• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для müəyyən qərar qəbul etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
qəbul otağı ante-room noun general
dəyərinin müəyyən etmə appraisal noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
müəyyən miqdar deal noun general
qərar decision noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
müəyyən etmə distinction noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
müəyyən məqsədə doğru yönəldilmə enact noun general
qərar enactment noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
irəlicədən müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma habilitation noun general
müəyyən etmə identification noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
kompasın istiqamətini müəyyən edən mariner noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
səhv qərar miscarriage noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
qərar ordinance noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
irəlicədən müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
müəyyən məqsədə yönəldilmə purposefulness noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
təmir etmək recondition noun general
qəbul etməmə rejection noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
istifadə etmək utilisation noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
müəyyən etmə designation noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
islah etmək amend the text noun general
ixtiyari qərar arbitrary decision noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
qərar layihəsı draft resolution noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
tarixi qərar epoch-making decision noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qəti qərar final decision noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
səbir-qərar patience noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəbul otağı reception room noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qərar resolution noun general
sərf etmək spend noun general
müəyyən artikl the noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
sifraq etmək vomit noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
qərar verdict noun law
ifraz etmək secrete noun physiological
müəyyən bir peşə sahəsində işlədilən dil jargon noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
müəyyən insan qrupu gentry noun jocular
qərar çıxarma adjudication noun general
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
qərar decree noun general
müəyyən etmə determination noun general
müəyyən etmə discovery noun general
istifadə etmək embrace noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
səmimi qəbul greeting noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
qəbul etməmə negative noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş adam nominee noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
qərar ruling noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
qəbul meydançası tipple noun American
qərar award noun law
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
qərar sentence noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qəbul otağı chamber noun general
təltif etmək decorate noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
qərar determination noun law
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
qəbul function noun spoken language
qərar provision noun law
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
qəbul appointment noun general
icad etmək manufacture noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
qəbul quarter noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
qərar çıxarmaq adjudge verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general