• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для live in close intimacy with smb. (253 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
divarla əhatələnmiş yer close noun general
ətrafına divar çəkilmiş yer close noun general
işin dayandırılması close-down noun general
işin dayanması close-down noun general
bağlı liman close-harbour noun general
qapalı liman close-harbour noun general
kino close-up noun general
dostluq intimacy noun general
məhrəmlik intimacy noun general
yaxın əlaqə intimacy noun general
yaxınlıq intimacy noun general
canlı veriliş live noun general
əlbəyaxa döyüş close combat noun general
pəncələşmə close engagement noun general
pəncələşmə close fight noun general
tutaşma close fight noun general
az məsaməli qum close sand noun general
yaxın sinn close synonym noun general
gizlinlik intimacy noun general
sirdaşlıq intimacy noun general
közərmiş kömür live coals noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
iti buxar live steam noun general
diri çəki live weight noun general
aşnabazlıq terms of intimacy noun general
oyun meydançası close noun general
iri plan close-up noun general
axır close noun general
nəticə close noun general
qurtaracaq close noun general
son close noun general
bağlama close noun general
işin qurtarması close noun general
bağlamaq close verb general
örtmək close verb general
yummaq close verb general
bağlamaq close down verb general
iş fəaliyyətini dayandırmaq close down verb general
qapanmaq close down verb general
bürümək close in verb general
çulğalamaq close in verb general
düşmək close in verb general
ömür sürmək live verb general
yaşamaq live verb general
tamamlatdırmaq ask smb. to close verb general
bitib-tükənmək be drawing to a close verb general
işıqlığa çıxmaq begin to live happily verb general
bağlatdırmaq cause smb. to close verb general
yaşatmaq cause to live verb general
qapadılmaq close verb general
sıxlaşdırmaq close verb general
yumulmaq close verb general
qapanmaq close verb general
faylı bağlamaq close a file verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
ağzını yummaq close one's mouth verb general
cərgəni sıxlaşdırmaq close ranks verb general
yummaq close smb.'s eyes verb general
iclası bağlamaq close the meeting verb general
sona yaxınlaşmaq draw to a close verb general
kip oturmaq fit close verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
kəsdirmək keep close verb general
güzəran keçirmək live verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
yuxarıda yaşamaq live above verb general
qürbət ölkədə yaşamaq live abroad verb general
xaricdə yaşamaq live abroad verb general
tək yaşamaq live alone verb general
təklikdə yaşamaq live alone verb general
tənha yaşamaq live alone verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
yaşayıb-yaratmaq live and create verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
sülh şəraitində yaşamaq live at peace verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
halal zəhmətlə yaşamaq live by one's own labor verb general
ehtiyacsız yaşamaq live comfortably verb general
ala-babat yaşamaq live haphazardly verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
qəriblikdə yaşamaq live in a foreign land verb general
qəribliyə düşmək live in a foreign land verb general
birtəhər dolanmaq live in a small way verb general
didərgin düşmək live in a strange land verb general
bağda yaşamaq live in a summer cottage verb general
bolluqda yaşamaq live in abundance verb general
gen-bol yaşamaq live in easy circumstances verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
dava-şavasız yaşamaq live in harmony verb general
dəbdəbəli yaşamaq live in luxury verb general
firavan yaşamaq live in luxury verb general
dinc yaşamaq live in peace and quiet verb general
bolluqda yaşamaq live in plenty verb general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in poverty verb general
kasıblıq içində yaşamaq live in poverty verb general
lüt-üryan yaşamaq live in poverty verb general
möhtaclıq içində yaşamaq live in poverty verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
qonşuluqda yaşamaq live in the neighborhood verb general
it günündə yaşamaq live like a dog verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live long verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
parazitlik etmək live parasitically; parazitologiya verb general
sakit yaşamaq live peacefully verb general
sakitcə yaşamaq live peacefully verb general
ac-yalavac yaşamaq live poorly verb general
yoxsul yaşamaq live poorly verb general
sadə yaşamaq live simply verb general
saç ağartmaq live so long verb general
saç-birçək ağartmaq live so long verb general
elə-belə yaşamaq live somehow verb general
girlənmək live somehow verb general
dövran sürmək live splendidly verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
savab etmək live virtuously verb general
öz imkanı daxilində yaşamaq live within one's own means verb general
qısılmaq press oneself close verb general
