• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для party in power (142 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qonaqlıq party noun general
güc power noun general
qüvvə power noun general
iradə gücü will-power noun general
iradə qüvvəsi will-power noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
antipartiya anti-party noun general
cazibə qüvvəsi attractive power noun general
siyasi müvazinət balance of power noun general
qalınlıq bed power noun general
rəqs axşamı dancing party noun general
bal dancing party noun general
qonaqlıq dinner-party noun general
ziyafət dinner-party noun general
ikihakimiyyətlilik dual power noun general
axşam evening party noun general
icraedici hakimiyyət executive power noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station noun general
fəhlə partiyası labor party noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
rəyasətpərəstlik lust for power noun general
partiyaçı member of the party; partiyalılıq noun general
partiyaçı non-party man noun general
bitərəf non-party man noun general
partiyaçı non-party people noun general
partiyaçı non-party woman noun general
əks tərəf opposite party noun general
komanda party noun general
partbüro party bureau noun general
partiya qurultayı Party Congress noun general
partiyaçı party membership noun general
partbilet party membership card noun general
partiyaçı party principle; partiyanın bağlı iclası noun general
partiyaçı party spirit noun general
içkili party with drinks noun general
içkisiz party without drinks noun general
calal power noun general
güclülük power noun general
hakimlik power noun general
iqtidarlılıq power noun general
qüdrət power noun general
qüvvəlilik power noun general
qüvvətlilik power noun general
təpərlilik power noun general
zorluluq power noun general
enerji tutumu power capacity noun general
energetika power engineering noun general
energetik power engineering specialist noun general
sənaye tezliyi power frequency noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
vəkalətnamə power of attorney noun general
etibarnamə power of attorney noun general
ekskavator power shovel noun general
qidalanma power supply noun general
mexaniki qazıma power-driven boring noun general
kəşfiyyat qrupu reconnaissance party noun general
ayaqüstü ziyafət standing party noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dözüm staying power noun general
behbazar staying power noun general
zərbə gücü striking power noun general
səbat tenacity-power noun general
həyatilik vital power noun general
qız-gəlin məclisi hen-party noun American
arvad yığıncağı hen-party noun jocular
partiya party noun general
tərəf party noun general
enerji power noun physics
dəstə party noun general
qrup party noun general
hakimiyyət power noun general
ixtiyar power noun general
səlahiyyət power noun general
vəkalət power noun general
dövlət power noun general
qidalanma power noun computer
qonaqlığa getmək party verb general
qonaqlıqdan həzz almaq party verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
hakimiyyətə gəlmək come to power verb general
partiyaya daxil olmaq enter a party verb general
qonaqlamaq give a party verb general
ziyafət vermək give a party verb general
etibarnamə vermək give power of attorney verb general
ixtiyar olmaq have power verb general
qüvvətə yüksəlmək raise power verb general
hakimiyyəti qəsb etmək seize power verb general
kəşfiyyat dəstəsi göndərmək send out a reconnaissance party verb general
zərb ilə vurmaq strike with all one's power verb general
hakimiyyəti ələ almaq take power verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bitərəf non-party adjective general
partiya mənsubiyyəti olmayan non-party adjective general
pariyada olmayan non-party adjective general
partiyasız non-party adjective general
partiya party adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
partiyaçı non-party adjective general
energetik power adjective general
mənsəbpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-seeking adjective general
ikipartiyalı two-party adjective general
mütləq hakimiyyət absolute power phrases general
hakimiyyətə gəlmək come to power phrases general
qonaqlıq vermək give a party phrases general
İşçi partiyası Labour Party phrases general
qanunverici hakimiyyət legislative power phrases general
hərəkətverici qüvvə locomotive power phrases general
nüvə dövləti nuclear power phrases general
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station phrases general
partiya üzvü party member phrases general
partiya siyasəti party politics phrases general
siyasi partiya political party phrases general
motorlu qayıq power boat phrases general
zərbənin gücü power of a blow phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
hakimiyyəti zəbt etmək seize power phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
ali hakimiyyət supreme power phrases general
hakimiyyəti ələ almaq take power phrases general
müqəssir tərəf the guilty party phrases general
istilik elektrik stansiyası thermal power station phrases general
hidroenerji water power phrases general
elektrik qidalandırma bloku power supply phrases general
Respublikaçılar partiyası Grand Old Party phrases American
qonaqlı düzəltmək pitch a party phrases American
elektrik enerjisi electric power phrases physics
qaldırıcı qüvvə lifting power phrases physics
kənar third party phrases computer
üçüncü tərəf third party phrases computer
gəmini icarə götürmə müqaviləsi charter party phrases nautical
desannt bölməsi landing party phrases military
desant landing party phrases military
desant dəstəsi landing party phrases military
sol partiya left wing party phrases political
kənar  3rd party phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
party in power iqtidar noun general
party in power hakimiyyətdə olan partiya phrases general