• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для love for one's country (191 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
məmləkət country noun general
ölkə country noun general
kənd əhli country people noun general
kənd sakinləri country people noun general
kəndlilər country people noun general
məhəbbət love noun general
sevgi love noun general
yar love noun general
sevda love noun general
aşiq-məşuqluq being in love with each other noun general
diyar country noun general
el country noun general
kəndistan country noun general
kəndli-kütlü country bumpkins noun general
bağ country cottage noun general
malikanə country seat noun general
ölkəşünaslıq country study noun general
torpaq yolu country-track noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
qürbət foreign country noun general
məhəbbət ilahəsi goddess of love noun general
dərəlik-təpəlik hilly country noun general
dərə-təpə hilly country noun general
dərə-təpəlik hilly country noun general
eşqsizlik lack of love noun general
yar lady-love noun general
göllük lake-country noun general
qürbətlik living in a foreign country noun general
eşq love noun general
sevim love noun general
ülfət love noun general
aşnabazlıq love affair noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
eşqnamə love letter noun general
məhəbbətnamə love letter noun general
namə love letter noun general
sevgi məktubu love letter noun general
eşqiyyə love lyrics noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
azadlıqsevərlik love of freedom noun general
azadpərvərlik love of freedom noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
arvadbazlıq love-making noun general
məcnunluq madness of love noun general
aşiq kişi man in love noun general
dıvanə man in love noun general
vurğun man in love noun general
metropoliya mother country noun general
ilahi məhəbbət platonic love noun general
xudbinlik self-love noun general
vətən xaini traitor to one's country noun general
birtərəfli məhəbbət unrequited love noun general
ölkənin gəncləri youth of the country noun general
kross cross-country noun sport
ana yurd country noun general
vətən country noun general
yurd country noun general
əzizim love noun general
gözümün işığı love noun general
afaq country noun figurative meaning
kənd country noun general
kənd yeri country noun general
salam love noun general
ərazi country noun general
məkan country noun general
yer country noun general
sahə country noun general
sevmək love verb general
sevişmək make love verb general
məşuq olmaq be in love verb general
vurğun olmaq be in love verb general
divanəlik etmək be in love verb general
bir ölkəyə görüşə gəlmək be on an official visit to a country verb general
radio ilə xalqa müraciət etmək broadcast the country verb general
sevib-seçmək choose and love at will verb general
məhəbbət bağlamaq come to love verb general
məhəbbət izhar etmək declare one's love verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
vətən uğrunda vuruşmaq fight for one's country verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
kəsəsinə getmək go across country verb general
vətəndən ayrı düşmək leave one's country verb general
qürbətdə yaşamaq live in a foreign country verb general
iraq düşmək live in a foreign country verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
bəyənmək love verb general
mehr salmaq love verb general
sevib-əzizləmək love verb general
sevib-sevilmək love and be loved verb general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
aşiq-məşuqluq etmək love each other verb general
dəlicəsinə sevmək love madly verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
vətəni sevmək love one's motherland verb general
ehtirasla sevmək love passionately verb general
məhəbbətlə sevmək love passionately verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
məhəbbətlə evlənmək marry for love verb general
diyarbədiyar gəzmək wander from country country verb general
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
əmişmək make love verb vulgar
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
eşq love adjective general
məhəbbət love adjective general
sevgi love adjective general
daxili up-country adjective general
ölkənin daxilində up-country adjective general
istənilməli deserving love adjective general
biryerli from the same country adjective general
vurğun in love adjective general
dıvanə in love with adjective general
aşiqanə love adjective general
aşiq-məşuq love adjective general
məcnun mad of love adjective general
sevdalı madly in love adjective general
şeyda madly in love adjective general
əcnəbi of another country adjective general
istəməli worthy of love adjective general
istənilməli worthy of love adjective general
kəsəsinə across country adverb general
bütün ölkədə all over the country adverb general
diyar-diyar from country to country adverb general
eldən-elə from country to country adverb general
az əhalisi olan back-country phrases general
mərkəzdən uzaq back-country phrases general
tənha yer back-country phrases general
dərə-təpəlik broken country phrases general
uşaq məhəbbəti calf love phrases general
uşaq sevgisi calf love phrases general
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country phrases general
kəndli-kündlü country bumpkin phrases general
fağır country bumpkin phrases general
avam country bumpkin phrases general
kənd sakinləri country folk phrases general
kəndlilər country folk phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
məqsədli istək cupboard love phrases general
məqsədli məhəbbət cupboard love phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
Allah eşqinə for the love of God phrases general
Allah naminə for the love of God phrases general
Allah xatirinə for the love of God phrases general
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
sənaye ölkəsi industrial country phrases general
eşq macərası love affair phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
ana vətən mother country phrases general
platonik sevgi platonic love phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
qüdrətli ölkə powerfull country phrases general
ölkənin faktiki hökmdarı practical ruler of the country phrases general
ölkəni müharibəyə cəlb etmək precipitate a country into war phrases general
eşq ilahəsi Queen of love phrases general
məhəbbət ilahəsi Queen of love phrases general
sevgi ilahəsi Queen of love phrases general
Venera Queen of love phrases general
eldən-elə from country to country phrases general
səni sevirəm i love you phrases general
sizi sevirəm i love you phrases general
mən səni sevirəm i love you phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
Ey vəfədarım! My love! phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
kənd əhli country folk phrases collective noun
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
love for one's country vətənə məhəbbət noun general