• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для mill the wind (226 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
un dəyirmanı grist-mill noun general
qara yel hot-wind noun general
dəyirman mill noun general
istiotçəkən maşın pepper mill noun general
istiotdöyən maşın pepper mill noun general
yayma dəzgahı rolling-mill noun general
əyirici fabrik spinning-mill noun general
külək wind noun general
yel wind noun general
başlıqlı plaş wind-cheater noun general
kurtka wind-cheater noun general
küləkburaxmayan pencək wind-cheater noun general
lax yumurta wind-egg noun general
ventilyasiya deşiyi wind-hole noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
maşının qabaq şüşəsi wind-screen noun general
maşının ön şüşəsi wind-screen noun general
burulğan wind-spout noun general
qasırğa wind-spout noun general
tozlu fırtına wind-spout noun general
başa çatdırma wind-up noun general
bitmə wind-up noun general
son wind-up noun general
tamamlama wind-up noun general
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper noun general
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument noun general
şiddətli külək biting wind noun general
qaysar broken-wind noun general
badi-fəna destroying wind noun general
badi-fəna destructive wind noun general
külək direction of wind noun general
şərq küləyi east wind noun general
səmt küləyi fair wind noun general
keçəxana felting-mill noun general
kətan fabrikası flax-mill noun general
un üyüdən flouring-mill noun general
un üyüdən flour-mill noun general
sazaq frosty wind noun general
mahudbasma fabrikası fulling mill noun general
keçəxana fulling mill noun general
şahadlıq grain for tax in the mill noun general
at dəyirmanı horse-mill noun general
qara yel hot wind noun general
ding hulling mill noun general
yandan əsən külək lateral wind noun general
karxana mill noun general
fabrika mill noun general
fabrikant mill-owner noun general
dəyirmanlıq mill-ready grain noun general
şimal küləyi north wind noun general
kağız fabrikası paper-mill noun general
ding peeling mill noun general
boru zavodu pipe-rolling mill noun general
barıt zavodu powder-mill noun general
yayıcı dəzgah rolling mill noun general
yayıcı rolling-mill operator noun general
ipək fabrikası silk-mill noun general
ipək toxuyan fabrika silk-weaving mill noun general
ipəkəyirən fabrik silk-weaving mill noun general
səba yeli soft gentle wind noun general
gilavar southwest wind noun general
iplik fabrikası spinning-mill noun general
buxar dəyirmanı steam mill noun general
poladəridən zavod steel mill noun general
səmt küləyi tail-wind noun general
manufaktura textile mill noun general
toxuculuq fabrikası weaving-mill noun general
bad wind noun general
ruzgar wind noun general
ruzigar wind noun general
qaim wind noun general
xəzri wind blowing from the Caspian Sea noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
ney wind kind of musical wind instrument like flute noun general
şərab zavodu wine mill noun general
şərabxana wine mill noun general
anemon wind-flower noun botanical
fabrik mill noun general
zavod mill noun general
baramaaçan fabrik spinning-mill noun general
baramaaçan karxana spinning-mill noun general
hava axını wind noun general
hava cərəyanı wind noun general
sipər wind-screen noun aeronautics
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
iy wind noun general
qoxu wind noun general
nəfəs wind noun general
nəfəs alma wind noun general
nəfəs dərmə wind noun general
boş sözlər wind noun general
boşboğazlıq wind noun general
cəfəngiyat wind noun general
çərənçilik wind noun general
qaz wind noun medical
eyham wind noun figurative meaning
him wind noun figurative meaning
xəbər wind noun figurative meaning
şayiə wind noun figurative meaning
üyütmək mill verb general
duymaq wind verb general
iyin izi ilə getmək wind verb general
iylə tanımaq wind verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
osurmaq break wind verb general
sarıtmaq cause smb. to wind verb general
qorxaqlıq etmək have the wind up verb general
iriləmək mill coarsely verb general
dolaqlamaq wind verb general
qıvırcıqlanmaq wind verb general
sarılmaq wind verb general
sarmaşmaq wind verb general
saatı qurmaq wind a watch verb general
yumaqlamaq wind into a ball verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
qurmaq wind up verb general
polad tökmək mill verb general
təngnəfəs olmaq wind verb general
tövşümək wind verb general
dincəlməyə imkan vermək wind verb general
nəfəs dərməyə imkan vermək wind verb general
toplaşmaq mill verb figurative meaning
havada qurutmaq wind verb general
havasını dəyişmək wind verb general
havasını təmizləmək wind verb general
havaya vermək wind verb general
burulmaq wind verb general
dönmək wind verb general
qıvrılmaq wind verb general
dolamaq wind verb general
dolanmaq wind verb general
sarımaq wind verb general
sarınmaq wind verb general
işə salmaq wind verb general
qurmaq wind verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
əyilmək wind verb general
qabarmaq wind verb general
şimal-şərq küləyi north-eastward wind adjective general
küləkdöyən exposed to the wind adjective general
külək wind adjective general
qurulan wind-up adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
küləyin əksinə against the wind adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
çətin vəziyyətə düşmək be between upper and nether mill stone phrases general
güclü təzyiqə məruz qalmaq be between upper and nether mill stone phrases general
gəlir gətirmək bring grist to the mill phrases general
sərfəli olmaq bring grist to the mill phrases general
qamışı sıxıb şirəsini çıxarmaq üçün press cane mill phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
qəhvə dəyirmanı coffee mill phrases general
qəhvəüyüdən coffee mill phrases general
pambıqəyirən fabrik cotton mill phrases general
burulğan eddy wind phrases general
qasırğa eddy wind phrases general
şiddətli külək eddy wind phrases general
unüyüdən dəyirmən flouring mill phrases general
duymaq get the wind of phrases general
iydən sezmək get the wind of phrases general
iylə tanımaq get the wind of phrases general
pivəxana gin mill phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
izsiz itmiş gone with the wind phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
duymaq have the wind of phrases general
iydən sezmək have the wind of phrases general
iylə tanımaq have the wind of phrases general
nəfəsi kəsilmək lose wind phrases general
təngnəfəs olmaq lose wind phrases general
tövşümək lose wind phrases general
nov mill dam phrases general
dəyirman daşını hərəkətə gətirən su mill race phrases general
dəyirman suyu mill race phrases general
dəyirman daşı mill stone phrases general
şimal küləyi norherly wind phrases general
şimal-şərq küləyi north-eastern wind phrases general
şimal-qərb küləyi north-western wind phrases general
kağız fabriki paper mill phrases general
barıt zavodu powder mill phrases general
boş-boş danışmaq preach to the wind phrases general
havayı danışmaq preach to the wind phrases general
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind phrases general
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
pis yola düşmək throw the cap over the mill phrases general
dəyirmanı water mill phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
saatı qurmaq wind a watch phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
açılmaq wind off phrases general
açmaq wind off phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down phrases general
dolamaq wind up phrases general
sarımaq wind up phrases general
küləyin əksinə in the teeth of the wind phrases general
küləyin əksinə in the wind's eye phrases general
qurmaq wind up phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
bitirmək wind up phrases general
qurtarmaq wind up phrases general
ləğv etmək wind up phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
mill the wind boş-boşuna cəhd etmək phrases general
vero