• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для oneself (200 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
oneself özü əvəzlik ümumi
oneself öz-özünü əvəzlik ümumi
oneself özünü əvəzlik ümumi
oneself özünə əvəzlik ümumi
oneself öz-özünə əvəzlik ümumi
oneself öz özünü əvəzlik ümumi
soil oneself batmaq fel ümumi
strain oneself zıqqanmaq fel ümumi
stretch oneself zollanmaq fel ümumi
show oneself özünü göstərmək fel ümumi
show oneself görsənmək fel ümumi
rear oneself ucalmaq fel ümumi
reconcile oneself barışmaq fel ümumi
rub oneself sürtülmək fel ümumi
speak oneself söylənmək fel ümumi
throw oneself upon sarışmaq fel ümumi
cover oneself mühafizə olunmaq fel ümumi
abase oneself rəzil olmaq fel ümumi
defend oneself qorunmaq fel ümumi
confine oneself kifayətlənmək fel ümumi
perfect oneself kama yetişmək fel ümumi
warm oneself qızınmaq fel ümumi
worry oneself narahat olmaq fel ümumi
calm oneself qərar tutmaq fel ümumi
gird oneself qurşaqlanmaq fel ümumi
adjust oneself uyğunlaşmaq fel ümumi
amuse oneself məzələnmək fel ümumi
acclimatize oneself iqlimləşmək fel ümumi
accommodate oneself uyğunlaşmaq fel ümumi
abase oneself özünü alçaltmaq fel ümumi
wrap oneself up bürünmək fel ümumi
weary oneself yorğunlamaq fel ümumi
warm oneself qızışmaq fel ümumi
warm oneself isinmək fel ümumi
arm oneself yaraqlanmaq fel ümumi
array oneself in geyinmək fel ümumi
divert oneself dilxoşluq etmək fel ümumi
dry oneself qurulanmaq fel ümumi
habituate oneself açılışmaq fel ümumi
disguise oneself maskalanmaq fel ümumi
disgrace oneself rüsvay olmaq fel ümumi
bandage oneself bintləmək fel ümumi
dry oneself qurunmaq fel ümumi
enjoy oneself nəşələnmək fel ümumi
make oneself familiar bələdləşmək fel ümumi
disgrace oneself xar olmaq fel ümumi
take oneself off mürəxxəs olmaq fel ümumi
tire oneself out girinc olmaq fel ümumi
bestir oneself əlli-ayaqlı olmaq fel ümumi
hire oneself out rəncbərlik etmək fel ümumi
show oneself ungrateful naşükürlük etmək fel ümumi
overstrain oneself özünü zora salmaq fel ümumi
devote oneself özünü həsr etmək fel ümumi
draw into oneself sükuta getmək fel ümumi
exert oneself özünü zora salmaq fel ümumi
liberate oneself özünü azad etmək fel ümumi
raise oneself a little qovzanmaq fel ümumi
sacrifice oneself özünü fəda etmək fel ümumi
sun oneself özünü günəşə vermək fel ümumi
yield oneself prisoner təslim etmək fel ümumi
disgrace oneself ayıbını çölə salmaq fel ümumi
hold oneself erect şax durmaq fel ümumi
find oneself isolated yalqızlıqda qalmaq fel ümumi
tear oneself away ayrı düşmək fel ümumi
trouble oneself özünə zəhmət vermək fel ümumi
come to oneself özünə gəlmək fel ümumi
wipe up oneself qurulanmaq fel ümumi
twine oneself sarınmaq fel ümumi
make oneself serviceable yaranmaq fel ümumi
make oneself up qrimlənmək fel ümumi
praise oneself öymək fel ümumi
pride oneself qozlanmaq fel ümumi
load oneself up yüklənmək fel ümumi
isolate oneself izolə olunmaq fel ümumi
uncover oneself lüt olmaq fel ümumi
disrobe oneself ayıbını açmaq fel ümumi
exert oneself gücənmək fel ümumi
plume oneself qozlanmaq fel ümumi
refresh oneself özünü bərkitmək fel ümumi
show oneself görükmək fel ümumi
stretch oneself out yayxanmaq fel ümumi
squeeze oneself soxulmaq fel ümumi
take oneself off uzaqlaşmaq fel ümumi
singe oneself ütülmək fel ümumi
soap oneself sabunlanmaq fel ümumi
reproach oneself özünü qınamaq fel ümumi
pull oneself up dartınmaq fel ümumi
sacrifice oneself qurban olmaq fel ümumi
disgrace oneself abıra qısılmaq fel ümumi
acquaint oneself bələdləşmək fel ümumi
beautify oneself zinətlənmək fel ümumi
come to oneself oyanmaq fel ümumi
correct oneself düzəlmək fel ümumi
cover oneself örtünmək fel ümumi
amuse oneself oynamaq fel ümumi
amuse oneself kefini açmaq fel ümumi
squeeze oneself təpilmək fel ümumi
spoil oneself korlanmaq fel ümumi
stroke oneself tumarlanmaq fel ümumi
uncover oneself lütlənmək fel ümumi
dress oneself geyinmək fel ümumi
