• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для many a true word is spoken in jest (199 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
jest gesture noun general
eyham half-word noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
hənək jest noun general
zarafat jest noun general
lətifələr toplusu jest-book noun general
danlaq swear-word noun general
söyüş swear-word noun general
kəlam word noun general
söz word noun general
obrazlı təsvir word-painting noun general
cinas word-play noun general
kalambur word-play noun general
söz oyunu word-play noun general
doğru true noun general
düz true noun general
düzgün true noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
bir kəlmə in one word noun general
lağlağılıq jest noun general
sözübütöv adam man of one's word noun general
lazımi söz proper word noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
şifahi nitq spoken language noun general
tabe söz subordinate word noun general
ərz word noun general
kəlmə word noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
sözyaratma word-building noun general
sözdəyişdirmə word-changing noun general
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes noun general
düzəltmək true noun biological
quraşdırmaq true noun biological
yerləşdirmək true noun biological
gerçək true noun medical
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-formation noun linguistic
söz sırası word-order noun linguistic
ələ salma jest noun general
istehza jest noun general
lağa qoyma jest noun general
masqara jest noun general
rişxənd jest noun general
danışıq word noun general
nitq word noun general
fikir word noun general
məsləhət word noun general
mülahizə word noun general
qeyd word noun general
rəy word noun general
vəd word noun general
əmr word noun general
göstəriş word noun general
məxfi söz word noun general
parol word noun general
çağırış word noun general
şüar word noun general
zarafat etmək jest verb general
zarafatyana söz demək jest verb general
münasib sözlər seçmək word verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
gerçəklənmək be going to become true verb general
zarafat etmək be in jest verb general
ismarlanmaq be sent a word verb general
gerçəkliyə çevrilmək become true verb general
gerçəklənmək become true verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
söz düzəltmək build a word verb general
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word verb general
doğru çıxmaq come true verb general
doğrulmaq come true verb general
qismət olmaq come true verb general
söz vermək give one's word verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
deyib-gülmək jest verb general
təlxəklik etmək jest with verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
söz salmaq put in a word verb general
inadla susmaq refuse to utter a word verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
ismarlamaq send word verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
ələ salmaq jest verb general
istehza etmək jest verb general
lağa qoymaq jest verb general
rişxənd etmək jest verb general
sadiq true verb general
sədaqətli true verb general
vəfalı true verb general
nizama salmaq true verb biological
qaydaya salmaq true verb biological
yoxlamaq true verb biological
dümdüz true verb medical
dürüst true verb medical
düz true verb medical
açıq free-spoken adjective general
səmimi free-spoken adjective general
pis ad çıxarmış ill-spoken adjective general
adı batmış ill-spoken adjective general
adı pisə çıxmış ill-spoken adjective general
danışıq spoken adjective general
şifahi spoken adjective general
yerində deyilmiş well-spoken adjective general
dopdoğru completely true adjective general
yarımciddi half in jest adjective general
sözübütöv keeping one's word adjective general
yığcam short-spoken adjective general
dilişirin smooth-spoken adjective general
cins true to race adjective general
hərfi word for word adjective general
sözdüzəldici word-building adjective general
sözdəyişdirici word-changing adjective general
söztörədici word-formative adjective general
əhli-vəfa true adjective general
doğru true adjective general
doğru-düzgün true adjective general
gerçək true adjective general
əsil true adjective general
gözəl well-spoken adjective general
incə well-spoken adjective general
zərif well-spoken adjective general
əsl true adjective general
həqiqi true adjective general
real true adjective general
dəqiq true numeral general
düzgün true numeral general
şifahi by word of mouth adverb general
yarımzarafat half in jest adverb general
yarımzarafatla half in jest adverb general
yarızarafat half in jest adverb general
yarızarafatla half in jest adverb general
yarızarafatyana half in jest adverb general
zarafat üçün in jest adverb general
zarafatla in jest adverb general
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word adverb general
sözbəsöz word by word adverb general
söz-söz word by word adverb general
eynən word for word adverb general
kəlmə-kəlmə word for word adverb general
hərf-hərf word for word adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
həqiqi true adverb general
qanuni true adverb general
alınma söz adopted word phrases general
gerçəkləşmək come true phrases general
həqiqətə çevrilmək come true phrases general
həyata keçmək come true phrases general
incə jest free gesture phrases general
zərif jest free gesture phrases general
fikirləşdiyini deyən adam free-spoken man phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz vermək give word phrases general
zərif jest graceful gesture phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
son moda last word in smth. phrases general
son moda last word on smth. phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
danışıq dili spoken language phrases general
şifahi nitq spoken language phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
həqiqi vətənpərvər true patriot phrases general
həyata uyğun true to life phrases general
həyati true to life phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
məxfi söz watch word phrases general
parol watch word phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
arifə bir işarə word to the wise phrases general
paslı söz rusty word phrases general
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word phrases general
Düzünü desək To tell the true phrases general
ardıcıl true blue phrases spoken language
sistematik true blue phrases spoken language
təsdiqlənmiş ittiham aktı true bill phrases law
təsdiqlənmiş ittihamnamə true bill phrases law
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap phrases computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest phrases proverb
yağlı söz warm word phrases rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
son söz last word in smth. phrases general
son söz last word on smth. phrases general
çalışqan true blue phrases general
davamlı true blue phrases general
möhkəm true blue phrases general
çox sadiq true blue phrases figurative meaning
sözünün ağası true blue phrases figurative meaning