• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Толковый Словарь Азербайджанского

malik: is. [ər.] Sahib, yiyə. Başqa-başqa səciyyəyə malik bu adamların adları da səciy читать далее
Перевод для malik (65 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
malik owner isim ümumi
malik proprietor isim ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olma broad-mindedness isim ümumi
malik olma possession isim ümumi
tam dəyərə malik olmama inferiority isim ümumi
həddən artıq gücə malik silahın istifadəsi overkill isim ümumi
malik olma having isim ümumi
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence isim ümumi
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon isim ümumi
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty isim ümumi
işçinin malik olduğu imtiyaz perk isim ümumi
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty isim ümumi
malik olma enjoyment isim ümumi
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron isim ümumi
hüquqa malik olma capacity isim ümumi
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle isim figurative meaning
yüksək uzaqvurma imkanına malik olmaq outrange fel military
daha yüksək rütbəyə malik olmaq outrank fel ümumi
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell fel ümumi
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose fel ümumi
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill fel ümumi
müvəffəqiyyətə malik olmaq make a success fel ümumi
əlavə mənaya malik olmaq connote fel ümumi
üstünlüyə malik olmaq preponderate fel ümumi
malik olmaq possess fel ümumi
düşərgəyə malik olmaq encamp fel ümumi
malik olmaq have fel ümumi
hakimiyyətə malik olmaq wield fel ümumi
səhv anlayışa malik olmaq misconceive fel ümumi
malik olmaq enjoy fel ümumi
malik olmaq bear fel ümumi
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted sifət ümumi
normaldan artıq çəkiyə malik olan overweight sifət ümumi
səciyyəyə malik olan featured sifət ümumi
çevrilmə qabiliyyətinə malik olan convertible sifət ümumi
imtiyaza malik privileged sifət ümumi
həddən artıq şəhvət hissinə malik olan oversexed sifət ümumi
malik olan possessive sifət ümumi
qabağı görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted sifət ümumi
səsvermə hüququna malik constituent sifət ümumi
seçilmək hüququna malik olan electable sifət ümumi
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded sifət ümumi
udma qabiliyyətinə malik olan absorbable sifət ümumi
müstəsna səlahiyyətə malik olan prerogative sifət ümumi
fərqli düşüncəyə malik otherwise-minded sifət ümumi
müstəsna hüquqa malik olan prerogative sifət ümumi
fərqli fikrə malik otherwise-minded sifət ümumi
müstəsna üstünlüyə malik olan prerogative sifət ümumi
dərman xassəsinə malik officinal sifət ümumi
fitri təxəyyülə malik olan imaginative sifət ümumi
xarakterik xüsusiyyətə malik olan featured sifət ümumi
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read sifət ümumi
eyni görünüşə malik olan akin sifət ümumi
geniş biliyə malik olan well-informed sifət ümumi
pis keyfiyyətə malik ornery sifət spoken language
radioaktiv xassəyə malik olan active sifət ümumi
quruluşa malik organic sifət ümumi
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases ümumi
üstünlüyə malik olmaq have gauge of phrases ümumi
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases ümumi
üstünlüyə malik olmaq hold the cards phrases ümumi
yaxşı keyfiyyətə malik olmaq possess good quality phrases ümumi
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases ümumi
üstünlüyə malik olmaq keep the weather gauge of phrases ümumi