• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hava gəmisi airship noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
orta average noun general
orta rəqəm average noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
hərb gəmisi battleship noun general
xətt gəmisi battleship noun general
sahil beach noun general
yelkənli sahil gəmisi billyboy noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
sahil küləyi breeze noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
orta centre noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
sahil boyu coast noun general
sahil gəmisi coaster noun general
sahil gəmiçiliyi coasting noun general
sahil ticarəti coasting-trade noun general
sahil gəmisi coasting-vessel noun general
sahil xətti coastline noun general
sahil zolağında yaşayan coast-man noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
hava gəmisi dirigible noun general
keşikçi escort noun general
keşikçi dəstəsi escort noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
flaqman gəmisi flagship noun general
yastıdibli itigedən hollandiya qayığı fly-boat noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qabarma zamanı su altında qalan sahil zonası foreshore noun general
qabarma zamanı su basan sahil zonası foreshore noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
keşikçi guard noun general
keşikçi dəstəsi guard noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
sahil littoral noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
ticarət gəmisi marine noun general
orta hədd mean noun general
orta middle noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
orta tibb işçilərinin peşəsi nursing home noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
sahil boyu seaboard noun general
ov gəmisi sealer noun general
keşikçi sentry noun general
keşikçi budkası sentry-box noun general
sahil shore noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
keşikçi supervisor noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
yedək gəmisi tow-boat noun general
balıqçı gəmisi trawler noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
yedək gəmisi tugboat noun general
zamin olan underwriter noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
əlbir olan accomplice noun general
sahil coastland noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
Orta Asiya Central Asia noun general
sahil coast noun general
olan existing noun general
səhra topları field artillery noun general
yük gəmisi freight ship noun general
keşikçi guardsman noun general
orta məktəb high school noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
yükboşaltma gəmisi lighter noun general
orta əsrlər tarixi medieval history noun general
orta mənzilli raket medium-range missile noun general
ticarət gəmisi merchant ship noun general
orta yaş middle age noun general
Orta əsrlər Middle Ages noun general
Orta Şərq Middle East noun general
orta barmaq middle finger noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
orta cins neuter gender noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
sərnişin gəmisi passenger ship noun general
keşikçi gəmisi patrol ship noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
sahil quay noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
sahil xəttinin geriliməsi retreat of the shore noun general
sahil qaranquşu sand-martin noun general
orta təhsil secondary education noun general
orta məktəb secondary school noun general
keşikçi sentinel noun general
keşikçi postu sentry post noun general
keşikçi dəstəsi sentry-unit noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
orta barmaq third finger noun general
keşikçi budkası watch-box noun general
keşikçi watchman noun general
keşikçi qülləsi watchtower noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
dal qıçın orta oynağı hock noun anatomical
eskadra mina gəmisi destroyer noun nautical
keşikçi gəmi guard-ship noun nautical
sahil bəndində dayanmaq üçün ödənilən rüsum quayage noun nautical
təlim gəmisi training-ship noun nautical
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
orta cins neuter noun grammatical
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
flaqman gəmisi admiral noun general
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
keşikçi censor noun general
təsadüfi olan chance noun general
sahil rayonlarının sakini coaster noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
orta dərəcədə olma commonness noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
sahil embankment noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
keşikçi factionary noun general
alçaq sahil flat noun general
itigedən qayıq fly-boat noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
fransız gəmisi Frenchman noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
orta media noun general
orta hədd media noun general
orta dərəcə medium noun general
orta keyfiyyət medium noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
orta uzunluqda tir mullion noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
bitərəf dövlətin gəmisi neutral noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
keşikçi superintendent noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
ticarət gəmisi trader noun general
yedək gəmisi tug noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
itigedən adam walker noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
orta fermer yeoman noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
sahil seafront noun general
orta çəki dərəcəsində boksçu welter-weight noun spoken language
orta çəki dərəcəsində pəhləvan welter-weight noun spoken language
söyüdlü sahil osier noun botanical
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
orta hədd meanness noun mathematics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway