• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для nəzarət altında saxlamaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
kitabı saxlamaq üçün dayaq bookholder noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
burnunun altında danışma burble noun general
ədəbi nəzarət censorship noun general
nəzarət check-out noun general
yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab cinerary noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
pul saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
zinət şeyləri saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
nəzarət control noun general
nəzarət etmə control noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corset noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corslet noun general
qabarma zamanı su altında qalan sahil zonası foreshore noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
burnunun altında danışma gabble noun general
nəzarət management noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
tam nəzarət etmə mastery noun general
nəzarət monitoring noun general
burun altında danışma mumble noun general
həb saxlamaq üçün qutu pill-box noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
qapıçının şaybanı saxlamaq save noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
nəzarət supervision noun general
nəzarət surveillance noun general
nəzarət verification noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
nəzarət məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət-buraxılış məntəqəsi checkpoint noun general
nəzarət analizi check analysis noun general
nəzarət lövhəsi control panel noun general
tərksilah edilib nəzarət altında saxlanılan internee noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
burun altında danışma babble noun general
nəzarət check noun general
nəzarət checkup noun general
istintaq altında saxlama detention noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
hökmü altında olma grasp noun general
nəzarət observation noun general
nəzarət etmə observation noun general
zülm altında olma oppression noun general
nəzarət oversight noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
səhifənin aşağısında xətt altında yazılan izahat reference noun general
nəzarət rein noun general
himayə altında olan tutelage noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
nəzarət charge noun general
nəzarət etmə charge noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
ölçü cihazlarına nəzarət etmə monitoring noun general
nəzarət overlook noun general
istintaq altında olanlar üçün həbsxana holdover noun American
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general
nəzarət altında olan yaralı case noun general
nəzarət command noun general
nəzarət hand noun general
tərəvəz saxlamaq üçün çala pit noun general
tərəvəz saxlamaq üçün quyu pit noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
saxlamaq aliment verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
müvazinət saxlamaq balance verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
anbarda saxlamaq bin verb general
bunkerdə saxlamaq bin verb general
çəndə saxlamaq bin verb general
daqqada saxlamaq bin verb general
saxlamaq break off verb general
suyun üzündə saxlamaq buoy up verb general
burnunun altında danışmaq burble verb general
anbarda saxlamaq cellar verb general
zirzəmidə saxlamaq cellar verb general
nəzarət etmək check verb general
saxlamaq coerce verb general
tutub saxlamaq coerce verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
saxlamaq conserve verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
ünsiyyət saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
saxlamaq detain verb general
saxlamaq deter verb general
tutub saxlamaq deter verb general
saxlamaq discontinue verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
işdə saxlamaq employ verb general
təhlükə altında qoymaq endanger verb general
bağlı saxlamaq enlock verb general
pərdə altında gizlətmək enveil verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
nəfəsini saxlamaq eschew verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
nəfəsini saxlamaq forbear verb general
saxlamaq force back verb general
saxlamaq forfend verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
burnunun altında danışmaq gabble verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
saxlamaq hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
nəzarət altına almaq impound verb general
tərk-silah edib ölkə daxilində saxlamaq intern verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
yadda saxlamaq learn verb general
saxlamaq leave verb general
saxlamaq lodge verb general
qoruyub saxlamaq maintain verb general
nəzarət etmək manage verb general
45 dərəcə bucaq altında əyilmək mitre verb general
45 dərəcə bucaq altında əymək mitre verb general
yas saxlamaq mourn verb general
burnunun altında danışmaq mussitate verb general
saxlamaq orient verb general
nəzarət etmək oversee verb general
qoltuğunun altında tutub dayaq olmaq oxter verb general
mal-qaranı ağılda saxlamaq pinfold verb general
müvazinəti saxlamaq poise verb general
tarazlığı saxlamaq poise verb general
karantində saxlamaq quarantine verb general
nəfəsini saxlamaq refrain verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
saxlamaq rein back verb general
saxlamaq rein in verb general
yadda saxlamaq remember verb general
saxlamaq reposit verb general
saxlamaq reserve verb general
qoruyub saxlamaq retain verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
saxlamaq shelter verb general
dayaq vurub saxlamaq shore verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
qoruyub saxlamaq spare verb general
qənaət edib saxlamaq spare verb general
saxlamaq spare verb general
heyvanı bordaqda saxlamaq stall verb general
saxlamaq stop verb general
saxlamaq store verb general
