• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sonrakı nəticə aftereffect noun general
nəticə aftermath noun general
əkinçilik haqqında elm agronomy noun general
kənd təsərrüfatı haqqında elm agronomy noun general
təhlükə haqqında xəbərdarlıq alarm noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
baş-beyin haqqında elm cerebrology noun general
nəticə consequence noun general
qərar decision noun general
zinət vermək decorate noun general
nəticə digest noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
nəticə effect noun general
qərar enactment noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
yoluxucu xəstəliklər haqqında elm epidemiography noun general
nəticə firstling noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
tüstü vermək üçün aparat fumigator noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law noun general
Yer haqqında elm geodesy noun general
sosial islahatların tədricən həyata keçilirməsi haqqında təlim gradualism noun general
nəticə grandnephew noun general
nəticə grandniece noun general
əqli nəticə inference noun general
nəticə inference noun general
öz maraqları haqqında düşünən introvert noun general
alqı-satqı haqqında nəzəriyyə marketing noun general
səhv qərar miscarriage noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
imtiyaz haqqında sənəd muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology noun general
qərar ordinance noun general
nəticə outcome noun general
nəvə-nəticə posterity noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
nəvə-nəticə progeny noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
nəticə result noun general
nəticə resume noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
nəticə sequel noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
üslub haqqında nəzəriyyə stylistics noun general
nəticə sum noun general
nəticə summary noun general
səyahət haqqında film travel-film noun general
son nəticə ultimate noun general
nəticə upshot noun general
nəticə corollary noun general
nəsihət vermək admonish noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
ixtiyari qərar arbitrary decision noun general
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate noun general
kəbin haqqında şahadətnamə certificate of marriage noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
nəvə-nəticə descendants noun general
qərar layihəsı draft resolution noun general
tarixi qərar epoch-making decision noun general
qəti qərar final decision noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
nəticə grandchild noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
nəticə great-granddaughter noun general
nəticə great-grandson noun general
sağlamlıq haqqında arayış health certificate noun general
kirəyə vermək hire out noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identification card noun general
şəxsiyyət haqqında şahadətnamə identity card noun general
əmək haqqında qanunvericilik labor laws noun general
qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə mutual assistance pact noun general
hücum etməmək haqqında müqavilə non-aggression pact noun general
səbir-qərar patience noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
qələmə vermək present noun general
inanmalı nəticə probable result noun general
qərar resolution noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
bayraqcıqlarla xəbər vermək wig-wag noun spoken language
bayraqcıqlarla işarə vermək wig-wag noun spoken language
həbs haqqında order capias noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
qərar verdict noun law
bitmə siqnalı vermək sound off quarters noun nautical
nəticə finale noun literature
xov vermək teasel noun textile
qərar çıxarma adjudication noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
xəstəliyin səbəbləri haqqında elm causation noun general
nəticə compendium noun general
nəticə conclusion noun general
qərar decree noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir noun general
miflərin tədqiqi haqqında təlim mythology noun general
müqaviləni pozmaq haqqında xəbərdarlıq notice noun general
əsirin müharibədə iştirak etməmək haqqında verdiyi iltizam parole noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
nəticə purpose noun general
ölüm hökmünün icrasının təxirə salınması haqqında sərəncam reprieve noun general
istefa haqqında ərizə resignation noun general
qərar ruling noun general
nəvə-nəticə scion noun general
nəticə sequence noun general
nəticə verdict noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
qərar award noun law
qərar sentence noun law
məhkəmə dinləməsinin dayandırılması haqqında ərizə caveat noun law
nəticə product noun mathematics
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
geri çəkilmə haqqında siqnal retreat noun military
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
nəticə casting noun general
nəticə close noun general
nişan vermək decorate noun general
orden vermək decorate noun general
əql nəticə deduction noun general
nəticə deduction noun general
nəticə epitome noun general
nəticə fruit noun general
nəvə-nəticə generation noun general
