• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Толковый Словарь Азербайджанского

müəyyən: Qəti olaraq təyin edilmiş, müəyyənləşdirilmiş. Müəyyən saatda görüşmək. Müəyyən читать далее
Перевод для müəyyən (200 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
müəyyən concrete sifət ümumi
müəyyən definite sifət ümumi
müəyyən scheduled sifət ümumi
müəyyən clear-cut sifət ümumi
müəyyən certain sifət ümumi
müəyyən established sifət ümumi
müəyyən positive sifət ümumi
müəyyən precise sifət ümumi
müəyyən decided sifət ümumi
müəyyən express sifət ümumi
müəyyən formed sifət ümumi
müəyyən special sifət ümumi
müəyyən distinctly zərf ümumi
müəyyən etmə identification isim ümumi
müəyyən artikl the isim ümumi
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner isim ümumi
dəyərinin müəyyən etmə appraisal isim ümumi
müəyyən etmə distinction isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination isim ümumi
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation isim ümumi
müəyyən insan qrupu gentry isim jocular
müəyyən miqdar deal isim ümumi
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə predetermination isim ümumi
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
müəyyən etmə designation isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmə foredoom isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
müəyyən edilmiş fakt established fact isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom isim ümumi
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough isim ümumi
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder isim ümumi
müəyyən etmə determination isim ümumi
qeyri-müəyyən vəziyyət hover isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın başçısı president isim ümumi
müəyyən etmə discovery isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab equivocation isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president isim ümumi
müəyyən ölçüdə parça breadth isim ümumi
müəyyən fəaliyyət dairəsi world isim ümumi
qeyri-müəyyən cavab evasion isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmə ordination isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predestine fel ümumi
olduğu yeri müəyyən etmək locate fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify fel ümumi
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise fel ümumi
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalise fel ümumi
müəyyən bir forma vermək form fel ümumi
müəyyən bir görünüş vermək form fel ümumi
müəyyən qaydada nizamlamaq order fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predestine fel ümumi
müəyyən mühitə salmaq situate fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify fel ümumi
faktları müəyyən etmək fact-find fel ümumi
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate fel ümumi
müəyyən bir şəkil vermək form fel ümumi
müəyyən etmək levy fel ümumi
müəyyən marşrutla yola salmaq route fel ümumi
böyüklüyü müəyyən etmək size fel ümumi
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge fel ümumi
çəkisini müəyyən etmək heft fel ümumi
müəyyən marşrutla göndərmək route fel ümumi
ölçünü müəyyən etmək size fel ümumi
müəyyən etmək define fel ümumi
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom fel ümumi
müəyyən etmək pre-establish fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify fel ümumi
müəyyən etmək designate fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate fel ümumi
tam müəyyən etmək specify fel ümumi
müəyyən etmək determine fel ümumi
müəyyən normaya salmaq standardise fel ümumi
müəyyən qaydada düzmək order fel ümumi
müəyyən normaya salmaq normalize fel ümumi
müəyyən etmək uncurtain fel figurative meaning
müəyyən etmək decipher fel ümumi
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact fel ümumi
qiymət müəyyən etmək peg fel ümumi
müəyyən dozalarla vermək dose fel ümumi
müəyyən etmək identify fel ümumi
müəyyən etmək gauge fel ümumi
müəyyən etmək assign fel ümumi
zonal tarif müəyyən etmək zone fel ümumi
dəqiq müəyyən etmək individualise fel ümumi
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone fel ümumi
müəyyən etmək fix fel ümumi