enjoy oneself şənlik etmək fel ümumi
gird oneself qurşanmaq fel ümumi
girdle oneself kəmərlənmək fel ümumi
give oneself up dadanmaq fel ümumi
improve oneself təkmilləşmək fel ümumi
equip oneself silahlanmaq fel ümumi
exhaust oneself girinc olmaq fel ümumi
enrich oneself dövlətlənmək fel ümumi
throw oneself şığımaq fel ümumi
divert oneself kef eləmək fel ümumi
show oneself üz çevirmək fel ümumi
shampoo oneself şampunlanmaq fel ümumi
come to oneself ayazımaq fel ümumi
content oneself kifayətlənmək fel ümumi
disturb oneself narahat olmaq fel ümumi
draw oneself up düzləşmək fel ümumi
belt oneself qurşaqlanmaq fel ümumi
array oneself geyib-kecinmək fel ümumi
keep oneself to oneself qaraqabaq olmaq fel ümumi
show oneself üzə çıxmaq fel ümumi
adapt oneself uyğunlaşmaq fel ümumi
find oneself güzarı düşmək fel ümumi
familiarize oneself bələdləşmək fel ümumi
press oneself close qısılmaq fel ümumi
scratch oneself qaşınmaq fel ümumi
scratch oneself roughly qartlanmaq fel ümumi
revenge oneself qanını almaq fel ümumi
present oneself gəlmək fel ümumi
perfect oneself kama yetmək fel ümumi
fatigue oneself yorulmaq fel ümumi
give oneself up həvəslənmək fel ümumi
keep oneself gizləmək fel ümumi
lower oneself özünü alçaltmaq fel ümumi
distinguish oneself fərqlənmək fel ümumi
raise oneself dikəlmək fel ümumi
enjoy oneself şadlıq etmək fel ümumi
enjoy oneself şənlənmək fel ümumi
resign oneself baş əymək fel ümumi
efface oneself kölgəyə çəkilmək fel ümumi
rub oneself sürtünmək fel ümumi
protect oneself qorunmaq fel ümumi
apply oneself güc vermək fel ümumi
make oneself familiar açılışmaq fel ümumi
make oneself dirty batmaq fel ümumi
limit oneself kifayətlənmək fel ümumi
collect oneself ayazımaq fel ümumi
amuse oneself dilxoşluq etmək fel ümumi
brush oneself tumarlanmaq fel ümumi
wash oneself yuyunmaq fel ümumi
veil oneself örtünmək fel ümumi
exert oneself zıqqanmaq fel ümumi
make oneself fit bişmək fel ümumi
muffle oneself up sarınmaq fel ümumi
make oneself fell sezilmək fel ümumi
free oneself asudələnmək fel ümumi
stretch oneself uzanmaq fel ümumi
make oneself comfortable yerləşmək fel ümumi
twine oneself sarılmaq fel ümumi
pledge oneself öhdəyə almaq fel ümumi
sun oneself günəşdə qızınmaq fel ümumi
throw oneself atılmaq fel ümumi
pride oneself fəxr etmək fel ümumi
show oneself görünmək fel ümumi
disengage oneself mücərrədləşmək fel ümumi
ruin oneself müflis olmaq fel ümumi
by oneself öz əli ilə zərf ümumi
by oneself özü-özlüyündə zərf ümumi
of oneself öz-özünə zərf ümumi
posses oneself özünü ələ almaq phrases ümumi
give oneself airs qır vermək phrases ümumi
efface oneself qaçmaq phrases ümumi
brace oneself up gücünü toplamaq phrases ümumi
pinch oneself özünə rəva bilməmək phrases ümumi
expose oneself eybini göstərmək phrases ümumi
bear oneself canını dişinə tutmaq phrases ümumi
abandone oneself to smth. uymaq phrases ümumi
expatriate oneself mühacirət etmək phrases ümumi
within oneself ürəyində phrases ümumi
bring oneself home özünə gəlmək phrases ümumi
bear oneself özünü saxlamaq phrases ümumi
within oneself qəlbində phrases ümumi
base oneself on əsaslanmaq phrases ümumi
efface oneself əkilmək phrases ümumi
abase oneself özünü alçaltmaq phrases ümumi
give oneself airs böyüklənmək phrases ümumi
overreach oneself canfəşanlığ etmək phrases ümumi
give oneself airs ədalanmaq phrases ümumi
exonerate oneself bəraət qazanmaq phrases ümumi
exonerate oneself təmizə çıxmaq phrases ümumi
give oneself airs ağalanmaq phrases ümumi
expose oneself cinsi orqanlarını göstərmək phrases ümumi
expatriate oneself başqa ölkəyə köçmək phrases ümumi
overreach oneself qızışıb həddini aşmaq phrases ümumi
come to oneself özünə gəlmək phrases ümumi
disgrace oneself abırı getmək phrases ümumi
within oneself içərisində phrases ümumi
abandone oneself to smth. dalmaq phrases ümumi
abase oneself özünü hörmətdən salmaq phrases ümumi
abandone oneself to smth. qapılmaq phrases ümumi