• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для light minded (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
şam işığı candle-light noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
projektor flood-light noun general
işıq light noun general
şəfəq light noun general
laqeydlik light-heartedness noun general
işıqsızlıq absence of light noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
işıltı distant faint light noun general
elektrik electric light noun general
çust light and heelless footwear noun general
yüngül kreyser light cruiser noun general
diringi light dance music noun general
işıq filtri light filter noun general
yüngül fraksiya light fraction noun general
yünkül fraksiyası light fraction noun general
yüngül fraksiyanın qovulması light fractions recovery noun general
yarımyüngül light heavyweight noun general
yüngül sənaye light industry noun general
lampa işığı light of a lamp noun general
yüngül yağ light oil noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
işıqlı otaq light room noun general
işıq siqnalı light signal noun general
ayıqyatan light sleeper noun general
mürgü light slumber noun general
işıq dalğası light wave noun general
arxayınlıq light-heartedness noun general
biqəmlik light-heartedness noun general
boynuyoğunluq light-heartedness noun general
dərdsizlik light-heartedness noun general
qəmsizlik light-heartedness noun general
dəngüş light-minded person noun general
arsızlıq light-mindedness noun general
biarlıq light-mindedness noun general
dəmdəməkilik light-mindedness noun general
yelbeyinlik light-mindedness noun general
hərdəmxəyallıq light-mindedness noun general
həməqidə like-minded person noun general
həmfikir like-minded person noun general
məsləkdaş like-minded person noun general
sarısaqqal man with light-brown beard noun general
dövlətpərəst mercenary-minded person noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
çürükçü small-minded man noun general
qamaşıq temporary blindness of bright light noun general
işıq sürəti velocity of light noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
aydınlıq light noun general
gecə lampası night-light noun general
işıqfor traffic light noun general
lampa light noun general
dirək işıqları light noun general
yol işıqları light noun general
ağıl light noun general
idrak light noun general
ziya light noun general
projektor ilə işıqlandırmaq flood-light verb general
qızdırmaq light verb general
qızmaq light verb general
yandırmaq light verb general
yanmaq light verb general
huşsuz olmaq absent-minded: be absent-minded verb general
zahir etmək bring to light verb general
bilinmək come light verb general
aşkara çıxmaq come to light verb general
zahirə çıxmaq come to light verb general
bulunmaq come to light verb general
ağıldan kasıb olmaq feeble-minded: be feeble-minded verb general
saçmaq give some light verb general
alışdırılmaq light be lit up verb general
ziyalanmaq light be lit up verb general
otağı işıqlandırmaq light the room verb general
aydınlatmaq light up verb general
işıqlanmaq light up verb general
ziyalandırmaq light up verb general
işıqlandırmaq light up verb general
səhlənkarlıq etmək light-hearted: be light-hearted verb general
arsızlamaq light-minded: become light-minded verb general
arsızlaşmaq light-minded: become light-minded verb general
işıq salmaq shed light verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
aydınlatmaq throw light verb general
işıqlandırmaq throw light verb general
işığı keçirtmək turn off the light verb general
maymaqlaşmaq weak-minded: become weak-minded verb general
işıqlandırmaq light verb general
kefi yuxarı olmaq light verb figurative meaning
parlamaq light verb general
düşmək light verb general
qonmaq light verb general
sataşmaq light verb general
dalğın absent-minded adjective general
fikirli absent-minded adjective general
huşsuz absent-minded adjective general
unutqan absent-minded adjective general
amansız bloody-minded adjective general
daşürəkli bloody-minded adjective general
insafsız bloody-minded adjective general
qəddar bloody-minded adjective general
rəhmsiz bloody-minded adjective general
zalım bloody-minded adjective general
geniş dünyagörüşlü broad-minded adjective general
genişfikirli broad-minded adjective general
acıqlı evil-minded adjective general
bədxah evil-minded adjective general
hirsli evil-minded adjective general
qərəzkar evil-minded adjective general
qəzəbli evil-minded adjective general
ağıldan zəif feeble-minded adjective general
ağıldankəm feeble-minded adjective general
ağlı çatmayan feeble-minded adjective general
gictəhər feeble-minded adjective general
kəmağıl feeble-minded adjective general
sarsaq feeble-minded adjective general
alicənab highly-minded adjective general
comərd highly-minded adjective general
mərd highly-minded adjective general
nəcib highly-minded adjective general
açıq light adjective general
işıqlı light adjective general
dardüşüncəli narrow-minded adjective general
darfikirli narrow-minded adjective general
dayaz narrow-minded adjective general
məhdud narrow-minded adjective general
səthi narrow-minded adjective general
uzağı görməyən narrow-minded adjective general
ağıllı nimble-minded adjective general
anlaqlı nimble-minded adjective general
düşüncəli nimble-minded adjective general
fəhmli nimble-minded adjective general
fərasətli nimble-minded adjective general
hazırcavab nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
zəkalı nimble-minded adjective general
zirək nimble-minded adjective general
alicənab noble-minded adjective general
comərd noble-minded adjective general
əsil noble-minded adjective general
əsilzadə noble-minded adjective general
mərd noble-minded adjective general
nəcib noble-minded adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
başqa cür düşünən otherwise-minded adjective general
başqa cür fikirləşən otherwise-minded adjective general
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded adjective general
fərqli fikrə malik otherwise-minded adjective general
sadədil simple-minded adjective general
ürəyiaçıq simple-minded adjective general
dardüşüncəli small-minded adjective general
dayaz small-minded adjective general
uzağıgörməyən small-minded adjective general