sıxışmaq sit close verb general
qısılmaq stand close verb general
bağlanmaq close verb general
örtülmək close verb general
ləğv olunmaq close down verb general
əhatə etmək close in verb general
mühasirə etmək close in verb general
sağ qalmaq live verb general
qapamaq close verb general
yaxınlaşmaq close in verb general
başa çatdırmaq close verb general
qurtarmaq close verb general
tamamlamaq close verb general
qısalmaq close in verb general
başa çatmaq close verb general
başa gəlmək close verb general
birləşmək close verb general
yaxına gəlmək close verb general
yaxınlaşmaq close verb general
bağlı close adjective general
örtülü close adjective general
qapalı close adjective general
qısa kəsilmiş close-cropped adjective general
qısa qırxılmış close-cropped adjective general
simic close-fisted adjective general
xəsis close-fisted adjective general
əlbəyaxa close-handed adjective general
azdanışan close-tongued adjective general
dilini sakit saxlayan close-tongued adjective general
diri live adjective general
boğanaqlı close adjective general
xəfə close adjective general
tək-tənha close adjective general
tənha close adjective general
yalqız close adjective general
közərən live adjective general
yanan live adjective general
gizli close adjective general
gizlin close adjective general
məxfi close adjective general
üstüörtülü close adjective general
partladılmış live adjective general
yaxın close adjective general
canlı live adjective general
çox yaxın close adjective general
səmimi close adjective general
sıx close adjective general
qalın close adjective general
bədənə yapışan close adjective general
yığcam close adjective general
ağır close adjective general
boğanaq close adjective general
boğucu close adjective general
bürkü close adjective general
bürkülü close adjective general
əsaslı close adjective general
ətraflı close adjective general
dəqiq close adjective general
düz close adjective general
dargöz close adjective general
simic close adjective general
xəsis close adjective general
təxminən close upon adverb general
demək olar ki close upon adverb general
yaxın close upon adverb general
yaxında close by adverb general
yaxınlıqda close by adverb general
axşamqabağı close to evening adverb general
sıxca very close adverb general
sıx-sıx very close adverb general
yaxınında close by preposition general
səmimi münasibət at close quarters phrases general
səmimi yaxınlıq at close quarters phrases general
yaxın məsafədə at close range phrases general
yaxında at close range phrases general
işi müvəqqəti olaraq dayandırmaq close the books phrases general
boşluğu doldurmaq close the gap phrases general
əlbəyaxa döyüşə girmək come to close phrases general
bilavasitə kömək etmək furnish close support phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
yaşa və öyrən Live and learn phrases general
bir təhər başını girləmək live by one's wits phrases general
çətin vəziyyətdən bir təhər çıxmaq live by one's wits phrases general
yaşadıqca yaddan çıxartmaq live down phrases general
yaşayıb unutmaq live down phrases general
çətinliklə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
güc bəla ilə dolanmaq live from hand to mouth phrases general
qaraçı kimi yaşamaq live in one's trunks phrases general
ehtiyac içərisində yaşamaq live in penury phrases general
yoxsulluq içərisində yaşamaq live in penury phrases general
kasıblıqda yaşamaq live in poverty phrases general
səfalət içində yaşamaq live in poverty phrases general
yoxsulluqda yaşamaq live in poverty phrases general
cah-calal içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
dəbdəbə içində yaşamaq live in the lap of luxury phrases general
bir kəsin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
yaşamaq live on phrases general
borcla yaşamaq live on the tab phrases general
ömrü başa vurmaq live out phrases general
ömür sürmək live out phrases general
kasıb yaşamaq live poor phrases general
yoxsul yaşamaq live poor phrases general
bir təhər dolanmaq live precariously phrases general
bir təhər yaşamaq live precariously phrases general
layiq olmaq live up phrases general
sadiq qalmaq live up phrases general
ümidi doğrultmaq live up phrases general
ümidləri doğrultmaq live up to expectations phrases general
barışmaq live with phrases general
dözmək live with phrases general
razılaşmaq live with phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
kefikök yaşamaq live in clover phrases general
dövran sürmək live on the fat of the land phrases general
firavan yaşamaq live on the fat of the land phrases general
Yaşa! Long live phrases general
Var olsun! Long live! phrases general
Yaşa! Long live!; phrases general
nəticə vurmaq close the books phrases general
yekunlaşdırmaq close the books phrases general
təsadüfən üz-üzə gəlmək come to close phrases general
yaşamaq live out phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
live in close intimacy with smb. bir kəslə sirdaş olmaq adjective general