• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təcrübədən keçirmək assay noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
nəzərdən keçirmə consideration noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
potensial olaraq potentially noun general
əməli iş practice noun general
nəzərdən keçirmə revision noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
şeytan əməli devilry noun general
əməli fəaliyyət practical activities noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
nəzərdən keçirmə dip noun figurative meaning
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
həyata keçirmək accomplish verb general
ələ keçirmək appropriate for verb general
ələ keçirmək appropriate to verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
keçirmək blow out verb general
ələkdən keçirmək bolt verb general
şadaradan keçirmək bolt verb general
kanalla keçirmək canal verb general
həyata keçirmək carry through verb general
ələ keçirmək catch verb general
senzor nəzarətindən keçirmək censor verb general
senzuradan keçirmək censor verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
süzgəcdən keçirmək clarify verb general
bayram keçirmək commemorate verb general
keçirmək communicate verb general
həyata keçirmək compass verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
devalvasiya keçirmək devalue verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate verb general
həyata keçirmək embody verb general
gözdən keçirmək examine verb general
həyata keçirmək execute verb general
təcrübədən keçirmək experience verb general
təcrübədən keçirmək experiment verb general
eksperiment keçirmək experimentalise verb general
gözdən keçirmək eye verb general
süzgəcdən keçirmək filter verb general
süzgəcdən keçirmək filtrate verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
keçirmək get through verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
sınaqdan keçirmək go through verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
həyata keçirmək implement verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
süzgəcdən keçirmək infiltrate verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
ələ keçirmək intercept verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
həyata keçirmək materialise verb general
ət maşınından keçirmək mince verb general
məsələni müzakirəyə çıxarmaq moot verb general
həyata keçirmək occur verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
həyata keçirmək perform verb general
başına keçirmək pull over verb general
keçirmək quench verb general
lotereya oyunu keçirmək raffle verb general
həyata keçirmək realise verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel verb general
vaxtını kefdə keçirmək revel verb general
ötəri nəzərdən keçirmək scan verb general
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise verb general
ələkdən keçirmək sieve verb general
xəlbirdən keçirmək sieve verb general
ələkdən keçirmək sift verb general
nəzərdən keçirmək survey verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
keçirmək transfer verb general
sınaqdan keçirmək try verb general
təcrübədən keçirmək try verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
məzuniyyət keçirmək vacation verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
vaxt keçirmək while verb general
gizlicə keçirmək worm verb general
gözdən keçirmək overview verb general
ələ keçirmək take over verb general
tibbi müayinədən keçirmək vet verb general
həyata keçirmək actualise verb general
attestasiyadan keçirmək attest verb general
təşviş keçirmək be agitated verb general
nəzərdən qaçırılmaq be disdained verb general
nəzərdən qaçırılmaq be disregarded verb general
təlaş keçirmək be disturbed verb general
təşviş keçirmək be in agitation verb general
nəzərdən qaçırılmaq be slighted verb general
əməli azmaq become impudent verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
sınaq keçirmək conduct a trial verb general
məsələni aydınlatmaq deal with the question verb general
müşavirə keçirmək deliberate verb general
nəzərdən qaçırmaq disdain verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
nəzərdən qaçmaq escape smb.'s attention verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
bərəilə keçirmək ferry verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
ötəri nəzərdən keçirtmək glance verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
sücgəcdən keçirmək infiltrate verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
güzəran keçirmək live verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
nəzərdən keçirtmək look over verb general
nəzərdən keçirmək look over verb general
nəzərdən keçirmək look through verb general
nəzərdən düşmək lose prestige verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
məsələni böyütmək magnify a question verb general
həyata keçirmək materialize verb general
bağlı iclas keçirmək meet in closed session verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
bağlı iclas keçirmək meet in private session verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
nəzərdən qaçırılmaq not to be taken into account verb general
nəzərdən qaçırılmaq not to be taken into consideration verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
gözdən keçirmək üçün vermək put in verb general
qılıncdan keçirmək put to the sword verb general
gözdən keçirmək scrutinize verb general
nəzərdən qaçırmaq slight verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
nəzərdən qaçırmaq take no notice verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
nigaranlıq keçirmək worry verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt verb figurative meaning
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
vaxt keçirmək amuse verb general
ələ keçirmək appropriate verb general
övliyalar sırasına keçirmək beatify verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
ələ keçirmək buy verb general
kampaniya keçirmək campaign verb general
ələ keçirmək capture verb general
həyəcan keçirmək care verb general
həyata keçirmək carry out verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
keçirmək convey verb general
nəzərdən keçirmək examine verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock verb general
nəzərdən keçirmək get through verb general
sürtkəcdən keçirmək grate verb general
pendirtəraşdan keçirmək grate verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander verb general
keçirmək pass verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
salla keçirmək raft verb general
mərhələlərlə keçirmək relay verb general
keçirmək relegate verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
xəlbirdən keçirmək riddle verb general
şadaradan keçirmək riddle verb general
həyata keçirmək root verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
gözdən keçirmək scan verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək search verb general
keçirmək spend verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
gözdən keçirmək survey verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle verb general
gözdən keçirmək vet verb general
nəzərdən keçirmək vet verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
nəzərdən keçirmək browse verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
yerinə keçirmək fit verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
ələ keçirmək net verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
sınaqdan keçirmək prove verb general
bərə ilə keçirmək raft verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
keçirmək set verb general
nəzərdən keçirmək sit verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
vaxtını keçirmək exceed verb general
həyata keçirmək exercise verb general
həyəcan keçirmək feel verb general
keçirmək feel verb general
təntənəli mərasim keçirmək observe verb general
növbəti sinfə keçirmək promote verb general
nəsildən-nəslə keçirmək propagate verb general
tez keçirmək rush verb general
tələsik keçirmək rush verb general
xəlbirdən keçirmək screen verb general
şadaradan keçirmək screen verb general
ələ keçirmək seize verb general
cərrahiyə əməliyyatı keçirmək operate verb medical
ələ keçirmək tackle verb sport
həyata keçirmək translate verb figurative meaning
keçirmək conduct verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
vaxt keçirmək lead verb general
ələ keçirmək pot verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
süzgəcdən keçirmək strain verb general
nəzərdən keçirmək travel verb general
gözdən keçirmək browse verb computer
keçirmək switch verb computer
keçirmək toggle verb computer
səhmlərlə əməliyyat həyata keçirmək operate verb finance
keçirmək carry verb general
qayıqla keçirmək row verb general
əməliyyat keçirmək operate verb military
hərbi əməliyyat keçirmək operate verb military
vaxt keçirmək have verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
həyata keçirmək make verb general
keçirmək push verb general
ələ keçirmək carry verb general
xəstəlik keçirmək have verb general
keçirmək hold verb general
bayram keçirmək hold verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
əməli applied adjective general
əməli businesslike adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
əməli constitutive adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
tarixi mövqeyi-nəzərdən historical adjective general
əməli practicable adjective general
əməli practical adjective general