sakit sober-minded adjective general
təmkinli sober-minded adjective general
ağlı zəif weak-minded adjective general
başıboş weak-minded adjective general
kəmağıl weak-minded adjective general
bihuş absent-minded adjective general
hafizəsiz absent-minded adjective general
nanıx absent-minded adjective general
lələk kimi yüngül as light as a feather adjective general
qaniçən blood-minded adjective general
genişqəlbli broad-minded adjective general
arvadxasiyyət feeble-minded adjective general
ağıldan kasıb feeble-minded adjective general
təmiz high-minded adjective general
arlı-namuslu honest-minded adjective general
qəlbitəmiz honest-minded adjective general
düz honest-minded adjective general
asan light adjective general
rövşən light adjective general
ziyalı light adjective general
vəznsiz light adjective general
abıtəhər light blue adjective general
açıq-abı light blue adjective general
açıq-göy light blue adjective general
açıq-sürməyi light blue adjective general
açıq-qəhvəyi light brown adjective general
açıq-şabalıdı light brown adjective general
qumral light brown adjective general
açıq-yaşıl light green adjective general
açıq-boz light grey adjective general
ala-boz light grey adjective general
bozaraq light grey adjective general
açıq-qırmızı light red adjective general
darçını light reddish color adjective general
açıq-çəhrayı light rose adjective general
açıq-firuzəyi light turquoise adjective general
açıq-bənövşəyi light violet adjective general
açıq-sarı light yellow adjective general
açıqrəng light-colored adjective general
açıqrəng light-coloured adjective general
sarıbəniz light-coloured adjective general
sarıbənizli light-coloured adjective general
sarışın light-coloured adjective general
sarıyanız light-coloured adjective general
əliəyri light-fingered adjective general
əliboş light-handed adjective general
biqəm light-hearted adjective general
boynuyoğun light-hearted adjective general
dərdsiz light-hearted adjective general
laqeyd light-hearted adjective general
qəmsiz light-hearted adjective general
qayğısız light-hearted adjective general
xoşgüzaran light-hearted adjective general
arsız light-hearted adjective general
ağıldanyüngül light-minded adjective general
arxayın light-minded adjective general
bambılı light-minded adjective general
dəmdəməki light-minded adjective general
dingiliş light-minded adjective general
hərdəmxəyal light-minded adjective general
yüngülbeyin light-minded adjective general
yüngülbeyinli light-minded adjective general
yüngültəbiət light-minded adjective general
yüngültəbiətli light-minded adjective general
yüngülxasiyyət light-minded adjective general
yüngülxasiyyətli light-minded adjective general
yelbeyin light-minded adjective general
işığahəssas light-sensitive adjective general
yüngülçəkili light-weight adjective general
birfikirli like-minded adjective general
həmfikir like-minded adjective general
həmfikirli like-minded adjective general
zehniaçıq lucid-minded adjective general
dövlətpərəst mercenary-minded adjective general
danabaş narrow-minded adjective general
dayazdüşüncəli narrow-minded adjective general
dayazfikirli narrow-minded adjective general
meşşan narrow-minded adjective general
səviyyəsiz narrow-minded adjective general
mütərəqqi progressive-minded adjective general
açıqfikirli progressive-minded adjective general
kürənvarı reddish-yellow: light reddish-yellow adjective general
türkəsaya simple-minded adjective general
çürükçü small-minded adjective general
darürəkli small-minded adjective general
xırdaçı small-minded adjective general
başbilən sober-minded adjective general
mülahizəli sober-minded adjective general
tədbirli sober-minded adjective general
yüpyüngül very light adjective general
lələk kimi yüngül very light adjective general
alasəy weak-minded adjective general
sarısaqqal with light-brown beard adjective general
sarısaqqallı with light-brown beard adjective general
işıqsız without light adjective general
qana həris bloody-minded adjective general
qaniçən bloody-minded adjective general
qansoran bloody-minded adjective general
iradəsiz feeble-minded adjective general
iradəsiz zəif feeble-minded adjective general
qətiyyətsiz feeble-minded adjective general
yüngül light adjective general
obyektiv open-minded adjective general
qərəzsiz open-minded adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
vicdanlı open-minded adjective general
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded adjective general
ağlı başında sober-minded adjective general
sağlamdüşüncəli sober-minded adjective general
sağlamfikirli sober-minded adjective general
şən light adjective general
işığa qarşı against the light adverb general
işığda by the light adverb general
ayıq light adverb general
şit-şit light adverb general
arsız-arsız light-heartedly adverb general
asudəcə light-heartedly adverb general
dərdsiz-qəmsiz light-heartedly adverb general
laqeyd light-heartedly adverb general
səllimi light-heartedly adverb general
arsız light-heartedly adverb general
işıqlı fonda on a light background adverb general
pərqu kimi yüngül as light as thistle-down phrases general
diqqət mərkəzində olmaq be in the high-light phrases general
aşkar etmək bring to light phrases general
müəyyən etmək bring to light phrases general
işığa davamlılıq fastness to light phrases general
üzən mayak floating light phrases general
fluoresyent işıq fluorescent light phrases general
dumanlı hava üçün fənər fog light phrases general
yaşıl işıq green light phrases general
işıqlaşmaq grow light phrases general
öz ağıl və istedadını gizlətmək hide one's light under a bushel phrases general
çox təvazökar olmaq hide one's light under a bushel phrases general
diqqət mərkəzində olmaq hit the high-light phrases general
işıqda və kölgədə in light and shade phrases general
işıq dalğası light wave phrases general
dayanacaq işıqları parking light phrases general
qütb parıltısı polar light phrases general
işığı yandırmaq put the light on phrases general
qırmızı işıq red light phrases general
işığı söndürmək switch the light off phrases general
işığı yandırmaq switch the light on phrases general
cibgirlər the light-fingered gentry phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
svetofor traffic light phrases general
vero