• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для münbit olmayan torpaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
torpaq sahəsi area noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
gil torpaq clay noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
gözü olmayan eyeless noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
torpaq soil noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
torpaq territory noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
sərt torpaq firm soil noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
doğma torpaq native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
torpaq yığını accretion noun geological
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
torpaq bənd causeway noun general
torpaq sahəsi ground noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
torpaq sahəsi plot noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
torpaq earthen adjective general
çətin olmayan easy adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
münbit fecund adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
münbit fertile adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
münbit foodful adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
münbit fruitful adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general
aydın olmayan inaudible adjective general
rahatlığı olmayan incommodious adjective general
kip olmayan incompact adjective general
sıx olmayan incompact adjective general
aydın olmayan incomprehensible adjective general
sayı-hesabı olmayan incomputable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
inandırıcı olmayan inconclusive adjective general
qəti olmayan inconclusive adjective general
müvafiq olmayan incongruous adjective general
ardıcıl olmayan inconsequent adjective general
ardıcıl olmayan inconsequential adjective general
müvafiq olmayan inconsistent adjective general
rahatlığı olmayan inconvenient adjective general
doğru olmayan incorrect adjective general
düzgün olmayan incorrect adjective general
həlledici olmayan indecisive adjective general
qəti olmayan indecisive adjective general
alınması mümkün olmayan indefeasible adjective general
müdafiə üçün münasib olmayan indefensible adjective general
aşkar olmayan indefinite adjective general
aydın olmayan indefinite adjective general
asılı olmayan independent adjective general
tabe olmayan independent adjective general
aydın olmayan indeterminate adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
aşkar olmayan indistinct adjective general
aydın olmayan indistinct adjective general
ram olmayan indomitable adjective general
tabe olmayan indomitable adjective general
münasib olmayan ineligible adjective general
əlverişli olmayan inept adjective general
münasib olmayan inept adjective general
dəqiq olmayan inexact adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
aydın olmayan inexplicit adjective general
münbit olmayan infertile adjective general
ucu-bucağı olmayan infinite adjective general
elastik olmayan inflexible adjective general
həmahəng olmayan inharmonious adjective general
tayı bərabəri olmayan inimitable adjective general
təsiri olmayan inoperative adjective general
münasib olmayan inopportune adjective general
həssas olmayan insensitive adjective general
ayrılması mümkün olmayan inseparable adjective general
tabe olmayan insubordinate adjective general
real olmayan insubstantial adjective general
misli-bərabəri olmayan invaluable adjective general
qəsdən olmayan involuntary adjective general
tanınması mümkün olmayan irrecognizable adjective general