• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для money order (284 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money noun general
pul money noun general
pul kisəsi money-bag noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
pul daxılı money-box noun general
pul dəllalı money-broker noun general
puldəyişən money-changer noun general
sərraf money-changer noun general
müamiləçi money-lender noun general
sələmçi money-lender noun general
acgözlük money-making noun general
pul toplama money-making noun general
pul yığma money-making noun general
tamahkarlıq money-making noun general
varlanma cəhdi money-making noun general
düzüm order noun general
nizam order noun general
növbə order noun general
sahman order noun general
order warrant noun general
inzibati qayda administrative order noun general
əlifba sırası alphabetical order noun general
jirovka banking order noun general
döyüş əmri battle-order noun general
qanbahası blood money noun general
başlıq bride-money noun general
kəbin pulu bride-money noun general
əmanət call money noun general
həkimin sərəncamı doctor's order noun general
beh earnest money noun general
qoyulmuş qayda established order noun general
pulgirlik greediness of money noun general
pul düşkünü greedy for money noun general
pulluluq having a lot of money noun general
şeyx head of religious order noun general
rüşvət hush-money noun general
əmin-amanlıq law and order noun general
drujinaçı member of a public order squad noun general
nəzir money noun general
para money noun general
maliyyə money noun general
pul mükafatı money award noun general
çörəkpulu money earned daily noun general
xərclik money for current expenses noun general
əlborcu money lent or borrowed noun general
xaltura money made on the side noun general
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily noun general
kassa money-box noun general
yanmayan daxıl money-box noun general
pulgir money-lover noun general
ardıcıllıq order noun general
hökm order noun general
orden order noun general
qanun-qayda order noun general
qayda-qanun order noun general
səliqə-səhman order noun general
zabitə order noun general
səliqəlilik order noun general
sifarişlər şöbəsi order department noun general
ordenli order-bearer noun general
bon paper-money noun general
daşbaşçı person who earns money illegally and dishonestly noun general
cibxərcliyi pocket money noun general
cib xərcliyi pocket money noun general
drujina public order squad noun general
sazlama putting in order noun general
sil-süpür putting in order noun general
pulsuzluq shortage of money noun general
qəpik-quruş small money noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
həbs haqqında order capias noun law
söz sırası word-order noun linguistic
həbs etmək üçün order fiddle noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
pul sistemi money noun general
var-dövlət money-bag noun general
işlək durum order noun general
saz vəziyyət order noun general
seçki vergisi head-money noun American
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
sağlamlıq order noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
intizam order noun general
sakitlik order noun general
dövlət quruluşu order noun general
quruluş order noun general
düzülüş order noun military
hərbi düzüm order noun military
sıra order noun military
cəmiyyət təbəqəsi order noun general
sosial qrup order noun general
əmr order noun general
göstəriş order noun general
komanda order noun general
sərəncam order noun general
sifariş order noun general
order ticket noun general
müəyyən qaydada düzmək order verb general
müəyyən qaydada nizamlamaq order verb general
səmtlətmək ask smb. to put in order verb general
biməsrəf xərc be foolish about one's money verb general
puldan korluq çəkmək be in need of money verb general
pula möhtac olmaq be in need of money verb general
qaydada olmaq be in order verb general
qaydada olmamaq be out of order verb general
yığışdırılmaq be put in order verb general
sahmanlanmaq be put in order verb general
əmrə müntəzir olmaq be ready for the order verb general
pulsuz oturmaq be without money verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
xərcə salmaq cause smb. to spend money verb general
tərlətmək cause smb. to spend money verb general
pulunu xırdalamaq change one's money verb general
sikkə zərb etmək coin money verb general
pulu ilahiləşdirmək deify money verb general
lazımi qaydada geyinmək dress in a proper order verb general
pullanmaq earn a lot of money verb general
para qazanmaq earn money verb general
tüklənmək earn much money verb general
asayiş yaratmaq establish order verb general
pul dəyişmək exchange money verb general
əmri icra etmək execute an order verb general
lazımi dərəcədə şərh etmək explain in a proper order verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
əmr vermək give an order verb general
hökm vermək give an order verb general
xərc çəkmək give money verb general
qəpiksiz olmaq have no money at all verb general
qanun-qayda yaratmaq introduce proper order verb general
qayda qoymaq introduce proper order verb general
qayda-qanun qoymaq introduce proper order verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
qanun-qaydanı gözləmək keep order verb general
qayda-qanuna riayət etmək keep order verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
qanun-qaydanı möhkəmlətmək maintain order verb general
xaltura etmək make money on the side verb general
çoxlu pul qazanmaq make much money verb general
qaydanı gözləmək observe order verb general
buyurmaq order verb general
sifariş vermək order verb general
asdırmaq order to hang up verb general
xərc çəkmək pay money verb general
həftəlik maaş vermək pay money for week verb general
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order verb general
