• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для musiqi qabiliyyəti olmayan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
barmaqla çalınan musiqi aləti banjo noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
sərbəst və oynaq hərəkətli musiqi əsəri capriccio noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
gözü olmayan eyeless noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
lira musiqi alətində çalan adam lyrist noun general
musiqi oktavasında üçüncü not me noun general
musiqi oktavasında üçüncü not mi noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
pastoral musiqi musette noun general
musiqi music noun general
musiqi çalan musician noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
musiqi alətlərini kökləyən usta tuner noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
ahəngsiz musiqi discordant music noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
instrumental musiqi instrumental music noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
musiqi zövqü taste for music noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
kiçik musiqi əsəri prelude noun music
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
musiqi march noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
musiqi aləti instrument noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
müasir səs-küylü musiqi rock noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
qabiliyyəti utterance noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
xor üçün yazılmış müsiqi əsəri chorus noun general
sözə yazılmış musiqi setting noun general
musiqi əsəri thing noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
musiqi əsəri composition noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
musiqi vurğusu tone noun general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
musiqi alətinən surdinka mute verb general
musiqi ilə məşğul olmaq practise music verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
çətin olmayan easy adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general
aydın olmayan inaudible adjective general
rahatlığı olmayan incommodious adjective general
kip olmayan incompact adjective general
sıx olmayan incompact adjective general
aydın olmayan incomprehensible adjective general
sayı-hesabı olmayan incomputable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
inandırıcı olmayan inconclusive adjective general
qəti olmayan inconclusive adjective general
müvafiq olmayan incongruous adjective general
ardıcıl olmayan inconsequent adjective general
ardıcıl olmayan inconsequential adjective general
müvafiq olmayan inconsistent adjective general
rahatlığı olmayan inconvenient adjective general
doğru olmayan incorrect adjective general
düzgün olmayan incorrect adjective general
həlledici olmayan indecisive adjective general
qəti olmayan indecisive adjective general
alınması mümkün olmayan indefeasible adjective general
müdafiə üçün münasib olmayan indefensible adjective general
aşkar olmayan indefinite adjective general
aydın olmayan indefinite adjective general
asılı olmayan independent adjective general
tabe olmayan independent adjective general
aydın olmayan indeterminate adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
aşkar olmayan indistinct adjective general
aydın olmayan indistinct adjective general
ram olmayan indomitable adjective general
tabe olmayan indomitable adjective general