• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для live in a foreign land (233 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əcnəbi foreign noun general
gəlmə foreign noun general
özgə foreign noun general
yad foreign noun general
yadelli foreign noun general
yerli foreign noun general
quru land noun general
torpaq land noun general
canlı veriliş live noun general
alçaq yer low-land noun general
düzənlik low-land noun general
meşə sahəsi timber-land noun general
buğda zəmisi wheat-land noun general
taxıl zəmisi wheat-land noun general
tarla arable land noun general
icma torpağı common land noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
dəmyə dry-farming land noun general
qürbət foreign country noun general
əcnəbi dil foreign language noun general
xarici dil foreign language noun general
xarici bazar foreign market noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
xarici siyasət foreign policy noun general
xarici əlaqələr foreign relations noun general
Xarici işlər naziri Foreign Secretary noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
Xarici Diləlr Institutu institute of foreign languages noun general
yersizlik lack of land noun general
torpaqsızlıq lack of land noun general
göllük lake-land noun general
ölkə land noun general
kolpanlıq land covered with scrubs noun general
quru qoşunları land forces noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
meliorasiya land reclamation noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaqölçən land surveyor noun general
yerölçən land surveyor noun general
əkin sahəsi land under crop noun general
közərmiş kömür live coals noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
iti buxar live steam noun general
diri çəki live weight noun general
qürbətlik living in a foreign country noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
doğma torpaq native land noun general
tifaq native land noun general
vətən native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
duzlaq saline land noun general
kolpanlıq scrub land noun general
aztorpaqlılıq shortage of arable land noun general
valyutaçı speculator in foreign currency noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
qürbət strange land noun general
yaylaqlıq table-land noun general
çöl vacant land noun general
əkin land noun general
ərazi land noun general
yer land noun general
vətən land noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
məskunlaşdırmaq land verb general
məskunlaşmaq land verb general
ömür sürmək live verb general
yaşamaq live verb general
işıqlığa çıxmaq begin to live happily verb general
yaşatmaq cause to live verb general
yurdunu qorumaq defend the native land verb general
torpağı qurutmaq drain the land verb general
çıxarmaq land verb general
desant çıxarmaq land troops verb general
güzəran keçirmək live verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
yuxarıda yaşamaq live above verb general
qürbət ölkədə yaşamaq live abroad verb general
xaricdə yaşamaq live abroad verb general
tək yaşamaq live alone verb general
təklikdə yaşamaq live alone verb general
tənha yaşamaq live alone verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
yaşayıb-yaratmaq live and create verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
sülh şəraitində yaşamaq live at peace verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
halal zəhmətlə yaşamaq live by one's own labor verb general
ehtiyacsız yaşamaq live comfortably verb general
ala-babat yaşamaq live haphazardly verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
birtəhər dolanmaq live in a small way verb general
didərgin düşmək live in a strange land verb general
bağda yaşamaq live in a summer cottage verb general
bolluqda yaşamaq live in abundance verb general
gen-bol yaşamaq live in easy circumstances verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
dava-şavasız yaşamaq live in harmony verb general
dəbdəbəli yaşamaq live in luxury verb general
firavan yaşamaq live in luxury verb general
dinc yaşamaq live in peace and quiet verb general
bolluqda yaşamaq live in plenty verb general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in poverty verb general
kasıblıq içində yaşamaq live in poverty verb general
lüt-üryan yaşamaq live in poverty verb general
möhtaclıq içində yaşamaq live in poverty verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
qonşuluqda yaşamaq live in the neighborhood verb general
it günündə yaşamaq live like a dog verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live long verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
parazitlik etmək live parasitically; parazitologiya verb general
sakit yaşamaq live peacefully verb general
sakitcə yaşamaq live peacefully verb general
ac-yalavac yaşamaq live poorly verb general
yoxsul yaşamaq live poorly verb general
sadə yaşamaq live simply verb general
saç ağartmaq live so long verb general
saç-birçək ağartmaq live so long verb general
elə-belə yaşamaq live somehow verb general
girlənmək live somehow verb general
dövran sürmək live splendidly verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
savab etmək live virtuously verb general
öz imkanı daxilində yaşamaq live within one's own means verb general
torpağı olmaq own land verb general
sahilə çatmaq reach land verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
düşmək land verb general
sağ qalmaq live verb general
boşaltmaq land verb general
endirmək land verb general
oturtmaq land verb general
enmək land verb general
xarici sahibkara məxsus olan foreign-owned adjective general
xarici sahibkara mənsub olan foreign-owned adjective general
quru land adjective general
sahil land adjective general
hər tərəfdən torpaqla əhatə edilmiş land-locked adjective general
diri live adjective general
əcnəbi foreign adjective general
qərib foreign adjective general
vətənli having a native land adjective general
aztorpaqlı having insufficient land adjective general
bir kəslə sirdaş olmaq live in close intimacy with smb. adjective general
torpaqlı owning land adjective general
közərən live adjective general
yanan live adjective general
partladılmış live adjective general
canlı live adjective general
xarici işlər foreign affairs phrases general
xarici dil foreign language phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
xarici siyasət foreign policy phrases general
xarici siyasət foreign politics phrases general
xarici əlaqələr foreign relations phrases general
sahil küləyi land breeze phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
yaşa və öyrən Live and learn phrases general
bir təhər başını girləmək live by one's wits phrases general
çətin vəziyyətdən bir təhər çıxmaq live by one's wits phrases general
yaşadıqca yaddan çıxartmaq live down phrases general
yaşayıb unutmaq live down phrases general
çətinliklə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
güc bəla ilə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
qaraçı kimi yaşamaq live in one's trunks phrases general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in penury phrases general
yoxsulluq içərisində yaşamaq live in penury phrases general
kasıblıqda yaşamaq live in poverty phrases general
səfalət içində yaşamaq live in poverty phrases general
yoxsulluqda yaşamaq live in poverty phrases general
cah-calal içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
dəbdəbə içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
bir kəsin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
yaşamaq live on phrases general
borcla yaşamaq live on the tab phrases general
ömrü başa vurmaq live out phrases general
ömür sürmək live out phrases general
kasıb yaşamaq live poor phrases general
yoxsul yaşamaq live poor phrases general
bir təhər dolanmaq live precariously phrases general
bir təhər yaşamaq live precariously phrases general
layiq olmaq live up phrases general
sadiq qalmaq live up phrases general
ümidi doğrultmaq live up phrases general
ümidləri doğrultmaq live up to expectations phrases general
barışmaq live with phrases general
dözmək live with phrases general
razılaşmaq live with phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
doğma vətən native land phrases general
torpağı bölmək portion out land phrases general
torpağı bölüşdürmək portion out land phrases general
torpağın münbitsizliyi poverty of the land phrases general
sahilə çatmaq reach the land phrases general
quru ilə səyahət etmək travel by land phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
valyuta foreign exchange phrases general
xarici valyuta foreign exchange phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
odlar yurdu land of fires phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
kefikök yaşamaq live in clover phrases general
dövran sürmək live on the fat of the land phrases general
firavan yaşamaq live on the fat of the land phrases general
Yaşa! Long live phrases general
Var olsun! Long live! phrases general
Yaşa! Long live!; phrases general
qürbətdə in foreign phrases archaism
xaricdə in foreign phrases archaism
quru qoşunları land forces phrases military
yaşamaq live out phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
live in a foreign land qəriblikdə yaşamaq verb general
live in a foreign land qəribliyə düşmək verb general