• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для o (133 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
o he əvəzlik ümumi
o she əvəzlik ümumi
o it əvəzlik ümumi
o that əvəzlik ümumi
o that demonstrative pronoun ümumi
o she personal pronoun ümumi
o it personal pronoun ümumi
o he personal pronoun ümumi
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span isim ümumi
bir minikdən o birisinə keçmə change isim ümumi
o yana bu yana dönmək wamble fel ümumi
o yana bu yana çevrilmək wamble fel ümumi
bir minikdən o birisinə keçmək change fel ümumi
o birisi next sifət ümumi
o biri next sifət ümumi
o zamankı then sifət ümumi
o ya da o biri either sifət ümumi
o vaxtkı then sifət ümumi
həm o həm də o biri either sifət ümumi
o tərəfə aside zərf ümumi
o saat instantly zərf ümumi
bir də o qədər as much again zərf ümumi
o vaxtdan since then zərf ümumi
o biri gün next day zərf ümumi
o çağdan bəri since then zərf ümumi
o vaxtdan since zərf ümumi
o zaman then zərf ümumi
o qədər that zərf ümumi
o vaxt then zərf ümumi
o dərəcədə that zərf ümumi
o dəqiqə instantly zərf ümumi
o tərəfdə thither zərf ümumi
o zamandan since zərf ümumi
o saat immediately zərf ümumi
o tayında astern zərf nautical
o yana aside zərf ümumi
o yana away zərf ümumi
o halda then zərf ümumi
o saat directly zərf ümumi
o ki var as much as bağlayıcı ümumi
o ki var as many as bağlayıcı ümumi
o cümlədən including bağlayıcı ümumi
bir o qədər as much as bağlayıcı ümumi
o tərəfdə past sözönü ümumi
o yanda past sözönü ümumi
o zamandan bəri since then phrases ümumi
o vaxtdan bəri since then phrases ümumi
o zamana qədər till then phrases ümumi
o vaxtadək till then phrases ümumi
o tərəfə bu tərəfə hither and thither phrases ümumi
o cümlədən in special phrases ümumi
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
overleaf o biri tərəfi isim ümumi
wallow bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə isim ümumi
turnover o biri səhifəyə keçən qəzət məqaləsi isim ümumi
pole bir şeyin o birisinə tam əks olması isim ümumi
overpass o biri taya keçmək fel ümumi
overpass o biri tərəfə keçmək fel ümumi
tosticate o tərəfə bu tərəfə atmaq fel dialect
wallow bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək fel ümumi
hop bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq fel ümumi
following o birisi sifət ümumi
overseas okeanın o tayındakı sifət ümumi
oversea dənizin o tayındakı sifət ümumi
overseas dənizin o tərəfində olan sifət ümumi
following o biri sifət ümumi
transoceanic okeanın o tayındakı sifət ümumi
overseas dənizin o tayındakı sifət ümumi
transoceanic okeanın o tayında olan sifət ümumi
oversea okeanın o tayındakı sifət ümumi
oversea dənizin o tərəfində olan sifət ümumi
second o biri sifət ümumi
ulterior o biri tərəfdə olan sifət ümumi
ulterior o biri tərəfdə yerləşən sifət ümumi
thitherto o vaxta qədər zərf spoken language
thenceforward o vaxtdan bəri zərf ümumi
thenceforth o vaxtdan bəri zərf ümumi
overseas okeanın o tayına zərf ümumi
thitherto o vaxta kimi zərf spoken language
offhand o dəqiqə zərf ümumi
insomuch o dərəcədə zərf ümumi
beyond o yana zərf ümumi
beyond o yanında zərf ümumi
thitherto o vaxtacan zərf spoken language
overseas dənizin o tayına zərf ümumi
oversea okeanın o tayına zərf ümumi
insomuch o qədər zərf ümumi
oversea dənizin o tayına zərf ümumi
insofar o qədər ki zərf ümumi
thenceforward o vaxtdan zərf ümumi
henceforward o vaxtdan bəri zərf ümumi
thenceforth o vaxtdan zərf ümumi
across o tayda zərf ümumi
apropos o ki qaldı zərf ümumi
across o taya zərf ümumi
forthright o saat zərf ümumi
outright o saat zərf ümumi
those o əvəzlik ümumi
other o birisi əvəzlik ümumi
so o səbəbə bağlayıcı ümumi
beyond o tərəfində sözönü ümumi
both həm bu həm də o sözönü ümumi
beyond o yana sözönü ümumi
o' abreviatura grammatical
who kim ki... o da conjective pronoun ümumi
will-o'-the-wisp bataqlıq alovu isim ümumi
cat-o'-nine-tails qamçı isim ümumi
cat-o'-nine-tails şallaq isim ümumi
will-o'-the-wisp ələkeçməz şey isim figurative meaning
will-o'-the-wisp tutulmaz şey isim figurative meaning
will-o'-the-wisp aldadıcı şey isim figurative meaning
get one's remove o biri sinifə keçmək fel ümumi
get a move on bir şey o saat eləməyə başlamaq fel ümumi
on the other hand o biri tərəfdən zərf ümumi
on the occasion o xüsusda zərf ümumi
from there o yandan zərf ümumi
from the other side o başdan zərf ümumi
as for o ki qaldı bağlayıcı ümumi
he chanced to be there o təsadüfən orada idi phrases ümumi
he has shot his last bolt o son gücünü topladı phrases ümumi
the sooner the better nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır phrases ümumi
A good health is above wealth Neylərəm o qızıl teşti ki, içində qan qusacağam phrases proverb
he knows which side his bread is buttered o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir phrases ümumi
straight off o saat phrases ümumi
not to turn a hair özünü o yerə qoymamaq phrases ümumi
like hot cakes o saat phrases ümumi
but for him o olmasa phrases ümumi
other world o biri dünya phrases ümumi
on the other hand o biri tərəfdən phrases ümumi
the next world o dünya phrases ümumi
back and forth həm o yana, həm bu yana phrases ümumi
on the one hand o biri tərəfdən phrases ümumi
like a shot o saat phrases ümumi
He hasn't a word throw at a dog O, danışmaq belə istəmir phrases ümumi