• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для parça parça etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir parça bar noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
parça bit noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
bayraq üçün parça bunting noun general
nazik pambıq parça cambric noun general
parça cantle noun general
balaca parça cantlet noun general
kiçik parça cantlet noun general
paltar tikmək üçün pambıq parça cheesecloth noun general
dama-dama parça chequer noun general
nazik ipək və ya pambıq parça chiffon noun general
parça cloth noun general
parça clout noun general
qara rəngli zərif parça crepe noun general
parça debris noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
qaba pambıq parça denim noun general
bəzəkli parça diaper noun general
güllü parça diaper noun general
naxışlı parça diaper noun general
parça excerpt noun general
parça fabric noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
parça fragment noun general
dama-dama pambıq parça gingham noun general
zolaqlı pambıq parça gingham noun general
zərif parça gossamer noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
qaba yundan hazırlanmış parça hodden noun general
parça hunk noun general
xaki rəngli parça khaki noun general
kətan parça linen noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
bir parça piece noun general
parça piece noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
ikiüzlü parça reversible noun general
kisəlik parça sackcloth noun general
qalın kətan parça sailcloth noun general
parça scrap noun general
parça segment noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
parça shred noun general
ipək parça silk noun general
parça slab noun general
parça slice noun general
parça sliver noun general
parça snip noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
mayeyə batırılmış parça sop noun general
müəyyən etmək specification noun general
parça splinter noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
nazik parça strip noun general
uzun parça strip noun general
əlavə etmək supplement noun general
zolaqlı üzlük ipək parça tabaret noun general
dama-dama parça tartan noun general
saçaqlı parça terry-cloth noun general
parça textile noun general
qaz-qaz ipək parça tiffany noun general
parça tissue noun general
şalvarlıq parça trousering noun general
üzçəkmə üçün parça upholstery noun general
istifadə etmək utilisation noun general
sukeçirməyən parça waterproof noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
zərli parça brocade noun general
şal parça cashmere noun general
kərpici parça checked fabric noun general
şeviot parça cheviot noun general
iplik parça cotton fabric noun general
pambıq parça cotton fabric noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
davamlı parça durable stuff noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
güllü parça figured fabric noun general
davamsız parça flimsy cloth noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
davamlı parça hard-wearing fabric noun general
qəsd etmək ill will noun general
toxunma parça knitted fabric noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
parça qırıqları pieces noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
parça qırıqları rags noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
köynək üçün parça shirting noun general
ipək parça silk cloth noun general
bir parça çörək slice of bread noun general
sərf etmək spend noun general
kostyum üçün parça suiting noun general
əl-üz dəsmalı üçün parça towelling noun general
şalvar üçün parça trousering noun general
sifraq etmək vomit noun general
böyük parça chunk noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
üzərinə bir şeylər qoyulub qızardılmış bir parça çörək canape noun American
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
xovlu yumşaq pambıq parça baize noun textile
pambıq parça növü calico noun textile
nazik ipək parça tiffany noun textile
kamvol parça worsted noun textile
zəif yundan parça worsted noun textile
parça cake noun general
dama-dama parça chequers noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
palto tikmək üçün parça coating noun general
parça alveri drapery noun general
istifadə etmək embrace noun general
parça extract noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
bir parça fragment noun general
kiçik parça fritter noun general
parça half noun general
qalın parça hunch noun general
merinos yunundan hazırlanmış parça merino noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
parça nub noun general
parça nugget noun general
su buraxmayan parça oilskin noun general
su keçirməyən parça oilskin noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
astarlıq parça padding noun general
bir parça patch noun general
qabarıq naxışlı parça quilt noun general
parça rag noun general
su buraxmayan parça repellent noun general
su keçirməyən parça repellent noun general
parça section noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
qobelenəoxşar bəzəkli parça tapestry noun general
saçaqlı parça terry noun general
parıldayan parça tinsel noun general
parıltılı parça tinsel noun general
yun parça wool noun general
parça wreck noun general
nazik pambıq parça zephyr noun general
zərif pambıq parça zephyr noun general
bir parça snag noun spoken language
parça snag noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
anqora keçisinin yunundan toxunmuş parça angora noun general
müəyyən ölçüdə parça breadth noun general
qabarıq naxışlı parça candlewick noun general
parça chop noun general
təltif etmək decorate noun general
parça mağazası drapery noun general
parça material noun general
xovlu parça nap noun general
bir parça rag noun general
parça round noun general
parça snatch noun general
parça wad noun general
bir top parça web noun general
parça web noun general
parça zolağı width noun general
parça chip noun general
pambıq parça cotton noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
icad etmək manufacture noun general
anlaşılmayan parça obscurity noun general
parça tablet noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
dama-dama parça check noun general
iri xanalı parça növü check noun general
parça block noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
parça bar noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general