• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для leave one's country (148 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
məmləkət country noun general
ölkə country noun general
kənd əhli country people noun general
kənd sakinləri country people noun general
kəndlilər country people noun general
icazə leave noun general
diyar country noun general
el country noun general
kəndistan country noun general
kəndli-kütlü country bumpkins noun general
bağ country cottage noun general
malikanə country seat noun general
ölkəşünaslıq country study noun general
torpaq yolu country-track noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
qürbət foreign country noun general
dərəlik-təpəlik hilly country noun general
dərə-təpə hilly country noun general
dərə-təpəlik hilly country noun general
göllük lake-country noun general
salamatlaşma leave-taking noun general
qürbətlik living in a foreign country noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
metropoliya mother country noun general
məzuniyyətçi person on leave noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
bülleten sick-leave certificate noun general
vətən xaini traitor to one's country noun general
ölkənin gəncləri youth of the country noun general
kross cross-country noun sport
ana yurd country noun general
vətən country noun general
yurd country noun general
məzuniyyət leave noun general
afaq country noun figurative meaning
kənd country noun general
kənd yeri country noun general
ərazi country noun general
məkan country noun general
yer country noun general
sahə country noun general
qoyub getmək leave verb general
saxlamaq leave verb general
yaddan çıxarmaq leave verb general
bir ölkəyə görüşə gəlmək be on an official visit to a country verb general
radio ilə xalqa müraciət etmək broadcast the country verb general
vətən uğrunda vuruşmaq fight for one's country verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
kəsəsinə getmək go across country verb general
başına buraxmaq leave verb general
başına qoymaq leave verb general
çıxmaq leave verb general
yola düşmək leave verb general
kənara çıxmaq leave verb general
beh vermək leave a deposit verb general
irs qoyub getmək leave a legacy verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
girov qoymaq leave as deposit verb general
arxada qoymaq leave behind verb general
fikrindən çıxmaq leave behind verb general
geridə qoymaq leave behind verb general
ötmək leave behind verb general
unutmaq leave behind verb general
keçmək leave behind verb general
behləmək leave deposit verb general
baş götürüb getmək leave forever verb general
binəsib qoymaq leave in a state of destitution verb general
atmaq leave off verb general
boşalmaq leave off verb general
tullamaq leave off verb general
birdəfəlik tərk etmək leave once and for all verb general
vəzifədən getmək leave one's post verb general
yan keçmək leave out verb general
məktəbi bitirmək leave school verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
rahat buraxmaq leave smb. alone verb general
qoyub getmək leave smb. and go away verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
darda qoymaq leave smb. in the lurch verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
səhnədən getmək leave stage verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başına qoymaq leave to the mercy of fate verb general
başsız qoymaq leave without control verb general
işdən getmək leave work verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
bülletendə olmaq sick-leave: be on sick-leave verb general
xudahafizləşmək take leave verb general
salamatlaşmaq take one's leave verb general
diyarbədiyar gəzmək wander from country country verb general
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country verb general
tapşırıq vermək leave verb general
qalmaq leave verb general
başqa yerə getmək leave verb general
getmək leave verb general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
daxili up-country adjective general
ölkənin daxilində up-country adjective general
biryerli from the same country adjective general
əcnəbi of another country adjective general
kəsəsinə across country adverb general
bütün ölkədə all over the country adverb general
diyar-diyar from country to country adverb general
eldən-elə from country to country adverb general
az əhalisi olan back-country phrases general
mərkəzdən uzaq back-country phrases general
tənha yer back-country phrases general
dərə-təpəlik broken country phrases general
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country phrases general
kəndli-kündlü country bumpkin phrases general
fağır country bumpkin phrases general
avam country bumpkin phrases general
kənd sakinləri country folk phrases general
kəndlilər country folk phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
məzuniyyət götürmək get a leave phrases general
sənaye ölkəsi industrial country phrases general
ağır təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
xoşagəlməz təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
hara gəldi atmaq leave about phrases general
təəssürat yaratmaq leave an impression phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
dağıtmaq leave around phrases general
hara gəldi atmaq leave around phrases general
səpələmək leave around phrases general
məktəbi atmaq leave school phrases general
sağollaşma leave taking phrases general
xudahafizləşmə leave taking phrases general
ana vətən mother country phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
qüdrətli ölkə powerfull country phrases general
ölkənin faktiki hökmdarı practical ruler of the country phrases general
ölkəni müharibəyə cəlb etmək precipitate a country into war phrases general
icazəsiz çıxıb getmək take French leave phrases general
eldən-elə from country to country phrases general
qəmişini çək leave me alonə phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
axsamaq leave much to be desired phrases general
kənd əhli country folk phrases collective noun
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
leave one's country vətəndən ayrı düşmək verb general