• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для məsələni ətraflı götür qoy eləmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ətraflı şəkildə fikirləşmə cogitation noun general
götür-qoy cogitation noun general
götür-qoy etmə deliberation noun general
götür-qoy etmə speculation noun general
piyada çox yol qət eləmək hike noun general
qaçaqçılıq eləmək maraud noun general
qaçaqçılıq eləmək rob noun general
qaçaqçılıq eləmək smuggle noun general
sərf eləmək spend noun general
ətraflı dünya-görüş breadth noun general
götür-qoy etmə consideration noun general
uşağı tərbiyə eləmək üçün götürən farmer noun general
ətraflı hesabat particular noun general
ətraflı tədqiq etmə scrutiny noun general
götür-qoy etmə calculation noun general
götür-qoy etmə reflection noun general
götür-qoy etmə reflexion noun general
turş eləmək acerbate verb general
güzəşt eləmək acquiesce verb general
yer eləmək affect verb general
yerbəyer eləmək allocate verb general
cərimə eləmək assess verb general
and-amanla təsdiq eləmək asseverate verb general
ad eləmək betroth verb general
biabır eləmək blaspheme verb general
hoqqabazlıq eləmək buffoon verb general
məzəmmət eləmək call down verb general
götür-qoy etmək cerebrate verb general
götürqoy eləmək chew upon verb general
götür-qoy etmək cogitate verb general
intim söhbət eləmək commune verb general
yaxın söhbət eləmək commune verb general
təhlil eləmək construe verb general
müdaxilə eləmək cut in verb general
yaş eləmək damp verb general
götür-qoy etmək debate verb general
ətraflı düşünmək deliberate verb general
götür-qoy etmək deliberate verb general
alt-üst eləmək derange verb general
ətraflı danışmaq descant verb general
talan eləmək despoil verb general
ətraflı danışmaq detail verb general
ətraflı təsvir etmək detail verb general
azad eləmək dispense from verb general
məcbur eləmək dragoon verb general
vadar eləmək dragoon verb general
tərtib eləmək draw up verb general
ətraflı dayanmaq dwell on verb general
ətraflı dayanmaq dwell upon verb general
aşkar eləmək educe verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
calaq eləmək engraft verb general
nifrət eləmək execrate verb general
sərf eləmək expend verb general
təbrik eləmək felicitate verb general
təchiz eləmək fit out verb general
təchiz eləmək fit up verb general
birtəhər eləmək foozle verb general
boş şeylərə sərf eləmək fritter away verb general
başdansovma eləmək fudge verb general
başından eləmək fudge verb general
qarqara eləmək gargle verb general
çətin tələffüz eləmək gasp out verb general
başaq eləmək glean verb general
müşaiət eləmək go with verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
yaş eləmək humidify verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
cırıq-cırıq eləmək lacerate verb general
xarab eləmək mar verb general
götür-qoy etmək meditate verb general
məsələni müzakirəyə çıxarmaq moot verb general
götür-qoy eləmək mull verb general
götür-qoy eləmək muse verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
məsrəf eləmək peculate verb general
eləmək perpetrate verb general
götür-qoy eləmək ponder verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
sakit eləmək quiet verb general
sakit eləmək quieten verb general
qat-qat eləmək quill verb general
götür-qoy etmək reason verb general
ətraflı şəkildə danışmaq recount verb general
ətraflı şəkildə nağıl nağıl etmək recount verb general
qonaq eləmək regale verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
cızma-qara eləmək scrabble verb general
cızmaqara eləmək scrawl verb general
toqquşmada iştirak eləmək scrimmage verb general
mərəkədə iştirak eləmək scrimmage verb general
qənaət eləmək scrimp verb general
götür-qoy etmək speculate verb general
səhhəti ilə əlaqədar işdən azad eləmək superannuate verb general
təkzib eləmək repudiate verb general
şikəst eləmək maim verb general
yox eləmək unbuild verb general
saxtakarlıq eləmək act falsely verb general
saxtakarlıq eləmək adulterate verb general
eləmək ascertain verb general