ictimai asayişi qorumaq preserve law and order verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
dolandırmaq provide smb. with money verb general
düzgünləşdirmək put in good order verb general
cabaca etmək put in order verb general
nizama qoymaq put in order verb general
nizama salmaq put in order verb general
qanun-qaydaya salmaq put in order verb general
sahmana salmaq put in order verb general
səliqə-səhman yaratmaq put in order verb general
səliqəyə salmaq put in order verb general
səmtə salmaq put in order verb general
sil-süpür eləmək put in order verb general
sil-süpür etmək put in order verb general
təhərə salmaq put in order verb general
sazlamaq put in order verb general
dəcləmək put in order carefully verb general
evi nizama salmaq put one's house in order verb general
evi qaydaya salmaq put one's house in order verb general
öz evini səliqəyə salmaq put one's house in order verb general
əmr almaq receive an order verb general
hökm almaq receive an order verb general
asayişi bərpa etmək restore order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
qaydanı bərpa etmək restore order verb general
əmri ləğv etmək revoke an order verb general
pulunu dağıtmaq scatter one's money verb general
may qoymaq spend money verb general
xərc çəkmək spend money verb general
tərləmək spend money verb general
havayı xərcləmək spend one's money foolishly verb general
puldan kalan olmaq wallow in money verb general
pulun axırına çıxmaq waste money in vain verb general
biməsrəf xərc waste of money verb general
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money verb general
pulunu israf etmək waste one's money verb general
işə salmaq order verb general
nizama salmaq order verb general
qaydaya salmaq order verb general
əmr etmək order verb general
sərəncam vermək order verb general
tapşırmaq order verb general
göndərmək order verb general
yollamaq order verb general
sifariş etmək order verb general
acgöz money grubber adjective general
həris money grubber adjective general
tamahkar money grubber adjective general
acgöz money-making adjective general
pula həris money-making adjective general
tamahkar money-making adjective general
ordenli decorated with an order adjective general
pulgir greedy of money adjective general
ordenli holding an order adjective general
nizamlı in order adjective general
sifarişli made to order adjective general
pulgir money-loving adjective general
naçaq not in order adjective general
qırıq out of order adjective general
əliaşağı short of money adjective general
pul gətirən money-making adjective general
qazanclı money-making adjective general
xeyirli money-making adjective general
tez in short order adverb general
ani in short order adverb general
həmin an in short order adverb general
məqsədiylə in order to adverb general
-mək üçün in order to adverb general
hökmə görə by order adverb general
əmr üzrə by order adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
cabaca in order adverb general
cağ in order adverb general
deyə in order that conjunction general
ötrü in order that conjunction general
üçün in order that conjunction general
deyə in order to conjunction general
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money phrases general
pivə pulu beer money phrases general
qatilə verilən pul blood money phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
nizam-intizama çağırmaq call to order phrases general
girov qoyulan pul caution money phrases general
zəngin mirasa sahib olmaq come into money phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
giriş haqqı gate money phrases general
əmr vermək give an order phrases general
bir şey sifariş etmək give order phrases general
əmr vermək issue an order phrases general
sərəncam vermək issue an order phrases general
intizama riayət etmək keep order phrases general
pul qazanmaq make money phrases general
pul dəlisi money grubber phrases general
pul hərisi money grubber phrases general
pul ölüsü money grubber phrases general
tamahkar adam money grubber phrases general
acgöz adam money maker phrases general
pul hərisi money maker phrases general
pul yığan money maker phrases general
tamahkar adam money maker phrases general
incitmək order about phrases general
nökər kiim işlətmək order about phrases general
sıxışdırmaq order about phrases general
üstündə ağalıq etmək order about phrases general
sınmış vəziyyətdə olma out of order phrases general
xarab vəziyyətdə olma out of order phrases general
kağız pul paper money phrases general
cib xərcliyi pocket money phrases general
ictimai asayiş public order phrases general
bir şey sifariş etmək put in an order phrases general
nağd pul ready money phrases general
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days phrases general
ictimai qayda social order phrases general
ictimai quruluş social order phrases general
pul xərcləmək spend money phrases general
pul cırmaq spend money like water phrases general
pulu göyə sovurmaq spend money like water phrases general
pulu zibil kimi xərcləmək spend money like water phrases general
mərcdə pul uduzmaq spill money phrases general
sifarişi qəbul etmək take an order phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
cah-calal içərisində üzmək wallow in money phrases general
pul içərisində itib batmaq wallow in money phrases general
pulu göyə sovurmaq waste money phrases general
qan pulu blood money phrases general
qanbahası blood money phrases general
pulu cibində gəzdirmək carry one's money in one's pocket phrases general
qoz qabığına girmək creep into any hole in order hide oneself phrases general
sıralama qaydası sort order phrases computer
faydalı iş money maker phrases American
qazanclı iş money maker phrases American
xeyirli iş money maker phrases American
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
money order barat noun general