• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для line of life (273 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sərhəd border-line noun general
sərhəd demarkasiya xətti border-line noun general
aləm life noun general
həyat life noun general
xilasedici life-saver noun general
xilaskar life-saver noun general
cizgi line noun general
xətt line noun general
düzülüş line-up noun general
qoyuluş line-up noun general
yerbəyer etmə line-up noun general
ruletka tape-line noun general
teleqraf xətti telegraph-line noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
şəhərətrafı telefon xətti toll line noun general
yedək tow-line noun general
yedək trosu tow-line noun general
tramvay xətti tram-line noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
magistral xətt trunk-line noun general
magistral yol trunk-line noun general
həyat qayəsi aim in life noun general
hava xətti air line noun general
diriltmə bringing to life noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
katalizator nəqledicisi catalyst charge line noun general
zivə clothes-line noun general
ip cloth-line noun general
dirilmə coming to life noun general
birgəyaşayış communal life noun general
zəmanə contemporary life noun general
itin günü dog's life noun general
həyat iksiri elixir of life noun general
ətraf suyunun sərhəddi encroachment line noun general
əbədiyyət eternal life noun general
ailə həyatı family life noun general
məişət family life noun general
həyatın həqiqiliyi fidelity of life noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
axirət future life noun general
gələcək həyat future life noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
sətirbaşı indented line noun general
daxili aləm inner life noun general
həyatın sevinci joy of life noun general
can life noun general
dolanacaq life noun general
dolanışıq life noun general
gün-güzaran life noun general
güzəran life noun general
ömür-gün life noun general
Sağlıq life noun general
yaşayış life noun general
həyati təcrübə life experience noun general
axirət life hereafter noun general
firavan həyat life of luxury noun general
firavan yaşayış life of luxury noun general
işrətli həyat life with feast noun general
xilasedici qayıq life-boat noun general
nicat life-saving noun general
cız line noun general
cızıq line noun general
xətti zəncir line chain noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
məşğuliyyət dairəsi line of business noun general
qaçaqçılıq line of smuggler's business noun general
nəsib lot in life noun general
firavanlıq luxurious life noun general
dəmiryol magistralı main line noun general
magistral xətt main line noun general
köçərilik migrational life noun general
həyat tərzi mode of life noun general
təbiət nature life noun general
bədəvilik nomadic life noun general
köçərilik nomadic life noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
paralel xətt parallel line noun general
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life noun general
dünyagörüşü philosophy of life noun general
dünyabaxışı philosophy of life noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
müasir gerçəklik present-day life noun general
məhsuldar dövr productive life noun general
ictimai həyat public life noun general
dəmiryol xətti railway line noun general
dirilmə returning to life noun general
qarmaq rod and line noun general
oturaqlıq settled way of life noun general
həyat əlaməti sign of life noun general
həyat qığılcımı spark of the life noun general
həyat səviyyəsi standard of life noun general
yedək paroxodu steamship line noun general
natürmort still life noun general
düz cizgi straight line noun general
düz xətt straight line noun general
düzxətlilik straightness of line noun general
buksir towing line noun general
yedək towing line noun general
şəhərlərarası telefon trunk-line noun general
beynəlxalq telefon trunk-line noun general
həyat cığırı walk of life noun general
su kəməri water line noun general
məişət way of life noun general
radio antenası cloth-line noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
cərgə line noun general
ömür life noun general
ip line noun general
kəndir line noun general
dəmiryol xətti line noun general
misra line noun general
sətir line noun general
xətkeş line noun general
cərgə ilə əkmək line verb general
cərgələmək line verb general
xətt çəkmək line verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
həyatdan küsmək be disappointed in life verb general
uyğun olmaq be in life verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
diriltmək bring life verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
astarlatmaq cause smb. to line verb general
canlanmaq come to life verb general
dirçəlmək come to life verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
kasıblıq etmək earn for one's life verb general
səfa çəkmək enjoy one's life verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
ayırmaq fix the boundary line verb general
canlandırmaq give life to verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
cığırdan çıxmaq go over the line verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
qırxı çıxmaq have lived first forty days of life verb general
həyatı kasadlaşdırmaq impoverish life verb general
həyatı sığorta etmək insure life verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