ehtimal eləmək assume verb general
kömək eləmək avail verb general
mamaçalıq eləmək be a midwife verb general
götür-qoy edilmək be discussed verb general
sədrlik eləmək be in the chair verb general
qanmazlıq eləmək be rude verb general
qanmazlıq eləmək behave stupidly verb general
ehtiyat eləmək beware of verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
sakit eləmək calm verb general
yandırıb kömür eləmək char verb general
eləmək clear up verb general
qələt eləmək commit a blunder verb general
zor eləmək constrain verb general
seyr eləmək contemplate verb general
yandırıb kömür eləmək convert into charcoal verb general
kəsik-kəsik eləmək cut to pieces verb general
məsələni aydınlatmaq deal with the question verb general
istifadə eləmək deploy verb general
aşkar eləmək detect verb general
kef eləmək divert oneself verb general
eləmək do verb general
tərtib eləmək (sənəd) draw up verb general
səbir eləmək endure verb general
vadar eləmək enforce verb general
təhqiq eləmək enquire verb general
sığorta eləmək ensure verb general
saxtakarlıq eləmək falsify verb general
eləmək find out verb general
qadağan eləmək forbid verb general
zor eləmək force verb general
alt-üst eləmək frustrate verb general
əhd eləmək give a solemn promise verb general
könlünü xoş eləmək gratify verb general
kar eləmək have effect on verb general
cürət eləmək head for verb general
sitayiş eləmək idolize verb general
eləmək inflict verb general
sığorta eləmək insure verb general
cəlb eləmək lead on verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
məsələni böyütmək magnify a question verb general
səhv eləmək make a mistake verb general
səs eləmək make a noise verb general
səy eləmək make efforts verb general
əhd eləmək oath verb general
işdən azad eləmək pay off verb general
əldə eləmək pick up verb general
qarət eləmək plunder verb general
qeyri-qanuni ov eləmək poach verb general
sədrlik eləmək preside over verb general
irəliyə hərəkət eləmək push on verb general
qeyd eləmək put down verb general
sil-süpür eləmək put in order verb general
ləğv eləmək quash verb general
ələk-vələk eləmək ransack verb general
istinad eləmək refer verb general
eləmək regale verb general
eləmək relieve verb general
tələb eləmək require verb general
ləğv eləmək rescind verb general
müraciət eləmək resort verb general
bərpa eləmək retrieve verb general
qane eləmək satisfy verb general
eləmək seize verb general
ifadə eləmək signify verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
saf-çürük eləmək sort out verb general
kəsib kötük eləmək stump verb general
ehtimal eləmək suppose verb general
seyr eləmək take a walk verb general
qəbul eləmək take in verb general
müzakirə eləmək take up verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
götür-qoy edilmək think be thought over verb general
götür-qoy etmək think over verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
ətraflı fikirləşmək think up verb general
inkişaf eləmək thrive verb general
səbir eləmək tolerate verb general
götür-qoy eləmək turn over verb general
məhv eləmək undo verb general
araq-varaq eləmək upside turn upside down verb general
təsdiq eləmək validate verb general
əhd eləmək vow verb general
əl eləmək wave good-bye verb general
ləğv eləmək write off verb general
səhv tərbiyə eləmək drag up verb spoken language
fahişəlik eləmək prostitute verb vulgar
fahişəlik eləmək whore verb vulgar
ətraflı təsvir etmək amplify verb general
sui-qəsd eləmək attempt verb general
yaltaqlıq eləmək blandish verb general
yaranbazlıq eləmək blandish verb general
göz eləmək blink verb general
bərkdən elan eləmək boom verb general
gurultu ilə elan eləmək boom verb general
tələb eləmək call for verb general
ətraflı düşünmək chew verb general
ətraflı fikirləşmək chew verb general
götür-qoy etmək chew verb general
ətraflı düşünmək consider verb general
götür-qoy etmək consider verb general
götür-qoy etmək contemplate verb general
ətraflı dayanmaq dwell verb general
ətraflı düşünmək forethink verb general
