• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для leave the door open (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qapı door noun general
giriş qapısı hall-door noun general
icazə leave noun general
deşik open noun general
dəlik open noun general
quyu open noun general
yarıq open noun general
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
yan qapı side-door noun general
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company noun general
dal qapı back door noun general
qapı zəngi door bell noun general
sürgü door bolt noun general
qapı dəstəyi door handle noun general
açma qapı folding door noun general
küçə qapısı front door noun general
iç gapı inner door noun general
iç gapı inside door noun general
qapıda dıqqıltı knock at the door noun general
qapının tayı leaf of the door noun general
salamatlaşma leave-taking noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
yaxın qonşular next-door neighbors noun general
montaj dəlikləri open holes noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq bazar open market noun general
buterbrod open sandwich noun general
açıq dəniz open sea noun general
açıq heca open syllable noun general
açıq yara open wound noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
əliaçıqlıq open-handedness noun general
açıqürəklilik open-heartedness noun general
genişqəlblilik open-heartedness noun general
genişürəklilik open-heartedness noun general
riyasızlıq open-heartedness noun general
təmizqəlblilik open-heartedness noun general
təmizürəklilik open-heartedness noun general
ürəyitəmizlilik open-heartedness noun general
safqəlblilik open-heartedness noun general
marten open-hearth furnace noun general
marten open-hearth steel noun general
bosonojka open-toe sandals noun general
xəfənək oven door for samovar noun general
məzuniyyətçi person on leave noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
bülleten sick-leave certificate noun general
siyirmə qapı sliding door noun general
çıxış street door noun general
küçə qapısı street door noun general
ikilaylı qapı two-leaved door noun general
ənginlik wide open space noun general
məzuniyyət leave noun general
çayın deltası open noun general
çayın mənsəbi open noun general
fərasət open-mindedness noun general
istedad open-mindedness noun general
qabiliyyət open-mindedness noun general
yol door noun figurative meaning
açıq dəniz open noun general
açıq quru sahə open noun general
açıq turnir open noun general
açıq yarış open noun general
aşkarlıq open noun general
aydınlıq open noun general
qoyub getmək leave verb general
saxlamaq leave verb general
yaddan çıxarmaq leave verb general
açılmaq open verb general
açmaq open verb general
aralamaq open verb general
aralanmaq open verb general
aşkara çıxarmaq open up verb general
məşhurlaşdırmaq open up verb general
qolaclanmaq be measured with open arms verb general
açılmaq be open verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
açdırmaq cause smb. to open verb general
açıq elan etmək declare open verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
qapını döymək knock at the door verb general
qapını sakitcə döymək knock at the door gently verb general
qapını asta döymək knock gently at the door verb general
başına buraxmaq leave verb general
başına qoymaq leave verb general
çıxmaq leave verb general
yola düşmək leave verb general
kənara çıxmaq leave verb general
beh vermək leave a deposit verb general
irs qoyub getmək leave a legacy verb general
ad çıxarmaq leave a name of oneself verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
girov qoymaq leave as deposit verb general
arxada qoymaq leave behind verb general
fikrindən çıxmaq leave behind verb general
geridə qoymaq leave behind verb general
ötmək leave behind verb general
unutmaq leave behind verb general
keçmək leave behind verb general
behləmək leave deposit verb general
baş götürüb getmək leave forever verb general
binəsib qoymaq leave in a state of destitution verb general
atmaq leave off verb general
boşalmaq leave off verb general
tullamaq leave off verb general
birdəfəlik tərk etmək leave once and for all verb general
vətəndən ayrı düşmək leave one's country verb general
vəzifədən getmək leave one's post verb general
yan keçmək leave out verb general
məktəbi bitirmək leave school verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
rahat buraxmaq leave smb. alone verb general
qoyub getmək leave smb. and go away verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
darda qoymaq leave smb. in the lurch verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
səhnədən getmək leave stage verb general
başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başına qoymaq leave to the mercy of fate verb general
başsız qoymaq leave without control verb general
işdən getmək leave work verb general
qapını bağlamaq lock the door verb general
qapını qıfıllamaq lock the door verb general
qapını qıfılla bağlamaq lock the door verb general
qolaclamaq measure with open arms verb general
ağzını açmaq open verb general
dəlinmək open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
içəri açılmaq open inwards verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bağırsaqları təmizləmək open the bowels verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general
taybatay açmaq open wide verb general
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
qapını örtmək shut the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
bülletendə olmaq sick-leave: be on sick-leave verb general
qapını vurmaq slam the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
çöldə gecələmək spend the night in the open air verb general
xudahafizləşmək take leave verb general
salamatlaşmaq take one's leave verb general
