• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для nəfəsli alət çalmaq (188 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
alət apparatus noun general
nəfəsli səslər aspirate noun general
nəfəsli alətlərin səsi bluster noun general
misdən hazırlanmış nəfəsli alətlər orkestri brass band noun general
alət gadget noun general
alət gear noun general
alət implement noun general
alət instrument noun general
alət tackle noun general
alət tool noun general
alət qutusu toolbox noun general
alət dəsti toolkit noun general
alət sexi toolroom noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
alət paneli dashboard noun general
layla çalmaq bax: layla demək noun general
alət heat exchanger noun general
alət qabı instrument case noun general
alət istehsalı tool production noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
borunun ağzını genəldən alət expander noun technical
bir musiqi əsərini orkestrdə çalmaq üçün uyğunlaşdırma instrumentation noun music
misdən düzəldilmiş nəfəsli musiqi alətləri the brass noun collective noun
əlavə alət appurtenance noun general
quşları aldadıb çağırmaq üçün alət birdcall noun general
nəfəsli alətin xoşagəlməz səsi blast noun general
pardaqlayıcı alət burnisher noun general
sığallayıcı alət burnisher noun general
optik alət optic noun general
alət paraphernalia noun general
torpağın altını və s. yoxlamaq üçün burğu şəklində alət probe noun general
çörək qızartmaq üçün alət toaster noun general
alət vehicle noun general
yumurta və s. çalmaq üçün yaylı alət whisk noun general
dəmir və daş yonmaq üçün alət bit noun general
nəfəsli musiqi alətinin səsi blow noun general
lifdarayan alət brake noun general
lifdidən alət brake noun general
ibtidai insanın çaxmaqdaşından düzəltdiyi alət flint noun general
alət utensil noun general
damğa basmaq üçün alət brand noun general
yad cismi çıxarmaq üçün alət extractor noun medical
əl çalmaq applaud verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
şeypur çalmaq blare verb general
truba çalmaq blare verb general
kirpik çalmaq blink verb general
şeypur çalmaq bugle verb general
əl çalmaq cheer verb general
hava çalmaq chime verb general
zəng çalmaq chime verb general
çalmaq churn verb general
çalmaq clam verb general
əl çalmaq clap verb general
zəng çalmaq clapper verb general
layla çalmaq cradle verb general
çalmaq cream verb general
baraban çalmaq drum verb general
təbil çalmaq drum verb general
fleytada çalmaq fife verb general
tütəkdə çalmaq fife verb general
fleyta çalmaq flute verb general
arfada çalmaq harp verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
çalmaq mow verb general
mıx çalmaq nail verb general
mismar çalmaq nail verb general
ney çalmaq pipe verb general
sümsü çalmaq pipe verb general
tütək çalmaq pipe verb general
qələbə çalmaq prevail verb general
çalmaq sting verb general
təbil çalmaq tattoo verb general
çalmaq toll verb general
şeypur çalmaq toot verb general
astadan boru çalmaq tootle verb general
astadan fleyta çalmaq tootle verb general
boru çalmaq trumpet verb general
kərənay çalmaq trumpet verb general
qələbə çalmaq vanquish verb general
çalmaq wag verb general
çalmaq waggle verb general
çalmaq whang verb general
fıştırıq çalmaq whistle verb general
fit çalmaq whistle verb general
qələbə çalmaq win verb general
kirpik çalmaq wink verb general
fit çalmaq bax: fit vermək verb general
çalmaq be shot verb general
baraban çalmaq beat the drum verb general
dəf çalmaq beat the drum verb general
davul çalmaq beat the drum verb general
şeypur çalmaq blow the horn verb general
qağala çalmaq cackle verb general
çalmaq clap verb general
çəpik çalmaq clap one's hands verb general
qağala çalmaq cluck verb general
çalmaq drive in verb general
nağara çalmaq drum verb general
qatıq çalmaq ferment milk verb general
çalmaq flap verb general
qanad çalmaq flap wings verb general
şarmanka çalmaq grind a street-organ verb general
çalmaq hammer in verb general
tütək çalmaq play a pipe verb general
oxuyub-çalmaq play and sing verb general
dumbul çalmaq play the drum verb general
düdük çalmaq play the fife verb general
fleyta çalmaq play the flute verb general
fleytada çalmaq play the flute verb general
rübab çalmaq play the lute verb general
mandolina çalmaq play the mandolin verb general
fortepiano çalmaq play the piano verb general
fortepianoda çalmaq play the piano verb general
pianino çalmaq play the piano verb general
royal çalmaq play the piano verb general
saz çalmaq play the saz verb general
qaval çalmaq play the tambourine verb general
truba çalmaq play the trumpet verb general
skripka çalmaq play the violin verb general
zəng çalmaq ring verb general
zəng çalmaq ring the bell verb general
çırtıq çalmaq snap one's fingers verb general
çalmaq thrust a wedge verb general
paz çalmaq wedge verb general
paz çalmaq wedge; pazlamaq verb general
fışdırıq çalmaq whistle verb general
fışqırıq çalmaq whistle verb general
zəfər çalmaq win a victory verb general
külüng çalmaq work hard verb general
skripka çalmaq fiddle verb spoken language
çalmaq bang verb general
çalmaq beat verb general
ahəngsiz çalmaq caterwaul verb general
çalmaq churn verb general
musiqi alətində çalmaq finger verb general
fit çalmaq flute verb general
qüsurlu çalmaq mistune verb general
səhv çalmaq mistune verb general
qələbə çalmaq overrule verb general
bütün zəngləri çalmaq peal verb general
çalmaq perform verb general
dili topuq çalmaq stumble verb general
zəng çalmaq tang verb general
çalmaq whisk verb general
yalanşı həyəcan təbili çalmaq wolf verb general
kirpik çalmaq batt verb general
çalmaq bite verb general
çalmaq clap verb general
çalmaq shave verb general
çalmaq whip verb general
çalmaq batt verb general
çalmaq drive verb general
laylay çalmaq rock verb general
çalmaq blow verb general
nəfəsli alət çalmaq blow verb general
skripka çalmaq bow verb general
kaman çalmaq bow verb general
çalmaq play verb computer
çalmaq play verb general
zəng çalmaq go verb general
qələbə çalmaq carry verb general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
alət tool adjective general
alət toolmaking adjective general
qələbə çalmaq carry away the garland phrases general
qələbə çalmaq carry the garland phrases general
kəsici alət edge tool phrases general
qələbə çalmaq gain garland phrases general
qələbə çalmaq gain the garland phrases general
qələbə çalmaq get the better of phrases general
qələbə çalmaq get the garland phrases general
qələbə çalmaq get the victory phrases general
qələbə çalmaq go away with the garland phrases general
şarmanka çalmaq hand organ phrases general
geniş tətbiq edilən alət practicable tool phrases general
qəlbini çalmaq steal heart phrases general
qanad çalmaq take wing phrases general
fitlə hava çalmaq whistle away phrases general
qələbə çalmaq win the garland phrases general
bir kəsin əlində alət olmaq be an instrument in smb.'s hands phrases general
çalmaq give a blowjob phrases vulgar
çalmaq give somebody a blow job phrases vulgar
çalmaq tune up phrases general
yüngül qələbə çalmaq walk away with phrases general
yüngül qələbə çalmaq walk off with phrases general
yüngül qələbə çalmaq walk over phrases general
alət fittings plural general