ətraflı fikirləşmək forethink verb general
götür-qoy etmək forethink verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
təhrif eləmək mutilate verb general
ağ eləmək overdo verb general
ağ eləmək overstep verb general
götür-qoy etmək peruse verb general
ətraflı düşünmək poise verb general
ətraflı fikirləşmək poise verb general
götür-qoy etmək poise verb general
götür-qoy eləmək pore verb general
götür-qoy etmək reflect on verb general
götür-qoy etmək ruminate verb general
çuğulluq eləmək squeal verb general
götür-qoy etmək toy verb general
göz eləmək wink verb general
planları alt-üst eləmək blight verb figurative meaning
ağ eləmək overshoot verb figurative meaning
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
göz eləmək batt verb general
qeydiyyat eləmək blaze verb general
ətraflı şəkildə təhlil etmək canvass verb general
ətraflı danışmaq dilate verb general
itaparan eləmək disgorge verb general
toz eləmək dust verb general
alt-üst eləmək foil verb general
maç eləmək smack verb general
götür-qoy etmək weigh verb general
götür-qoy eləmək brood verb figurative meaning
rədd eləmək bundle verb general
başdan eləmək bundle verb general
nəşr eləmək give out verb general
bəzək-düzəkdən istifadə eləmək make up verb general
ağ eləmək overpass verb figurative meaning
ətraflı düşünmək balance verb general
götür-qoy etmək balance verb general
tikə-tikə eləmək break up verb general
çirk eləmək head verb general
təhrif eləmək wrest verb general
götür-qoy etmək turn verb general
ətraflı circumstantial adjective general
ətraflı comprehensive adjective general
ətraflı düşünülmüş considered adjective general
götür-qoy edilmiş considered adjective general
ətraflı detailed adjective general
ətraflı exhaustive adjective general
ətraflı explicit adjective general
götür-qoy edilməmiş ill-considered adjective general
əvvəlcədən götür-qoy edilmiş premediated adjective general
ətraflı düşünülmüş thougth-out adjective general
ətraflı all-round adjective general
ətraflı minute adjective general
ətraflı thorough adjective general
ətraflı various adjective general
ətraflı ample adjective general
ətraflı particular adjective general
lazımınca götür-qoy edilməmiş crackbrained adjective spoken language
lazımınca götür-qoy edilməmiş crackheaded adjective spoken language
ətraflı full adjective general
ətraflı narrow adjective general
ətraflı solid adjective general
ətraflı close adjective general
ətraflı circumstantially adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
ətraflı olaraq exhaustingly adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
ətraflı in detail adverb general
ətraflı narrowly adverb general
ətraflı minutely adverb general
ətraflı düşünərək deliberately adverb general
ətraflı particularly adverb general
ətraflı nearly adverb general
özünü birtəhər hiss eləmək be all at ease phrases general
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq brighten a question phrases general
ömrünü puç eləmək burn the candle at both ends phrases general
hesabat tələb eləmək call to account phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clarify a question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question phrases general
məsələni dolaşdırmaq complicate a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək complicate a question phrases general
birinə əl-ayaq eləmək dance attendance upon phrases general
məftun eləmək dangle front of smb. phrases general
məsələni dolaşdırmaq entangle a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək entangle a question phrases general
məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək look at a question practically phrases general
məsələni ətraflı düşünmək ponder a question phrases general
məsələni ətraflı götür-qoy eləmək ponder a question phrases general
məsələni sülh yolu ilə həll etmək pour oil on troubled waters phrases general
məsələni sülh yolu ilə yoluna qoymaq pour oil on troubled waters phrases general
məsələni yoluna qoymaq set the question at rest phrases general