• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для made (95 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
made istehsal edilmiş sifət ümumi
made qayırılmış sifət ümumi
made hazır sifət ümumi
made düzəldilmiş sifət ümumi
rope made of goat's wool irəşmə isim ümumi
alcoholic drink made of mint nanə arağı isim ümumi
soft drink made of water and sour clotted milk atlama isim ümumi
ready-made clothes shop hazırpaltar mağazası isim ümumi
dried balls made from sour milk qurut isim ümumi
thick preserve made of grapes qoraba isim ümumi
Azerbaijani dish made of chopped meat bozbaş isim ümumi
money made on the side xaltura isim ümumi
ready-made formula hazır resept isim ümumi
man-made pond çarhovuz isim ümumi
skilly made of rice and sour milk qatıqaşı isim ümumi
ready-made clothes geyim-kecim isim ümumi
large plate made of copper dövrə isim ümumi
dish made of head and feet of a sheep baş-ayaq isim ümumi
oven made of clay in a hole in the earth təndir isim ümumi
be made tasty dadlandırılmaq fel ümumi
be made smooth rəndələnmək fel ümumi
be made poor fağırlaşdırılmaq fel ümumi
be made dəmləşmək fel ümumi
be made a pessimist bədbinləşdirilmək fel ümumi
be made more exact dəqiqləşdirmək fel ümumi
be made more precise dürüstləşdirilmək fel ümumi
be made faceless simasızlaşdırılmaq fel ümumi
be made wider enləşdirilmək fel ümumi
be made finer nazikləşdirilmək fel ümumi
be made thin durulaşdırılmaq fel ümumi
be made dirty ayaqlanmaq fel ümumi
be made known faş olmaq fel ümumi
be made difficult ağırlaşdırılmaq fel ümumi
be made thicker qalınlaşdırılmaq fel ümumi
be made sure inandırılmaq fel ümumi
be made rough kobudlaşdırılmaq fel ümumi
be made smaller darısqallaşdırılmaq fel ümumi
be made longer uzadılmaq fel ümumi
be made expensive bahalandırılmaq fel ümumi
be made constant daimiləşdirilmək fel ümumi
be made qayırılmaq fel ümumi
be made shallow dayazlandırılmaq fel ümumi
be made productive səmərələşdirilmək fel ümumi
be made substantivized substantivləşdirilmək fel ümumi
be made useful yararlaşdırılmaq fel ümumi
go be made go in sığışdırılmaq fel ümumi
be made old köhnəldilmək fel ümumi
be made heavier ağırlaşdırılmaq fel ümumi
be made salınmaq fel ümumi
be made dəmlənmək fel ümumi
be made bitter acılaşdırılmaq fel ümumi
be made cheerful nikbinləşdirilmək fel ümumi
be made convinced inandırılmaq fel ümumi
be made perfect bütövləşdirilmək fel ümumi
be made rough qabalaşdırılmaq fel ümumi
be made optimistic nikbinləşdirilmək fel ümumi
be made clear anladılmaq fel ümumi
be made private xüsusiləşdirilmək fel ümumi
be made visual əyaniləşdirilmək fel ümumi
be made watery durulaşdırılmaq fel ümumi
be made calm sakitləşdirilmək fel ümumi
be made into pages səhifələnmək fel ümumi
red-hot: be made red-hot közərdilmək fel ümumi
be made thinner nazikləşdirilmək fel ümumi
be made to keep silence susdurulmaq fel ümumi
be made into a knot bağlanmaq fel ümumi
be made a fool axmaq yerində qalmaq fel ümumi
make be made up mazlanmaq fel ümumi
ready-made hazır sifət ümumi
half-made ala-yarımçıq sifət ümumi
made up quraşdırılmış sifət ümumi
made up uydurma sifət ümumi
made watery durulaşdırılmış sifət ümumi
home-made əldəqayırma sifət ümumi
well-made boy-buxunlu sifət ümumi
man-made süni sifət ümumi
made to measure sifarişli sifət ümumi
new-made təzə düzəldilmiş sifət ümumi
ready-made tikili sifət ümumi
new-made təzə sifət ümumi
well-made tən-dürüst sifət ümumi
made of straw sələ sifət ümumi
made up qrimli sifət ümumi
well-made qədd-qamətli sifət ümumi
made to order sifarişli sifət ümumi
well-made cüssəli sifət ümumi
factory-made fabrika sifət ümumi
made for sale bazarı sifət ümumi
ready-made qurulu sifət ümumi
well-made məharətli sifət ümumi
well-made bacarıqlı sifət ümumi
well-made mahir sifət ümumi
well-made qabil sifət ümumi
well-made yaxşı qurulmuş sifət ümumi
well-made quruluş etibarı ilə mükəmmək sifət ümumi