tapşırıq vermək leave verb general
imkan yaratmaq open verb general
yol açmaq open verb general
aşkar olmaq open up verb general
açılmaq open up verb general
qalmaq leave verb general
böyümək open verb general
genişlənmək open verb general
başqa yerə getmək leave verb general
getmək leave verb general
başlamaq open verb general
göstərmək open verb general
nümayiş etdirmək open verb general
agah etmək open verb general
maarifləndirmək open verb general
kəşf etmək open verb general
təməlini qoymaq open verb general
fikir söyləmək open verb general
yaratmaq open verb general
açıq open adjective general
gözləri tam açılmış open-eyed adjective general
əliaçıq open-handed adjective general
səxavətli open-handed adjective general
təmizqəlbli open-hearted adjective general
ürəyiaçıq open-hearted adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
geniş açılmış wide-open adjective general
qapı door adjective general
yarıaçıq half-open adjective general
yarımaçıq half-open adjective general
yarıqapalı half-open adjective general
qapıbir next-door adjective general
yaxın next-door adjective general
birqapılı one-door adjective general
üstüaçıq open adjective general
döşüaçıq open-breasted adjective general
vədəsiz open-ended adjective general
açıqgöz open-eyed adjective general
açıqürək open-hearted adjective general
genişqəlbli open-hearted adjective general
genişürəkli open-hearted adjective general
riyasız open-hearted adjective general
təmizürəkli open-hearted adjective general
türkəsaya open-hearted adjective general
ayağıaçıq open-legged adjective general
şəbəkə open-worked adjective general
birqapılı single-door adjective general
aralı slightly open adjective general
qapılı with a door adjective general
aralı open adjective general
obyektiv open-minded adjective general
qərəzsiz open-minded adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
vicdanlı open-minded adjective general
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded adjective general
müdafiə edilməyən wide-open adjective spoken language
müdafiə olunmayan wide-open adjective spoken language
qorunmayan wide-open adjective spoken language
ayıq open-eyed adjective figurative meaning
gözüaçıq open-eyed adjective figurative meaning
həssas open adjective general
mail open adjective general
meyilli open adjective general
boş open adjective general
məşğul olmayan open adjective general
vakant open adjective general
bitməmiş open adjective general
həll edilməmiş open adjective general
tikili olmayan open adjective general
əliaçıq open adjective general
qonaqpərvər open adjective general
səmimi open adjective general
yumşaq open adjective general
ən yaxın next-door adverb general
qonşu next-door adverb general
açıq havada open-air adverb general
açıq səma altında open-air adverb general
sevinclə open-armed adverb general
nəvazişlə open-armed adverb general
səmimi open-armed adverb general
üzügülər open-armed adverb general
dostcasına open-armed adverb general
geniş open-mindedly adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
ağzıaçıq open-mouthed adverb general
qapının dalında behind the door adverb general
qapı-qapı from door to door adverb general
açıq havada in the open air adverb general
yaxınlıqda next door adverb general
yaxında next door adverb general
comərdliklə open-handedly adverb general
genişqəlbliklə open-heartedly adverb general
gözüaçıq with open eyes adverb general
obyektiv open-mindedly adverb general
qərəzsiz open-mindedly adverb general
səhv mülahizələrə əsaslanmayan open-mindedly adverb general
səhv mülahizələrə inanmadan open-mindedly adverb general
vicdanlı open-mindedly adverb general
gizlətməmək come out into the open preposition general
səmimi olmaq come out into the open preposition general
ölümün pəncəsində at death's door phrases general
dal qapı back door phrases general
gizli back-door phrases general
xəlvəti back-door phrases general
bir ayağı qəbirdə olmaq be at death's door phrases general
sındırmaq burst open phrases general
qatlanan qapılar folding door phrases general
siyirmə qapılar folding door phrases general
şüşə salınmış laylı qapı French door phrases general
şüşələnmiş laylı qapı French door phrases general
məzuniyyət götürmək get a leave phrases general
qonaqpərvər olmaq keep an open table phrases general
qapısı hamının üzünə açıq olmaq keep open the house phrases general
imkan yaratmaq lay open phrases general
ağır təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
xoşagəlməz təəssürat yaratmaq leave a nasty taste in the mouth phrases general
hara gəldi atmaq leave about phrases general
təəssürat yaratmaq leave an impression phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
dağıtmaq leave around phrases general
hara gəldi atmaq leave around phrases general
səpələmək leave around phrases general
məktəbi atmaq leave school phrases general
sağollaşma leave taking phrases general
xudahafizləşmə leave taking phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
açıq rişxənd open contempt phrases general
atəş açmaq open fire phrases general
seyrək buz open ice phrases general
səxavətə gəlmək open one's purse phrases general
xərcləmək open one's purse phrases general
səngər qazmaq open trench phrases general
açıq qapı siyasəti open-door policy phrases general
sayıq yatmaq sleep with one eye open phrases general
icazəsiz çıxıb getmək take French leave phrases general
qəmişini çək leave me alonə phrases general
açıq səhmdar cəmiyyət open-type joint stock company phrases general
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azersu Open-type Joint Stock Company phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
leave the door open qapını açıq qoymaq verb general
vero