• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для of a (143 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
profession of a boatswain bosmanlıq isim ümumi
profession of a doctor təbiblik isim ümumi
profession of a blacksmith dəmirçilik isim ümumi
post of a storekeeper ambarçılıq isim ümumi
member of a course kursant isim ümumi
profession of a farrier nalbəndlik isim ümumi
profession of a fitter armaturçuluq isim ümumi
profession of a turner tornaçılıq isim ümumi
profession of a sniper snayperlik isim ümumi
profession of a sapper istehkamçılıq isim ümumi
profession of a railwayman dəmiryolçuluq isim ümumi
member of a chorus xorist isim ümumi
birds of a feather lələklilər isim ümumi
profession of a dragoman tərcümanlıq isim ümumi
profession of a flutist fleytaçılıq isim ümumi
part of a poem boy isim ümumi
office of a watchman keşikçilik isim ümumi
gift of a poet şairlik isim ümumi
profession of a marksman nişançılıq isim ümumi
profession of a musician çalğıçılıq isim ümumi
arm of a chair dirsəkaltı isim ümumi
trade of a dyer rəngsazlıq isim ümumi
trade of a baker şatırlıq isim ümumi
son of a khan xanzadə isim ümumi
work of a housemaid kənizlik isim ümumi
director of a school məktəb direktoru isim ümumi
siege of a fortress qalanın mühasirəsi isim ümumi
caw of a crow qarğa qarıltısı isim ümumi
handle of a wooden plow mac isim ümumi
clatter of a horse's hoofs tappatap isim ümumi
accompanist of a piper on a wind instrument züytutan isim ümumi
clothes of a dead-man mirat isim ümumi
first steps of a child adaq isim ümumi
builders of a new life yeni həyat qurucuları isim ümumi
sore place on the back of a horse yağır isim ümumi
tower of a fortress qala bürcü isim ümumi
principal character of a novel romanın qəhrəmanı isim ümumi
woman recently confined of a child zahı isim ümumi
makings of a person nam-nişan isim ümumi
shady side of a mountain quzey isim ümumi
spout of a teapot çaydanın lüləyi isim ümumi
selected poems of a poet divan isim ümumi
member of a public order squad drujinaçı isim ümumi
light of a lamp lampa işığı isim ümumi
name of a kind of game ötür-ötür isim ümumi
single bank account of a customer kontokorrent isim ümumi
groan of a patient xəstənin iniltsi isim ümumi
duty of a standard-bearer bayraqdarlıq isim ümumi
the outer covering of a thing bəniz isim ümumi
the outer covering of a thing surət isim ümumi
back of a dress kürək isim ümumi
post of a storekeeper anbarçılıq isim ümumi
descendant of a khan xanzadə isim ümumi
flight of a fledgeling pərvaz isim ümumi
child of a camel lök isim ümumi
breaking of a fast iftar isim ümumi
barrel of a gun namlu isim ümumi
post of a consul konsulluq isim ümumi
of a fox şələquyruq isim ümumi
post of a storekeeper ambardarlıq isim ümumi
part of a pair tay isim ümumi
profession of a muezzin azançılıq isim ümumi
occupation of a manager idarəçilik isim ümumi
warden of a hostel komendant isim ümumi
job of a toastmaster masabəyilik isim ümumi
brim of a hat zağara isim ümumi
job of a notary notariusluq isim ümumi
profession of a machinist maşinistlik isim ümumi
profession of a welder qaynaqçılıq isim ümumi
bearer of a flag of truce elçi isim ümumi
title of a shah şahlıq isim ümumi
profession of a felter keçəçilik isim ümumi
trade of a dyer rənkkarlıq isim ümumi
trade of a dyer rəngçilik isim ümumi
trade of a cobbler pinəçilik isim ümumi
post of a treasurer xəzinəçilik isim ümumi
office of a priest keşişlik isim ümumi
post of a storekeeper anbardarlıq isim ümumi
profession of a doctor doktorluq isim ümumi
duty of a deputy deputatlıq isim ümumi
post of a treasurer xəzinədarlıq isim ümumi
position of a general generallıq isim ümumi
member of a clique dəstəbaz isim ümumi
participant of a march yürüşçü isim ümumi
office of a bishop keşişlik isim ümumi
duties of a housewife arvadlıq isim ümumi
droppings of a bird zınq isim ümumi
trade of a hatter şapkaçılıq isim ümumi
profession of a tanner dəriçilik isim ümumi
profession of a molder qəlibçilik isim ümumi
position of a commandant komendantlıq isim ümumi
profession of a novelist romançılıq isim ümumi
profession of a doctor həkimlik isim ümumi
profession of a drummer dəfçilik isim ümumi
post of a conductor konduktorluq isim ümumi
come of a good kin yaxşı tayfadan olmaq fel ümumi
of a bey bəylik sifət ümumi
of a slender and graceful build sərvqamətli sifət ümumi
all of a sudden damdandüşmə sifət ümumi
of a farmhand rəncbər sifət ümumi
of a slender and graceful build sərvboylu sifət ümumi
of a rector rektor sifət ümumi
all of a sudden qəzadan zərf ümumi
all of a sudden biqafil zərf ümumi
all of a sudden damdandüşmə zərf ümumi
all of a sudden beyqafıl zərf ümumi
all of a sudden nagah zərf ümumi
have a whale of a time çox yaxşı vaxt keçirmək phrases ümumi
make a muff of a catch top buraxmaq phrases sport
knock smb. all of a heap son dərəcə karıxdırmaq phrases ümumi
break the neck of a job işin belini qırmaq phrases ümumi
exonerate from duties of a citizen vətəndaşlıq vəzifəsindən azad etmək phrases ümumi
strike smb. all of a heap son dərəcə heyrətləndirmək phrases ümumi
range of a scinece elm sahəsi phrases ümumi
knock smb. all of a heap son dərəcə heyrətləndirmək phrases ümumi
have a whale of a time çox yaxşı əylənmək phrases ümumi
have a bad quarter of an hour ağır dəqiqələr yaşamaq phrases ümumi
knock smb. all of a heap son dərəcə çaşdırmaq phrases ümumi
potency of a drug dərmanın təsiri phrases ümumi
get hold of a secret sirri öyrənmək phrases ümumi
son of a bitch qəhbə oğlu phrases vulgar
make a muff of a catch imkanı əldən vermək phrases sport
abatement of a storm tufanın zəifləməsi phrases ümumi
fall out of a habit tərgitmək phrases ümumi
settlement of a dispute mübahisəni qaydaya salma phrases ümumi
frame of a car maşının gövdəsi phrases ümumi
all of a sudden birdən phrases ümumi
flat of a hand ovuc phrases ümumi
all of a sudden qəflətən phrases ümumi
flat of a hand ovucun içi phrases ümumi
fall out of a habit yadından çıxartmaq phrases ümumi
power of a blow zərbənin gücü phrases ümumi
like a thunderbolt out of a clear sky əsla gözlənilmədən phrases ümumi
not to get a wink of a sleep heç yatmamaq phrases ümumi
flat of a hand əlin içi phrases ümumi
frame of a government hökumət quruluşu phrases ümumi
Son of a bitch! köpək oğlu! phrases ümumi
son of a bitch oğraş oğlu phrases vulgar
abatement of a storm tufanın azalması phrases ümumi
fall out of a habit yadırğamaq phrases ümumi
pop of a pistol tapança atəşinin partıltısı phrases ümumi
procurement of a loan istiqraz alma phrases ümumi
pop of a cork probkanın partıltısı phrases ümumi