calorie noun general
kilokaloriya large calorie noun general
teşt large copper basin noun general
yelpazə large fan noun general
oba large nomad family noun general
oba large nomad tent in several compartments noun general
çoxluq large number noun general
dövrə large plate made of copper noun general
bardan large sack noun general
xaral large sack noun general
toxmaq large wooden hammer noun general
irikalibrli large-caliber gun noun general
iriyarpaqlı ağaclar large-leaved trees noun general
iripanelli tikinti large-panel construction noun general
iri sənaye large-scale industry noun general
iri maşın istehsalı large-scale machine production noun general
yüngül sənaye light industry noun general
kətan sənayesi linen industry noun general
emaledici sənaye manufacturing industry noun general
qurumun modifikatorı modifier of scale noun general
avtomobil sənayesi motor car industry noun general
əlvan metallurgiya non-ferrous industry noun general
neft sənayesi oil industry noun general
neftçıxarma sənayesi oil-extracting industry noun general
neftçi oil-industry worker noun general
neftayırma sənayesi oil-processing industry noun general
neftayırma sənayesi oil-refining industry noun general
neft sənayesi petroleum industry noun general
sənayenin dirçəlişi rebirth of industry noun general
sənayenin dirçəlişi revival of industry noun general
pilək scale noun general
qalıq scale noun general
yanıq dəmir scale noun general
bölgü scale noun general
qalıq əmələgəlmə scale formation noun general
tarif cədvəli tariff scale noun general
ağac sənayesi timber industry noun general
imarətli with a large and handsome house noun general
yun sənayesi wool industry noun general
çalışqanlıq industry noun general
əməksevərlik industry noun general
səy industry noun general
zəhmətsevərlik industry noun general
pulcuq scale noun zoological
xal scale noun zoological
nazik pərdə scale noun general
nazik təbəqə scale noun general
naziq qabıq scale noun general
qabıq scale noun general
ərp scale noun general
miqyas scale noun computer
dişdaşı scale noun general
genişlik scale noun general
ölçü scale noun general
vüsət scale noun general
şkala scale noun general
cədvəl scale noun general
dərəcələrə bölmə scale noun general
mərhələ scale noun general
səviyyə scale noun general
vəziyyət scale noun general
yer scale noun general
çəkisi olmaq scale verb general
çəkmək scale verb general
iri kəsmək cut into large pieces verb general
sənayeni irəlilətmək develop the industry verb general
barınıb-batmaq make a large fortune verb general
miqyası azaltmaq scale down verb general
qabıq qoymaq scale off verb general
miqyası böyütmək scale up verb general
iri yazmaq write large verb general
çəkmək scale verb general
özünü çəkdirmək scale verb general
təmizləmək scale verb general
qabığını almaq scale verb general
qaşımaq scale verb general
qaşıyıb təmizləmək scale verb general
qazımaq scale verb general
qazıyıb təmizləmək scale verb general
qabığı soyulmaq scale verb general
qabıq vermək scale verb general
ərp bağlamaq scale verb general
ərplə örtmək scale verb general
çıxmaq scale verb general
dırmaşıb çıxmaq scale verb general
dırnaşmaq scale verb general
qalxmaq scale verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
böyük large adjective general
geniş large adjective general
iri large adjective general
yekə large adjective general
genişmiqyaslı large-scale adjective general
geniştəhər a bit large adjective general
alnıyekə having a large forehead adjective general
alınlı having a large forehead adjective general
yekəyanaq having fatty and large cheeks adjective general
ətəkli having large lap adjective general
iribloklu large-block adjective general
irikalibrli large-caliber adjective general
irikalibrli large-calibre adjective general
iriyanaqlı large-cheeked adjective general
irigöz large-eyed adjective general
irisifət large-faced adjective general
malbaş large-headed adjective general
şeşəbuynuz large-horned adjective general
şeşəbuynuzlu large-horned adjective general
iriyarpaqlı large-leaved adjective general
iriölçülü large-measured adjective general
yekəağız large-mouthed adjective general
iripanelli large-panel adjective general
iri large-scale adjective general
iriölçülü large-scale adjective general
iriformatlı large-size adjective general
həvədiş large-toothed adjective general
iridiş large-toothed adjective general
yekədiş large-toothed adjective general
ucaboy of large stature adjective general
uzunboy of large stature adjective general
çoxtirajlı published in large editions adjective general
böyüktəhər rather large adjective general
yepyekə too large adjective general
heyvərə very large adjective general
alınlı with a large forehead adjective general
genişalınlı with a large forehead adjective general
nəhəng large adjective general
yekəpər large adjective general
iri kalibrli large-calibre adjective military
iri large adverb general
geniş miqyasda on a large scale adverb general
azad at large phrases general
azadlıqda at large phrases general
azadlıqla at large phrases general
genişliklə at large phrases general
böyük və əhəmiyyətli görünmək bulk large phrases general
istehsal sənayesi extractive industry phrases general
emaledici sənaye extractive industry phrases general
ağır sənaye heavy industry phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
əhalinin böyük qismi large portion of the population phrases general
geniş səlahiyyət large powers phrases general
quşçuluq təsərrüfatı poultry industry phrases general
geniş kütlə public at large phrases general
qabığı soyulmaq scale off phrases general
qabıq vermək scale off phrases general
toxuculuq sənayesi textile industry phrases general
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Ministry of Defense Industry phrases general
Sənaye və Energetika Nazirliyi Ministry of Industry and Energy phrases general
yoğun bağırsaq large intestine phrases anatomical
əsaslı at large phrases general
ətraflı at large phrases general
geniş at large phrases general
hərtərəfli at large phrases general
təfərrüatlı at large phrases general
bütün at large phrases general
tərəzi scale plural general
tərəzi weigh-scale plural general
vero