müəyyən etmək investigate fel ümumi
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate fel ümumi
qiymət müəyyən etmək tariff fel ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək ordain fel ümumi
irəlicədən müəyyən etmək intend fel ümumi
tənliyi müəyyən etmək equate fel mathematics
qabaqcada müəyyən etmək foreclose fel ümumi
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive fel ümumi
çəkisini müəyyən etmək weight fel ümumi
tarixini müəyyən etmək date fel ümumi
müəyyən etmək trace fel ümumi
müəyyən etmək uncover fel ümumi
müəyyən yaşa çatmaq arrive fel ümumi
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick fel ümumi
müəyyən etmək name fel ümumi
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom fel American
müəyyən qiymət təklif etmək offer fel finance
tarixi müəyyən edilmək date fel ümumi
həcmini müəyyən etmək tax fel law
ölçüsünü müəyyən etmək tax fel law
müəyyən mövqe tutmaq stand fel ümumi
müəyyən etmək set fel ümumi
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale fel ümumi
müəyyən forma vermək work fel ümumi
tale tərəfindən müəyyən edilmiş predestined sifət ümumi
tamamilə müəyyən unambiguous sifət ümumi
qeyri-müəyyən undefined sifət ümumi
qeyri-müəyyən undetermined sifət ümumi
müəyyən edilməmiş undiscovered sifət ümumi
müəyyən edilmiş stated sifət ümumi
qanunla müəyyən edilmiş statutory sifət ümumi
qeyri-müəyyən lax sifət ümumi
müəyyən edilə bilən definable sifət ümumi
müəyyən olunmuş historical sifət ümumi
müəyyən edilə bilməyən indeterminable sifət ümumi
müəyyən edilmiş established sifət ümumi
müəyyən edilməz indeterminable sifət ümumi
müəyyən edilmiş regulation sifət ümumi
qeyri-müəyyən cavab noncommittal sifət ümumi
qeyri-müəyyən unclear sifət ümumi
qeyri-müəyyən indeterminate sifət ümumi
qeyri-müəyyən vague sifət ümumi
qeyri-müəyyən evasive sifət ümumi
qeyri-müəyyən formless sifət ümumi
qeyri-müəyyən indefinite sifət ümumi
müəyyən qiyməti olan worthwhile sifət ümumi
müəyyən edilmiş determinate sifət ümumi
müəyyən olmayan indeterminate sifət ümumi
müəyyən qiyməti olan worth-while sifət ümumi
kəmiyyəti müəyyən oluna bilən quantitative sifət ümumi
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal sifət ümumi
müəyyən hadisəyə həsr olunmuş occasional sifət ümumi
qeyri-müəyyən neutral sifət ümumi
qeyri-müəyyən non-committal sifət ümumi
qeyri-müəyyən slippery sifət ümumi
müəyyən hündürlük high sifət ümumi
qeyri-müəyyən tortuous sifət ümumi
qeyri-müəyyən amorphous sifət ümumi
müəyyən edilmiş given sifət ümumi
müəyyən vəziyyətdə olan situated sifət ümumi
qeyri-müəyyən dim sifət ümumi
müəyyən olmayan unclear sifət ümumi
qeyri-müəyyən shadowy sifət ümumi
qeyri-müəyyən circumlocutional sifət ümumi
qeyri-müəyyən elastic sifət ümumi
qeyri-müəyyən dreamy sifət ümumi
qeyri-müəyyən obscure sifət ümumi
qeyri-müəyyən unsure sifət ümumi
qeyri-müəyyən uncertain sifət ümumi
müəyyən edilməmiş undefined sifət ümumi
qeyri-müəyyən indistinct sifət ümumi
qeyri-müəyyən hazy sifət figurative meaning
qəti müəyyən edilmiş canonical sifət ümumi
müəyyən edilmiş determined sifət ümumi
müəyyən edilmiş fixed sifət ümumi
qeyri-müəyyən one sifət ümumi
qeyri-müəyyən fuzzy sifət ümumi
müəyyən mala-mülkə sahib olan worth sifət ümumi
qeyri-müəyyən undecided sifət ümumi
müəyyən olunmuş qualified sifət ümumi
qəti müəyyən edilmiş upstanding sifət ümumi
müəyyən çərçivəyə salınmış off sifət ümumi
qarşısında müəyyən şərtlər qoyulmuş off sifət ümumi
müəyyən vaxt for a time zərf ümumi
qeyri-müəyyən indefinitely zərf ümumi
müəyyən məsafədə way zərf spoken language
qeyri-müəyyən evasively zərf ümumi
müəyyən dərəcə somewhat zərf ümumi
müəyyən vaxt for a while zərf ümumi
qeyri-müəyyən bir tərzdə indefinitely zərf ümumi
müəyyən dərəcəyə qədər quite zərf ümumi
müəyyən qərar qəbul etmək settle on smth. phrases ümumi
müəyyən dərəcəyə qədər to some extent phrases ümumi
müəyyən məqsədlə with premediation phrases ümumi
müəyyən etmək mark out phrases ümumi
müəyyən qədər in a sense phrases ümumi
müəyyən mənada in a sense phrases ümumi
müəyyən mənada in a way phrases ümumi
müəyyən dərəcədə more or less phrases ümumi
müəyyən etmək bring to light phrases ümumi
müəyyən etmək set up phrases ümumi