nəticə harvest noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
nəticə repercussion noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
qərar determination noun law
həmişə keçmiş haqqında fikrə dalan adam brooder noun general
nəticə issue noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement noun law
qərar provision noun law
nəticə output noun mathematics
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
nəticə train noun general
imtina haqqında bildiriş disclaimer noun computer
baş vermək occur noun computer
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket noun military
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
nəticə end noun general
bəraət vermək absolve verb general
səlahiyyət vermək accredit verb general
vəkalət vermək accredit verb general
bəraət vermək acquit verb general
bəraət vermək acquit of verb general
bəraət vermək acquitt verb general
qərar çıxarmaq adjudge verb general
and vermək adjure verb general
öyüd-nəsihət vermək admonish verb general
gələcəkdən xəbər vermək adumbrate verb general
təkan vermək advantage verb general
üstünlük vermək advantage verb general
elan vermək advertise verb general
məsləhət vermək advise verb general
havaya vermək aerate verb general
can vermək agonise verb general
həyəcan siqnalı vermək alarm verb general
məlumat vermək allege verb general
pay vermək allocate verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
icazə vermək allow verb general
izin vermək allow verb general
əlifba sırası ilə vermək alphabetize verb general
amerikan vətəndaşlığı vermək americanize verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
qeydlər vermək annotate verb general
bəyanat vermək announce verb general
məlumat vermək announce verb general
xəbər vermək announce verb general
cavab vermək answer verb general
şagirdliyə vermək apprentice verb general
məlumat vermək apprise verb general
xəbər vermək apprise verb general
xəcalət vermək ashame verb general
razılıq vermək assent verb general
şəhadət vermək attest verb general
zinət vermək attire verb general
gələcəkdən xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
icazə vermək authorise verb general
izin vermək authorise verb general
mükafat vermək award verb general
əldən vermək balk verb general
səs vermək ballot verb general
banket vermək banquet verb general
ziyafət vermək banquet verb general
şüa vermək beam verb general
xeyir-dua vermək beatify verb general
bəzək vermək beautify verb general
zinət vermək beautify verb general
təskinlik vermək becalm verb general
işarə vermək beck verb general
bəzək vermək bedeck verb general
zinət vermək bedeck verb general
baş vermək befall verb general
üz vermək befall verb general
əl vermək befit verb general
fayda vermək benefit verb general
xeyir vermək benefit verb general
tüstü vermək besmoke verb general
ənam vermək bestow verb general
hədiyyə vermək bestow verb general
vermək bestow verb general
baş vermək betide verb general
hadisə baş vermək betide verb general
üz vermək betide verb general
xəbər vermək betoken verb general
qiymət vermək bid verb general
acı dad vermək bitter verb general
çənəyə vermək blab verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
hamıya xəbər vermək blazon verb general
xəbər vermək blazon verb general
xeyir-dua vermək bless verb general
ziyan vermək blight verb general
hisə vermək bloat verb general
elan vermək blurb verb general
reklam elanı vermək blurb verb general
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
söz vermək bode verb general
xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
buğa vermək boiled down verb general
ürək vermək bolden verb general
rüşvət vermək bribe verb general
büruzə vermək bring out verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
xəbər vermək broadcast verb general
tunc rəngi vermək bronze verb general
şeypurla signal vermək bugle verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
fidyə vermək buy off verb general
abrını vermək call down verb general
cəza vermək cane verb general
xəbər vermək caution verb general
vermək cede verb general
qiymət haqqında mübahisə etmək chaffer verb general
xarakteristika vermək characterise verb general
imtiyaz vermək charter verb general
cəza vermək chasten verb general
bədən cəzası vermək chastise verb general
cəza vermək chastise verb general
ürək vermək cheer up verb general
cəsarət vermək cheer up verb general
cücərti vermək chit verb general
əldən vermək chuck away verb general
fürsəti fövtə vermək chuck away verb general
şəhər görkəmi vermək citify verb general
xəbər vermək clue verb general
baş vermək come about verb general
baş vermək come of verb general
təsəlli vermək comfort verb general
təskinlik vermək comfort verb general
əmr vermək command verb general
kommentari vermək comment verb general
başsağlığı vermək commiserate verb general
səlahiyyət vermək commission verb general
tapşırıq vermək commission verb general
vəkalət vermək commission verb general
məlumat vermək communicate verb general
xəbər vermək communicate verb general
əvəzini vermək compensate verb general
kompensasiya vermək compensate verb general
başsağlığı vermək condole verb general
vero