• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для oxunaqlı lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər (259 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
alleqorik əsər yazan allegorist noun general
lakin but noun general
bədii oxuma sənəti declamation noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
mənəvi cəhətdən pozulma depravity noun general
zəif gözərən kömür ember noun general
zəif cəhət failing noun general
zəif fışıltı fizzle noun general
zəif yeri foible noun general
zəif işıq gleam noun general
zəif işıq glimmer noun general
çox zəif işıq glimmering noun general
zəif duman haze noun general
şah əsər masterpiece noun general
musiqili əsər musical noun general
əsər opus noun general
kiçik əsər opuscule noun general
orijinal əsər original noun general
zəif materialdan hazırlanmış papaq panama noun general
zəif adam patsy noun general
zəif komanda pushover noun general
zəif oyunçu pushover noun general
bədii oxu sənəti recitation noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
zəif qığılcım sparkle noun general
elmi əsər tract noun general
elmi əsər tractate noun general
pis bədii əsər trash noun general
elmi əsər treatise noun general
zəif oxuyan şagird underachiever noun general
bədii zövq artistic taste noun general
şablon əsər banal work noun general
bədii ədəbiyyat belles-lettres noun general
əsər effect noun general
bədii film feature film noun general
zəif damar foible noun general
zəif çən haze noun general
bədii surət image noun general
zəif absorbent lean absorbent noun general
bədii qiraət recitation noun general
şablon əsər stereotyped work noun general
əsər trace noun general
zəif əsəb weak nerves noun general
zəif adam weakling noun general
pis ədəbi əsər trash noun spoken language
bədii ədəbiyyat fiction noun literature
şah əsər chef-d'oeuvre noun french
zəif yundan parça worsted noun textile
zəif yun verən keçi növü angora noun general
hadisələrin tarixini təsvir edən ədəbi əsər chronicle noun general
əsər creation noun general
elmi əsər dissertation noun general
sənədlər əsasında yazılmış əsər documentary noun general
zəif duman gauze noun general
bədii əsər növü genre noun general
əsər ghost noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
zəif səs pat noun general
ədəbi əsər pen noun general
zəif iradəli adam pushover noun general
bədii oxucu reader noun general
satirik əsər satire noun general
zəif yağış spatter noun general
zəif işıq taper noun general
zəif iy whiff noun general
zəif qoxu whiff noun general
əsər writing noun general
zəif komanda underdog noun sport
əsər-əlamət trace noun figurative meaning
klassik əsər classic noun general
bədii tərtibat setting noun general
düz xəttə toxunan lakin onu kəsməyən əyri tangent noun spoken language
zəif cəhət bottleneck noun figurative meaning
zəif eşidilən səs peep noun general
zəif poor noun general
ədəbi-bədii əsər thing noun general
əsər work noun general
ədəbi əsər composition noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
zəif poor noun general
müsabiqəyə göndərilmiş əsər entry noun general
maddi cəhətdən təmin etmək endow verb general
zəif fışıldamaq fizzle verb general
hər hansı bir əsər əsasında opera bəstələmək operatize verb general
zəif əsmək whiff verb general
əsər etmək affect verb general
zəif əlaqədə olmaq be remotely connected verb general
mənəvi cəhətdən üzmək oppress verb general
zəif salmaq paralyse verb general
zəif oxuyan tələbəyə kömək etmək coach verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
zəif-zəif dalğalandırmaq ruffle verb general
zəif-zəif ləpələndirmək ruffle verb general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
bədii artistic adjective general
bədii artistical adjective general
zəif asthenic adjective general
zəif bedrid adjective general
çox zəif blear adjective general
zəif iradəli characterless adjective general
zəif salan debilitating adjective general
zəif decrepit adjective general
zəif dicky adjective general
zəif dim adjective general
yaddaşı zəif distrait adjective general
zəif doddery adjective general
bədii dramatic adjective general
zəif faint adjective general
iradəsi zəif faint-hearted adjective general
zəif iradəli faint-hearted adjective general
zəif feeble adjective general
ağıldan zəif feeble-minded adjective general
zəif feeblish adjective general
bədii üslub figurative adjective general
çox zəif imponderable adjective general
zəif impotent adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
zəif infirm adjective general
zəif lank adjective general
oxunaqlı legible adjective general
bədii literary adjective general
zəif pithless adjective general
bədii poetic adjective general
zəif puny adjective general
zəif queasy adjective general
zəif scant adjective general
zəif senile adjective general
zəif slight adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
zəif tottering adjective general
zəif twiggy adjective general
zəif işıqlandırılmış twilt adjective general
