• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для person (155 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
person şəxs isim ümumi
person kəs isim ümumi
person nəfər isim ümumi
person adam isim ümumi
person xarici görkəm isim ümumi
person görkəm isim ümumi
person personaj isim ümumi
person rol isim ümumi
person iştirak edən şəxs isim ümumi
person fiziki şəxs isim law
disabled person əlil isim ümumi
color-blind person daltonik isim ümumi
dishonest person nakişi isim ümumi
artful person tülək isim ümumi
fastidious person iyrənən adam isim ümumi
awkward person əfəl isim ümumi
cruel person firon isim ümumi
jocular person adamgüldürən isim ümumi
maimed person əlil isim ümumi
misshaped person insanaoxşamaz isim ümumi
like-minded person məsləkdaş isim ümumi
like-minded person həməqidə isim ümumi
irresolute person mızı isim ümumi
industrious person işlək adam isim ümumi
rude person zırpı isim ümumi
mean person naxələf isim ümumi
obstinate person inadkar isim ümumi
obstinate person hikkə isim ümumi
merciful person əhli-insaf isim ümumi
jesting person lağçı adam isim ümumi
like-minded person həmfikir isim ümumi
jovial person nay isim ümumi
obtuse person balqabaq isim ümumi
pious person əhli-iman isim ümumi
short-sighted person koruş isim ümumi
stubborn person inad isim ümumi
ugly person yassar isim ümumi
person lodging complaint şikayətçi isim ümumi
sagacious person uzaqgörən isim ümumi
private person xüsusi şəxs isim ümumi
rather ugly person insanaoxşamaz isim ümumi
worthy person layiqli adam isim ümumi
slow-witted person dunuq isim ümumi
broad-minded person yüksək səviyyəli adam isim ümumi
crying for a dead person ağlaşma isim ümumi
narrow-minded person aşağı səviyyəli adam isim ümumi
noli me tangere person küsəyən adam isim ümumi
hard-working person işlək adam isim ümumi
high and slender person sərvqamət isim ümumi
person in charge rəhbər işçi isim ümumi
person actively engaged in public life ictimaiyyətçı isim ümumi
high religious person in Moslem müctəhid isim ümumi
person attached to some work təhkimçi isim ümumi
person who earns money illegally and dishonestly daşbaşçı isim ümumi
person who takes smb.'s thing without permission naxünəkçi isim ümumi
makings of a person nam-nişan isim ümumi
deaf and dumb person lal-kar adam isim ümumi
longing for a person or place həsrət isim ümumi
thin and long-necked person anqut isim ümumi
person who eats few püstəqarın isim ümumi
happy-go-lucky person biqəm isim ümumi
stubborn person hikkə isim ümumi
stubborn person höcət isim ümumi
spiteful person bədxah isim ümumi
sly person kələkbaz isim ümumi
slow-witted person boranı isim ümumi
pigheaded person dikbaş isim ümumi
slow-witted person ağırtərpənən isim ümumi
thick-skinned person qalınqabıq isim ümumi
thin-skinned person dəymədüşər isim ümumi
quick-tempered person istiqanlı adam isim ümumi
person with wrinkled face qırışsifət isim ümumi
unsociable person insandanqaçan adam isim ümumi
urbane person iltifatlı adam isim ümumi
unlucky person başıbəlalı isim ümumi
unlucky person bəxtiqara isim ümumi
prankish person dəcəl isim ümumi
light-minded person dəngüş isim ümumi
irreligious person dinsiz isim ümumi
irresolute person ölüvay isim ümumi
irresolute person maymaq isim ümumi
fussy person başağrıdan isim ümumi
giddy person dəmdəməki isim ümumi
countryless person laməkan isim ümumi
eccentric person orijinal isim ümumi
lame person çolaq isim ümumi
luckless person başıbəlalı isim ümumi
ugly person bədheybət isim ümumi
tubby person xırdaboy isim ümumi
sick person naxoş isim ümumi
ill-person dəyyus isim ümumi
respected person ağsaqqal isim ümumi
rude person zırı isim ümumi
cowardly person quşürək isim ümumi
another person başqa isim ümumi
intelligent person əhli-dil isim ümumi
loathsome person xəbis isim ümumi
person on leave məzuniyyətçi isim ümumi
irresolute person inamsız adam isim ümumi
dumb person lal isim ümumi
farsighted person uzaqgörən isim ümumi
envious person ayaqdançəkən isim ümumi
person reciting elegy mərsiyəxan isim ümumi
pigheaded person höcət isim ümumi
cunning person kələkbaz isim ümumi
cunning person tülək isim ümumi
unsociable person bədrəftar isim ümumi
unlucky person binəsib isim ümumi
superstitious person mövhumatçı isim ümumi
taciturn person dinməz isim ümumi
dishonest person nakəs isim ümumi
bawdy person latayır adam isim ümumi
silent person dinməz isim ümumi
such person filankəs isim ümumi
superstitious person xurafatçı isim ümumi
salaried person pişxidmət isim ümumi
ruthless person əzrail isim ümumi
phlegmatic person fleqmatik isim ümumi
righteous person əhli-iman isim ümumi
wise person sərraf isim ümumi
devout person allahpərəst isim ümumi
indolent person ləng adam isim ümumi
irresolute person ağzımvay isim ümumi
humble person ağzımvay isim ümumi
envious person qibtəkeş isim ümumi
deaf person kar isim ümumi
droll person komediyaçı isim ümumi
obtuse person boranı isim ümumi
mercenary-minded person dövlətpərəst isim ümumi
blameless person ismətli adam isim ümumi
harelipped person mırıq isim ümumi
hot-tempered person tündxasiyyət isim ümumi
hot-tempered person tündməcaz isim ümumi
envious person qarnıaçıqlar isim ümumi
dumpy person xırdaboy isim ümumi
crafty person fəndgir isim ümumi
hospitable person qonaqçı isim ümumi
juridical person yuridik şəxs isim ümumi
religious person abid isim religion
juridical person hüquqi şəxs isim ümumi
ignoble person naxələf isim ümumi
hypocritical person ikiüzlü adam isim ümumi
hypocritical person ikidilli adam isim ümumi
mistake a person for another oxşatmaq fel ümumi
fit for an aged person qocafəndi sifət ümumi
manly person erkək sifət ümumi
long-winded person uzunçu sifət ümumi
garrulous person uzunçu sifət ümumi
some person başqası əvəzlik ümumi
put a person to his trumps bir kəsi kozırla oynamağa məcbur etmək phrases ümumi
rheumatic person revmatik phrases ümumi
forbidding person nifrət oyadan adam phrases ümumi
juridical person hüquqi şəxs phrases ümumi
moral person yüksək mənəviyyatlı adam phrases ümumi
put a person to his trumps bir kəsi son vasitəyə əl atmağa məcbur etmək phrases figurative meaning