• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для old (197 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
old qarımış isim ümumi
old yaşlılar isim ümumi
old qocalar isim collective noun
old keçmiş zamanlar isim ümumi
old qədim zamanlar isim ümumi
old çoxdankı sifət ümumi
old köhnə sifət ümumi
old qırıq-sökük sifət ümumi
old qoca sifət ümumi
old köhnədən qalma sifət ümumi
old ağbirçək sifət ümumi
old əski sifət ümumi
old qocalmış sifət ümumi
old qart sifət ümumi
old təcrübəli sifət ümumi
old qədim sifət ümumi
old keçmiş sifət ümumi
old cındır sifət ümumi
old nimdaş sifət ümumi
old sabiq sifət ümumi
old əvvəlki sifət ümumi
old dost sifət spoken language
old yoldaş sifət spoken language
old aşna sifət spoken language
old woman; qarıcıq qarı isim ümumi
old age ahıllıq isim ümumi
old wise man aqil isim ümumi
old age qarılıq isim ümumi
old age ağsaqqallıq isim ümumi
growing old qocalma isim ümumi
old chap bəradər isim ümumi
old hack alaşa isim ümumi
woman's headdress in old times dingə isim ümumi
old fogy köhnəpərəst isim ümumi
old chap qardaş isim ümumi
old offender residivist isim ümumi
three-week-old üçhəftəlik isim ümumi
old bachelor subay isim ümumi
the old adversary şeytan isim euphemism
old-timer köhnə sakin isim ümumi
old hag qoca ifritə isim ümumi
old age kaftarlıq isim ümumi
old woman ağbirçək isim ümumi
old wine köhnə şərab isim ümumi
old times keçmiş isim ümumi
old-fashionedness əskilik isim ümumi
two-year-old sheep şişək isim ümumi
three-year-old sheep şişək isim ümumi
old Azerbaijani musical instrument qobuz isim ümumi
one-year-old: being one-year-old biryaşlılıq isim ümumi
old hack yabı isim ümumi
old and wise ixtiyar isim ümumi
old man baba isim ümumi
old maid qarımış qız isim ümumi
old clothes cın-cındır isim ümumi
old woman; qarıcığaz qarı isim ümumi
poor old woman qarı isim ümumi
old age düşkünlük isim ümumi
old and wise man pir isim ümumi
one-year-old sheep toğlu isim ümumi
old clothes köhnə-kürüş isim ümumi
old resident köhnə sakin isim ümumi
old age qartlıq isim ümumi
dignified old lady ləyaqətli qoca hanım isim ümumi
respectable old man şeyx isim ümumi
old stager veteran isim ümumi
old stager bişmiş adam isim ümumi
old man qoca isim ümumi
old-timer çoxdan yaşayan isim ümumi
old age qocalıq isim ümumi
the old adversary iblis isim euphemism
old maid qartlaşmış qız isim ümumi
become old qartlanmaq fel ümumi
become old qarımaq fel ümumi
grow old qartdanmaq fel ümumi
become old köhnəlmək fel ümumi
grow old qartlamaq fel ümumi
grow old ixtiyarlaşmaq fel ümumi
cause to grow old qocalaşdırmaq fel ümumi
grow old qocalaşmaq fel ümumi
make old köhnəltmək fel ümumi
grow very old kaftarlaşmaq fel ümumi
grow old qocalmaq fel ümumi
grow old ahıllanmaq fel ümumi
grow old qarımaq fel ümumi
cause to grow old qocaltmaq fel ümumi
turn very old qartlaşmaq fel ümumi
old-fashioned: turn old-fashioned köhnəlmək fel ümumi
become old and wise ixtiyarlaşmaq fel ümumi
old become old maid evdə qarımaq fel ümumi
reopen old sores dərdini təzələmək fel ümumi
be made old köhnəldilmək fel ümumi
grow old and feeble düşkünləşmək fel ümumi
grow old qarılaşmaq fel ümumi
grow old birçəyi ağarmaq fel ümumi
grow old qəddi bükülmək fel ümumi
eight-year-old səkkizyaşar sifət ümumi
eight-month-old səkkizaylıq sifət ümumi
age-old qədimdənqalma sifət ümumi
old hand bilici sifət ümumi
four-year-old dördillik sifət ümumi
old-fashioned dəbdən düşmüş sifət ümumi