zəif inkişaf etmiş underdeveloped adjective general
zəif unsound adjective general
zəif vulnerable adjective general
zəif weak adjective general
gözü zəif olan weak-eyed adjective general
zəif görən weak-eyed adjective general
ağlı zəif weak-headed adjective general
zəif weakly adjective general
ağlı zəif weak-minded adjective general
gözü zəif olan weak-sighted adjective general
zəif görən weak-sighted adjective general
zəif iradəli weak-willed adjective general
ağlı zəif witless adjective general
bədii art adjective general
zəif debilitated adjective general
oxunaqlı easy to read adjective general
bədii graphic adjective general
ideya-bədii ideological and artistic adjective general
zəif lax adjective general
qeyri-bədii non-artistic adjective general
bədii pictorial adjective general
oxunaqlı readable adjective general
zəif salınmış bleeding adjective general
zəif boggy adjective general
zəif crank adjective general
zəif distant adjective general
iradəsiz zəif feeble-minded adjective general
bədii figurative adjective general
zəif iradəli flabby adjective general
zəif xasiyyətli flabby adjective general
zəif fleshless adjective general
zəif fragile adjective general
zəif frugal adjective general
zəif groggy adjective general
zəif lymphatic adjective general
zəif meagre adjective general
zəif nerveless adjective general
şəhvani cəhətdən cazibədar nubile adjective general
zəif pale adjective general
oxunaqlı readable adjective general
zəif remiss adjective general
zəif rotten adjective general
zəif slack adjective general
zəif slender adjective general
zəif stingy adjective general
zəif görən tender-eyed adjective general
zəif torpid adjective general
zəif wishy-washy adjective general
zəif wonky adjective general
zəif one-horse adjective spoken language
zəif ramshackle adjective figurative meaning
zəif shaky adjective figurative meaning
zəif wan adjective figurative meaning
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective adjective general
zəif gentle adjective general
əsəbləri zəif nervous adjective general
zəif queer adjective general
zəif vacillating adjective general
zəif washy adjective general
zəif weedy adjective general
zəif watery adjective figurative meaning
ciyəri zəif chesty adjective general
əqli cəhətdən fəal operational adjective general
ekoloji cəhətdən təmiz organic adjective general
zəif slow adjective general
zəif washy adjective general
zəif dull adjective general
zəif remote adjective general
zəif thin adjective general
zəif dying adjective general
zəif off adjective general
zəif bad adjective general
antropoloji cəhətdən anthropologically adverb general
kimyəvi cəhətdən chemically adverb general
hər cəhətdən everyway adverb general
zəif faintly adverb general
zəif feebly adverb general
maliyyə cəhətdən financially adverb general
maliyyə cəhətdən fiscally adverb general
ideologiya cəhətdən ideologically adverb general
məfkurə cəhətdən ideologically adverb general
məntiqi cəhətdən logically adverb general
riyazi cəhətdən mathematically adverb general
metodiki cəhətdən methodically adverb general
əxlaqi cəhətdən morally adverb general
mənəvi cəhətdən morally adverb general
əməliyyat cəhətdən operationally adverb general
istismar cəhətdən operationally adverb general
fəlsəfi cəhətdən philosophically adverb general
fonetik cəhətdən phonetically adverb general
psixoloji cəhətdən psychologically adverb general
lakin though adverb general
heç bir cəhətdən on neither side adverb general
zəif barely adverb general
rəsmi cəhətdən formally adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
hər cəhətdən throughout adverb general
bu cəhətdən therein adverb spoken language
lakin but conjunction general
lakin only conjunction general
lakin still conjunction general
lakin yet conjunction general
lakin however conjunction general
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand conjunction general
lakin and conjunction general
riyaziyyatdan zəif olmaq be poor at mathematics phrases general
bədii ədəbiyyat belles-lettres phrases general
zəif damarında tutmaq cut to the quick phrases general
bədii film feature film phrases general
formal cəhətdən razılaşma formal acquiescence phrases general
zəif səhhət fragile health phrases general
mənəvi cəhətdən pozulmaq go wrong phrases general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
zəif damarını tutmaq hit home phrases general
oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər literary garbage phrases general
görkəmli əsər opus magnum phrases general
əsər piece of work phrases general
zəif sağlamlıq poor health phrases general
zəif səhhət poor health phrases general
zəif at poor horse phrases general
zəif natiq poor speaker phrases general
zəif damarında tutmaq sting to the quick phrases general
təvazökar, lakin çox ümidverici addım the thin end of the wedge phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
zəif damarında tutmaq wound to the quick phrases general
əsər transaction plural general
vero