• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для person who earns money illegally and dishonestly (295 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
adam başına alınan vergi head-money noun general
susmaq üçün verilən rüşvət hush-money noun general
pul money noun general
pul kisəsi money-bag noun general
maliyyə haqqında qanun layihəsi money-bill noun general
pul daxılı money-box noun general
pul dəllalı money-broker noun general
puldəyişən money-changer noun general
sərraf money-changer noun general
müamiləçi money-lender noun general
sələmçi money-lender noun general
acgözlük money-making noun general
pul toplama money-making noun general
pul yığma money-making noun general
tamahkarlıq money-making noun general
varlanma cəhdi money-making noun general
adam person noun general
şəxs person noun general
başqa another person noun general
tülək artful person noun general
əfəl awkward person noun general
latayır adam bawdy person noun general
ismətli adam blameless person noun general
qanbahası blood money noun general
başlıq bride-money noun general
kəbin pulu bride-money noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
əmanət call money noun general
daltonik color-blind person noun general
laməkan countryless person noun general
quşürək cowardly person noun general
fəndgir crafty person noun general
firon cruel person noun general
ağlaşma crying for a dead person noun general
tülək cunning person noun general
kələkbaz cunning person noun general
lal-kar adam deaf and dumb person noun general
kar deaf person noun general
allahpərəst devout person noun general
əlil disabled person noun general
nakəs dishonest person noun general
nakişi dishonest person noun general
komediyaçı droll person noun general
lal dumb person noun general
xırdaboy dumpy person noun general
beh earnest money noun general
orijinal eccentric person noun general
ayaqdançəkən envious person noun general
qarnıaçıqlar envious person noun general
qibtəkeş envious person noun general
uzaqgörən farsighted person noun general
iyrənən adam fastidious person noun general
başağrıdan fussy person noun general
dəmdəməki giddy person noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
pulgirlik greediness of money noun general
pul düşkünü greedy for money noun general
biqəm happy-go-lucky person noun general
işlək adam hard-working person noun general
mırıq harelipped person noun general
pulluluq having a lot of money noun general
sərvqamət high and slender person noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
qonaqçı hospitable person noun general
tündməcaz hot-tempered person noun general
tündxasiyyət hot-tempered person noun general
ağzımvay humble person noun general
rüşvət hush-money noun general
ikidilli adam hypocritical person noun general
ikiüzlü adam hypocritical person noun general
naxələf ignoble person noun general
dəyyus ill-person noun general
ləng adam indolent person noun general
işlək adam industrious person noun general
əhli-dil intelligent person noun general
dinsiz irreligious person noun general
ağzımvay irresolute person noun general
inamsız adam irresolute person noun general
mızı irresolute person noun general
ölüvay irresolute person noun general
maymaq irresolute person noun general
lağçı adam jesting person noun general
adamgüldürən jocular person noun general
nay jovial person noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
çolaq lame person noun general
dəngüş light-minded person noun general
həməqidə like-minded person noun general
həmfikir like-minded person noun general
məsləkdaş like-minded person noun general
xəbis loathsome person noun general
həsrət longing for a person or place noun general
başıbəlalı luckless person noun general
əlil maimed person noun general
nam-nişan makings of a person noun general
naxələf mean person noun general
dövlətpərəst mercenary-minded person noun general
əhli-insaf merciful person noun general
insanaoxşamaz misshaped person noun general
nəzir money noun general
para money noun general
maliyyə money noun general
pul mükafatı money award noun general
çörəkpulu money earned daily noun general
xərclik money for current expenses noun general
əlborcu money lent or borrowed noun general
xaltura money made on the side noun general
amanat money or a thing given to smb. to keep temporarily noun general
barat money order noun general
kassa money-box noun general
yanmayan daxıl money-box noun general
pulgir money-lover noun general
aşağı səviyyəli adam narrow-minded person noun general
küsəyən adam noli me tangere person noun general
inadkar obstinate person noun general
hikkə obstinate person noun general
boranı obtuse person noun general
balqabaq obtuse person noun general
bon paper-money noun general
kəs person noun general
nəfər person noun general
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life noun general
təhkimçi person attached to some work noun general
rəhbər işçi person in charge noun general
şikayətçi person lodging complaint noun general
məzuniyyətçi person on leave noun general
mərsiyəxan person reciting elegy noun general
püstəqarın person who eats few noun general
naxünəkçi person who takes smb.'s thing without permission noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
fleqmatik phlegmatic person noun general
dikbaş pigheaded person noun general
höcət pigheaded person noun general
əhli-iman pious person noun general
cibxərcliyi pocket money noun general
cib xərcliyi pocket money noun general
dəcəl prankish person noun general