dilənçi həyat sürmək lead a beggary life verb general
dilənçilik etmək lead a beggary life verb general
sapqınlıq etmək lead a depraved life verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
eyş-işrətli həyat sürmək lead a rakish life verb general
qapalı həyat sürmək lead a secluded life verb general
divanəlik etmək lead the life of a madman verb general
boğaz otarmaq lead the life of a sponger verb general
astarlamaq line verb general
cərgəyə düzmək line verb general
cız çəkmək line verb general
cizgiləmək line verb general
çizgiləmək line verb general
cızıqlamaq line verb general
paltoya astar qoymaq line a coat verb general
sıralanmaq line be lined up verb general
cizgiləmək line off verb general
cızıq çəkmək line off verb general
cizgiləmək line out verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
cərgəyə düzülmək line up verb general
düzülüşmək line up verb general
qatarlamaq line up verb general
qatarlanmaq line up verb general
sıraya düzülmək line up verb general
sıralamaq line up verb general
kağızlamaq line with paper verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
həlak olmaq lose one's life verb general
qatarlamaq make a line verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
xətti uzunlatmaq prolong a line verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
dirilmək return to life verb general
həyatı ilə risk etmək risk one's life verb general
ömrünü çürütmək run one's life verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
səfa sürmək take pleasure in life verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
Sağlıq arzu etmək wish a happy life verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
düzlənmək line verb general
həyatda olduğu boyda life-size adjective general
zərərli dangerous for life adjective general
ömürlük for life adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
həyat life adjective general
ömürlük life adjective general
sosial-məişət life conditions adjective general
ölüm-dirim life-and-death adjective general
yaşadıcı life-asserting adjective general
həyatverici life-giving adjective general
şəfalı life-giving adjective general
sətri line adjective general
üçxətli three-line adjective general
həyatı qiymətinə at the cost of one's life adverb general
sətirhesabı by the line adverb general
ömründə never in one's life adverb general
sətir-sətir per line adverb general
sətirbəsətir per line adverb general
fauna və flora animal and vegetal life phrases general
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life phrases general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
paltar kəndiri clothes line phrases general
zivə clothes line phrases general
ehtimal olunan orta ömür müddəti expectation of life phrases general
ailə həyatı family life phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
ölümlə mübarizə etmək gasp for life phrases general
ömürlük həbs cəzası almaq get a life sentence phrases general
ailə həyatı home life phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
ömrün çiçəklənmə dövründə in the prime of life phrases general
həyatın başlanğıcında in the prologue of life phrases general
həyatını həsr etmək lay down one's life phrases general
mühasirəni aradan qaldırmaq life a siege phrases general
həyat sığortası life insurance phrases general
xilasetmə life saving phrases general
nizami zabit line officer phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
həyat tərzi manner of life phrases general
həyat tərzi mode of life phrases general
həyatı olduğu kimi təqdim etmək present life in the raw phrases general
həyatını təhlükə altınaq qoymaq risk one's life phrases general
həyatını təhlükə altınaq salmaq risk one's life phrases general
həyatın ləzzəti sweets of life phrases general
canıbərk tenacious of life phrases general
yaşamağa qabil tenacious of life phrases general
həyat thread of life phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
həyata uyğun true to life phrases general
həyati true to life phrases general
paytaxda gedən dəmiryol xətti up line phrases general
ictimai vəziyyət walk of life phrases general
məşğuliyyət walk of life phrases general
peşə walk of life phrases general
həyat çəkişmələri wear and tear of life phrases general
həyat uğrunda mübarizə wear and tear of life phrases general
həyat çeşməsi well of life phrases general
ölmək yield up one's life phrases general
ömrünü tapşırmaq yield up one's life phrases general
dünya görüşü outlook on life phrases general
cızıqdan çıxmaq go over the line phrases general
it kimi yaşamaq lead a dog's life phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
İnsan ömrü fanidır Man's life is frail phrases general
Ömrün uzun olcun! May your life be long! phrases general
Canım! My life! phrases general
həyatın yazı spring of the life phrases general
dirilik suyu water of life phrases general
çanağın adsız xətti pectinate line phrases anatomical
körpücükortası xətt midclavicular line phrases anatomical
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
su kəsimi water line phrases nautical
su xətti water line phrases nautical
atəş xətti firing line phrases military
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
orta ömür müddəti average life expectancy phrases medical
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
line of life həyat cığırı noun general