nəzarət etmək supervise verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
dayaq vurub saxlamaq sustain verb general
burnunun altında danışmaq throat verb general
saxlamaq treasure verb general
səliqəli saxlamaq trig verb general
çəlləklərdə saxlamaq vat verb general
nəzarət etmək verify verb general
əlində saxlamaq wield verb general
özünü saxlamaq withold verb general
saxlamaq withhold verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
münasibət saxlamaq liaise verb general
saxlamaq stash verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
əsarət altında olmaq be in bondage verb general
əza saxlamaq be in mourning verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
hipnoz altında olmaq be mesmerized verb general
xatirini saxlamaq be respectful verb general
nəzarət altında olmaq be under surveillance verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
nəzarət etmək control verb general
şaxlamaq cover with branches verb general
zərbə altında qoymaq endanger verb general
ayaq saxlamaq halt verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
kin saxlamaq have a spite verb general
əsirlikdə saxlamaq hold captive verb general
cilovun əlində saxlamaq hold in leash verb general
hazır saxlamaq hold in readiness verb general
tabelikdə saxlamaq hold in submission verb general
nəfəsini saxlamaq hold one's breath verb general
nəzərdə saxlamaq intend verb general
pəhriz saxlamaq keep a diet verb general
sirr saxlamaq keep a secret verb general
nökər saxlamaq keep a servant verb general
yadigar saxlamaq keep as a souvenir verb general
tabelikdə saxlamaq keep down verb general
yadda saxlamaq keep in memory verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
neytrallığı saxlamaq keep neutrality verb general
tarazlığı saxlamaq keep one's balance verb general
neytrallığını saxlamaq keep one's neutrality verb general
sükutu saxlamaq keep silence verb general
ehtiyat saxlamaq lay aside verb general
qorxu altında yaşamaq live under the threat verb general
nəzərdə saxlamaq mean verb general
burnunun altında deyinmək mutter into one's beard verb general
umu-küsü saxlamaq nurse a grudge verb general
nəzarət altına almaq oversee verb general
ayaq saxlamaq pause verb general
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order verb general
ləyaqətini saxlamaq preserve one's dignity verb general
şaxlamaq put branches over the silkworm verb general
danlaq altında qoymaq rebuke constantly verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
sual altında olmaq remain undecided verb general
günün altında bişmək roast in the sun verb general
faylı yaddaşda saxlamaq save a file verb general
ayaq saxlamaq stop verb general
suyun altında üzmək swim under water verb general
girov saxlamaq take hostage verb general
qanadı altında almaq take smb. under the auspices verb general
nəzarət altına almaq take the control verb general
nəzarət altına almaq take under control verb general
həddən artıq saxlamaq overtime verb photography
bayraq altında yığmaq banner verb general
anbarda saxlamaq barrel verb general
danlaq altında qoymaq belabour verb general
saxlamaq bottle up verb general
dayaq vurub saxlamaq brace verb general
dar yerdə saxlamaq cabin verb general
zəncirdə saxlamaq chain verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
bağlı yerdə saxlamaq confine verb general
işdə saxlamaq continue verb general
vəzifədə saxlamaq continue verb general
özünü saxlamaq control verb general
ünsiyyət saxlamaq converse verb general
boçkada saxlamaq cooper verb general
çəlləkdə saxlamaq cooper verb general
saxlamaq curb verb general
nəzarət etmək direct verb general
saxlamaq dominate verb general
saxlamaq earmark verb general
gizli saxlamaq embosom verb general
saxlamaq embosom verb general
saxlamaq end verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
saxlamaq feed verb general
saxlamaq gulp verb general
saxlamaq harbour verb general
saxlamaq hold verb general
tutub saxlamaq hold verb general
saxlamaq hold back verb general
burnunun altında danışmaq jabber verb general
saxlamaq keep verb general
saxlamaq maintain verb general
nəzarət etmək monitor verb general
nəzarətdə saxlamaq monitor verb general
uşağı yuxu ikən altında qoyub boğmaq overlie verb general
yaddaşda saxlamaq photograph verb general
saxlamaq üçün quyuya qoymaq pit verb general
qoruyub saxlamaq preserve verb general
saxlamaq preserve verb general
soyuq yerdə saxlamaq refrigerate verb general
yadda saxlamaq register verb general
saxlamaq restrain verb general
yadda saxlamaq retain verb general
burnunun altında danışmaq sputter verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
saxlamaq stem verb general
saxlamaq support verb general
saxlamaq suppress verb general
itaətdə saxlamaq tame verb general
çəndə saxlamaq tank verb general
çəlləkdə saxlamaq tun verb general
öz əlində saxlamaq wield verb general
qışda saxlamaq winter verb general
saxlamaq withold verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
saxlamaq remand verb general
ehtiyatda saxlamaq reserve verb military
saxlamaq üçün vermək check verb general
saxlamaq cherish verb general
saxlamaq command verb general
yataqda saxlamaq confine verb general
saxlamaq contain verb general
gizli saxlamaq entomb verb general
nəzarət etmək guard verb general
özünü saxlamaq guard verb general
məxfi saxlamaq harbour verb general
qabağını saxlamaq hold up verb general
nəzarət etmək overlook verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
saxlamaq preserve verb general
nəfsini saxlamaq resist verb general
özünü saxlamaq resist verb general
nəzarət etmək rule verb general
saxlamaq save verb general
anbarda saxlamaq stock verb general
saxlamaq uphold verb general
yarımçıq saxlamaq abort verb general
saxlamaq tolerate verb medical
ünsiyyət saxlamaq associate verb general