• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для light (186 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
candle-light şam işığı noun general
cross-light çəpəki işıq noun general
cross-light çəpəki işıqla işıqlandırma noun general
flood-light projektor noun general
light işıq noun general
light şəfəq noun general
light-heartedness laqeydlik noun general
absence of light işıqsızlıq noun general
distant faint light işıltı noun general
electric light elektrik noun general
light and heelless footwear çust noun general
light cruiser yüngül kreyser noun general
light dance music diringi noun general
light filter işıq filtri noun general
light fraction yüngül fraksiya noun general
light fraction yünkül fraksiyası noun general
light fractions recovery yüngül fraksiyanın qovulması noun general
light heavyweight yarımyüngül noun general
light industry yüngül sənaye noun general
light of a lamp lampa işığı noun general
light oil yüngül yağ noun general
light petroleum yüngül benzin noun general
light petroleum yüngül neft noun general
light room işıqlı otaq noun general
light signal işıq siqnalı noun general
light sleeper ayıqyatan noun general
light slumber mürgü noun general
light wave işıq dalğası noun general
light-heartedness arxayınlıq noun general
light-heartedness biqəmlik noun general
light-heartedness boynuyoğunluq noun general
light-heartedness dərdsizlik noun general
light-heartedness qəmsizlik noun general
light-minded person dəngüş noun general
light-mindedness arsızlıq noun general
light-mindedness biarlıq noun general
light-mindedness dəmdəməkilik noun general
light-mindedness yelbeyinlik noun general
light-mindedness hərdəmxəyallıq noun general
man with light-brown beard sarısaqqal noun general
temporary blindness of bright light qamaşıq noun general
velocity of light işıq sürəti noun general
cross-light kəsişən işıq şüaları noun general
light aydınlıq noun general
night-light gecə lampası noun general
traffic light işıqfor noun general
light lampa noun general
light dirək işıqları noun general
light yol işıqları noun general
light ağıl noun general
light idrak noun general
light ziya noun general
flood-light projektor ilə işıqlandırmaq verb general
light qızdırmaq verb general
light qızmaq verb general
light yandırmaq verb general
light yanmaq verb general
bring to light zahir etmək verb general
come light bilinmək verb general
come to light aşkara çıxmaq verb general
come to light zahirə çıxmaq verb general
come to light bulunmaq verb general
give some light saçmaq verb general
light be lit up alışdırılmaq verb general
light be lit up ziyalanmaq verb general
light the room otağı işıqlandırmaq verb general
light up aydınlatmaq verb general
light up işıqlanmaq verb general
light up ziyalandırmaq verb general
light up işıqlandırmaq verb general
light-hearted: be light-hearted səhlənkarlıq etmək verb general
light-minded: become light-minded arsızlamaq verb general
light-minded: become light-minded arsızlaşmaq verb general
shed light işıq salmaq verb general
stand in smb.'s light bir kəsin işığını kəsmək verb general
throw light aydınlatmaq verb general
throw light işıqlandırmaq verb general
turn off the light işığı keçirtmək verb general
light işıqlandırmaq verb general
light kefi yuxarı olmaq verb figurative meaning
light parlamaq verb general
light düşmək verb general
light qonmaq verb general
light sataşmaq verb general
light açıq adjective general
light işıqlı adjective general
as light as a feather lələk kimi yüngül adjective general
light asan adjective general
light rövşən adjective general
light ziyalı adjective general
light vəznsiz adjective general
light blue abıtəhər adjective general
light blue açıq-abı adjective general
light blue açıq-göy adjective general
light blue açıq-sürməyi adjective general
light brown açıq-qəhvəyi adjective general
light brown açıq-şabalıdı adjective general
light brown qumral adjective general
light green açıq-yaşıl adjective general
light grey açıq-boz adjective general
light grey ala-boz adjective general
light grey bozaraq adjective general
light red açıq-qırmızı adjective general
light reddish color darçını adjective general
light rose açıq-çəhrayı adjective general
light turquoise açıq-firuzəyi adjective general
light violet açıq-bənövşəyi adjective general
light yellow açıq-sarı adjective general
light-colored açıqrəng adjective general
light-coloured açıqrəng adjective general
light-coloured sarıbəniz adjective general
light-coloured sarıbənizli adjective general
light-coloured sarışın adjective general
light-coloured sarıyanız adjective general
light-fingered əliəyri adjective general
light-handed əliboş adjective general
light-hearted biqəm adjective general
light-hearted boynuyoğun adjective general
light-hearted dərdsiz adjective general
light-hearted laqeyd adjective general
light-hearted qəmsiz adjective general
light-hearted qayğısız adjective general
light-hearted xoşgüzaran adjective general
light-hearted arsız adjective general
light-minded ağıldanyüngül adjective general
light-minded arxayın adjective general
light-minded bambılı adjective general
light-minded dəmdəməki adjective general
light-minded dingiliş adjective general
light-minded hərdəmxəyal adjective general
light-minded yüngülbeyin adjective general
light-minded yüngülbeyinli adjective general
light-minded yüngültəbiət adjective general
light-minded yüngültəbiətli adjective general
light-minded yüngülxasiyyət adjective general
light-minded yüngülxasiyyətli adjective general
light-minded yelbeyin adjective general
light-sensitive işığahəssas adjective general
light-weight yüngülçəkili adjective general
reddish-yellow: light reddish-yellow kürənvarı adjective general
very light yüpyüngül adjective general
very light lələk kimi yüngül adjective general
with light-brown beard sarısaqqal adjective general
with light-brown beard sarısaqqallı adjective general
without light işıqsız adjective general
light yüngül adjective general
light şən adjective general
against the light işığa qarşı adverb general
by the light işığda adverb general
light ayıq adverb general
light şit-şit adverb general
light-heartedly arsız-arsız adverb general
light-heartedly asudəcə adverb general
light-heartedly dərdsiz-qəmsiz adverb general
light-heartedly laqeyd adverb general
light-heartedly səllimi adverb general
light-heartedly arsız adverb general
on a light background işıqlı fonda adverb general
as light as thistle-down pərqu kimi yüngül phrases general
be in the high-light diqqət mərkəzində olmaq phrases general
bring to light aşkar etmək phrases general
bring to light müəyyən etmək phrases general
fastness to light işığa davamlılıq phrases general
floating light üzən mayak phrases general
fluorescent light fluoresyent işıq phrases general
fog light dumanlı hava üçün fənər phrases general
green light yaşıl işıq phrases general
grow light işıqlaşmaq phrases general
hide one's light under a bushel öz ağıl və istedadını gizlətmək phrases general
hide one's light under a bushel çox təvazökar olmaq phrases general
hit the high-light diqqət mərkəzində olmaq phrases general
in light and shade işıqda və kölgədə phrases general
light wave işıq dalğası phrases general
parking light dayanacaq işıqları phrases general
polar light qütb parıltısı phrases general
put the light on işığı yandırmaq phrases general
red light qırmızı işıq phrases general
switch the light off işığı söndürmək phrases general
switch the light on işığı yandırmaq phrases general
the light-fingered gentry cibgirlər phrases general
throw light on smth. bir şeyi aydınlaşdırmaq phrases general
traffic light svetofor phrases general
white light gündüz işığı phrases general
light quantum işıq hissəciyi phrases physics
light quantum işıq kvantı phrases physics
white light qərəzsiz mühakimə phrases general
vero