worldly-old dünyagörmüş qoca sifət ümumi
old-fashioned köhnə sifət ümumi
one-year-old biryaşlı sifət ümumi
ten-day-old ongünlük sifət ümumi
six-month-old altıaylıq sifət ümumi
not old qarasaqqal sifət ümumi
very old kaftar sifət ümumi
age-old çox köhnə sifət ümumi
old hand dünya yola salmış sifət ümumi
ten-year-old on yaşlı sifət ümumi
broken and old sınıq-salxaq sifət ümumi
one-year-old biryaş sifət ümumi
old-time köhnə sifət ümumi
grown old qartımış sifət ümumi
ninety-year-old doxsanyaşlı sifət ümumi
nine-month-old doqquzaylıq sifət ümumi
five-year-old beşyaşlı sifət ümumi
old hand təcrübəli sifət ümumi
old-looking köhnəsayaq sifət ümumi
old-fashioned köhnəsayaq sifət ümumi
old hand dünya görmüş sifət ümumi
half-year-old yarımillik sifət ümumi
sixty-year-old altmışyaşlı sifət ümumi
age-old köhnə sifət ümumi
four-year-old dördyaşar sifət ümumi
forty-year-old qırxillik sifət ümumi
five-year-old beşillik sifət ümumi
broken and old qırıq-salxaq sifət ümumi
week-old həftəlik sifət ümumi
two-year-old ikiyaşar sifət ümumi
two-month-old ikiaylıq sifət ümumi
age-old qədim sifət ümumi
eight-day-old səkkizgünlük sifət ümumi
centuries-old çoxəsirlik sifət ümumi
grown old qartlaşmış sifət ümumi
nine-year-old doqquzyaşar sifət ümumi
one-year-old birillik sifət ümumi
old and sage pirani sifət ümumi
forty-year-old qırxyaşlı sifət ümumi
seven-day-old yeddigünlük sifət ümumi
five-month-old beşaylıq sifət ümumi
five-week-old beşhəftəlik sifət ümumi
two-year-old ikiillik sifət ümumi
very old qart sifət ümumi
seventy-year-old yetmişyaşlı sifət ümumi
six-year-old altıillik sifət ümumi
six-month-old yarımillik sifət ümumi
age-old çox qədim sifət ümumi
ten-month-old onaylıq sifət ümumi
three-year-old üçyaşar sifət ümumi
seven-month-old yeddiaylıq sifət ümumi
old and wise ixtiyar sifət ümumi
thirty-year-old otuzillik sifət ümumi
two-year-old ikiyaşlı sifət ümumi
three-month-old üçaylıq sifət ümumi
six-year-old altıyaşar sifət ümumi
year-old biryaş sifət ümumi
ten-year-old onillik sifət ümumi
eight-year-old səkkizillik sifət ümumi
age-old çoxillik sifət ümumi
nine-year-old doqquzillik sifət ümumi
in one's old age qocalıqda zərf ümumi
in the old days keçmişdə zərf ümumi
since old times köhnədən zərf ümumi
in old times qədim zamanlarda zərf ümumi
in old times qədim vaxtlarda zərf ümumi
in old days qədimdə zərf ümumi
in an old manner köhnəsayaq zərf ümumi
like an old man qocayana zərf ümumi
from old köhnədən zərf ümumi
like an old man qocasayaq zərf ümumi
play old gooseberry bütün işləri korlamaq phrases ümumi
old as the hills çox qədim phrases ümumi
settle old scores köhnə hesabı çürütmək phrases ümumi
be too old bir ayağı məzarda olmaq phrases ümumi
old head on shoulders yaşına görə kamil phrases ümumi
grow old qocalmaq phrases ümumi
old fox bədzat phrases ümumi
old fox lotu-bambılı phrases ümumi
old people qocalar phrases ümumi
old gentleman şeytan phrases ümumi
old boy dost! phrases ümumi
old boy dostum! phrases ümumi
old gentleman iblis phrases ümumi
old fox tülək phrases ümumi
old fox həlləm-qəlləm phrases ümumi
old wife qarı phrases ümumi
old woman ağbirçək phrases ümumi
old wive's tales ara söhbəti phrases ümumi
old wives' tales arvad söhbəti phrases ümumi
old wife qoca arvad phrases ümumi
old maid qarımış qız phrases ümumi
old wive's tales uydurma phrases ümumi
old boy qoca! phrases ümumi
play old gooseberry qarışıqlıq yaratmaq phrases ümumi