• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для müəyyən olmayan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
müəyyən miqdar deal noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
müəyyən etmə distinction noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
gözü olmayan eyeless noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
müəyyən etmə designation noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
aydın olmayan yer obscurity noun general
müəyyən etmək appoint verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
müəyyən bir münasibətə gətirmək correlate verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
müəyyən etmək define verb general
müəyyən etmək designate verb general
müəyyən etmək determine verb general
müəyyən məsafədə yerləşdirmək distance verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
müəyyən bir forma vermək form verb general
müəyyən bir görünüş vermək form verb general
müəyyən bir şəkil vermək form verb general
müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq habilitate verb general
çəkisini müəyyən etmək heft verb general
oxşar olduğunu müəyyən etmək identify verb general
müəyyən etmək levy verb general
müəyyən normaya salmaq normalise verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
olduğu yerin səmtini müəyyən etmək orientate verb general
irəlicədən müəyyən etmək predestine verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
müəyyən etmək pre-establish verb general
müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq qualify verb general
kəmiyyəti müəyyən etmək quantify verb general
müəyyən marşrutla göndərmək route verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
tam müəyyən etmək specify verb general
müəyyən normaya salmaq standardise verb general
xəstəliyi müəyyən etmək diagnose a disease verb general
komendant saatı müəyyən etmək impose a curfew verb general
olduğu yeri müəyyən etmək locate verb general
müəyyən mühitə salmaq situate verb general
müəyyən etmək assign verb general
müəyyən etmək decipher verb general
müəyyən dozalarla vermək dose verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
keyfiyyəti müəyyən etmək evaluate verb general
müəyyən etmək fix verb general
müəyyən etmək gauge verb general
müəyyən etmək identify verb general
dəqiq müəyyən etmək individualise verb general
irəlicədən müəyyən etmək intend verb general
müəyyən etmək investigate verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
qiymət müəyyən etmək peg verb general
qiymət müəyyən etmək tariff verb general
zonal qiymətlər müəyyən etmək zone verb general
zonal tarif müəyyən etmək zone verb general
tənliyi müəyyən etmək equate verb mathematics
müəyyən etmək uncurtain verb figurative meaning
müəyyən səviyyəyə çatmaq arrive verb general
müəyyən yaşa çatmaq arrive verb general
bədəninin müəyyən hissəsini xırtıldatmaq crick verb general
tarixini müəyyən etmək date verb general
qabaqcada müəyyən etmək foreclose verb general
müəyyən etmək name verb general
müəyyən etmək trace verb general
müəyyən etmək uncover verb general
çəkisini müəyyən etmək weight verb general
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point verb military
tarixi müəyyən edilmək date verb general
müəyyən bir prinsip əsasında yerləşdirmək graduate verb general
müəyyən bir fəaliyyət sahəsi üçün hazırlamaq groom verb American
müəyyən qiymət təklif etmək offer verb finance
həcmini müəyyən etmək tax verb law
ölçüsünü müəyyən etmək tax verb law
müəyyən etmək set verb general
müəyyən mövqe tutmaq stand verb general
müəyyən nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək stand verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
müəyyən forma vermək work verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
müəyyən certain adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
müəyyən clear-cut adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
müəyyən decided adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
çətin olmayan easy adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
qeyri-müəyyən evasive adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
müəyyən express adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
qeyri-müəyyən formless adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
müəyyən olunmuş historical adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general