• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для mühakimə qabiliyyəti (123 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
mühakimə reasoning noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
mühakimə court examination noun general
mühakimə discourse noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
mühakimə judgment noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
mühakimə premise noun logic
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
səhv mühakimə warp noun figurative meaning
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
qabiliyyəti utterance noun general
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
yenidən mühakimə etmə review noun law
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
mühakimə etmək adjudicate verb general
mühakimə etmək judge verb general
səhv mühakimə yürütmək misjudge verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
mühakimə yürütmək ratiocinate verb general
mühakimə etmək reason verb general
nəzəri mühakimə yürütmək theorise verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
mühakimə yürütmək reason verb general
mühakimə yürütmək censure verb general
mühakimə yürütmək estimate verb general
mühakimə yürütmək judge verb general
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
mühakimə edici judgmental adjective general
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
tələsik mühakimə heady judgement phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
Qalibləri mühakimə etmirlər Success is never blamed phrases general
qərəzsiz mühakimə white light phrases general
vero