xüsusi şəxs private person noun general
istiqanlı adam quick-tempered person noun general
insanaoxşamaz rather ugly person noun general
ağsaqqal respected person noun general
əhli-iman righteous person noun general
zırı rude person noun general
zırpı rude person noun general
əzrail ruthless person noun general
uzaqgörən sagacious person noun general
pişxidmət salaried person noun general
pulsuzluq shortage of money noun general
koruş short-sighted person noun general
naxoş sick person noun general
dinməz silent person noun general
ağırtərpənən slow-witted person noun general
dunuq slow-witted person noun general
boranı slow-witted person noun general
kələkbaz sly person noun general
qəpik-quruş small money noun general
bədxah spiteful person noun general
hikkə stubborn person noun general
inad stubborn person noun general
höcət stubborn person noun general
filankəs such person noun general
mövhumatçı superstitious person noun general
xurafatçı superstitious person noun general
dinməz taciturn person noun general
qalınqabıq thick-skinned person noun general
anqut thin and long-necked person noun general
dəymədüşər thin-skinned person noun general
xırdaboy tubby person noun general
bədheybət ugly person noun general
yassar ugly person noun general
başıbəlalı unlucky person noun general
bəxtiqara unlucky person noun general
binəsib unlucky person noun general
bədrəftar unsociable person noun general
insandanqaçan adam unsociable person noun general
iltifatlı adam urbane person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
sərraf wise person noun general
layiqli adam worthy person noun general
abid religious person noun religion
pul sistemi money noun general
var-dövlət money-bag noun general
görkəm person noun general
xarici görkəm person noun general
seçki vergisi head-money noun American
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
iştirak edən şəxs person noun general
personaj person noun general
rol person noun general
fiziki şəxs person noun law
nadürüstlük etmək act dishonestly verb general
vicdansızcasına hərəkət etmək act dishonestly verb general
vicdansızlıq etmək act dishonestly verb general
biməsrəf xərc be foolish about one's money verb general
puldan korluq çəkmək be in need of money verb general
pula möhtac olmaq be in need of money verb general
pulsuz oturmaq be without money verb general
xərcə salmaq cause smb. to spend money verb general
tərlətmək cause smb. to spend money verb general
pulunu xırdalamaq change one's money verb general
sikkə zərb etmək coin money verb general
pulu ilahiləşdirmək deify money verb general
pullanmaq earn a lot of money verb general
para qazanmaq earn money verb general
tüklənmək earn much money verb general
pul dəyişmək exchange money verb general
xərc çəkmək give money verb general
qəpiksiz olmaq have no money at all verb general
haram yemək live by means of dishonestly gained money verb general
xaltura etmək make money on the side verb general
çoxlu pul qazanmaq make much money verb general
oxşatmaq mistake a person for another verb general
xərc çəkmək pay money verb general
həftəlik maaş vermək pay money for week verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
dolandırmaq provide smb. with money verb general
pulunu dağıtmaq scatter one's money verb general
may qoymaq spend money verb general
xərc çəkmək spend money verb general
tərləmək spend money verb general
havayı xərcləmək spend one's money foolishly verb general
puldan kalan olmaq wallow in money verb general
pulun axırına çıxmaq waste money in vain verb general
biməsrəf xərc waste of money verb general
pulunu biməsrəf xərcləmək waste one's money verb general
pulunu israf etmək waste one's money verb general
acgöz money grubber adjective general
həris money grubber adjective general
tamahkar money grubber adjective general
acgöz money-making adjective general
pula həris money-making adjective general
tamahkar money-making adjective general
qocafəndi fit for an aged person adjective general
uzunçu garrulous person adjective general
pulgir greedy of money adjective general
uzunçu long-winded person adjective general
erkək manly person adjective general
pulgir money-loving adjective general
əliaşağı short of money adjective general
pul gətirən money-making adjective general
qazanclı money-making adjective general
xeyirli money-making adjective general
allahsız dishonestly adverb general
qeyrətsizcə dishonestly adverb general
qeyrətsizcəsinə dishonestly adverb general
vicdansızca dishonestly adverb general
vicdansızcasına dishonestly adverb general
biqeyrət dishonestly adverb general
qanunsuz illegally adverb general
qanunazidd illegally adverb general
başqası some person pronoun general
pul çox ehtiyacı olmaq be hard set for money phrases general
pivə pulu beer money phrases general
qatilə verilən pul blood money phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
girov qoyulan pul caution money phrases general
zəngin mirasa sahib olmaq come into money phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
nifrət oyadan adam forbidding person phrases general
giriş haqqı gate money phrases general
pul qazanmaq make money phrases general
pul dəlisi money grubber phrases general
pul hərisi money grubber phrases general
pul ölüsü money grubber phrases general
tamahkar adam money grubber phrases general
acgöz adam money maker phrases general
pul hərisi money maker phrases general
pul yığan money maker phrases general
tamahkar adam money maker phrases general
yüksək mənəviyyatlı adam moral person phrases general
kağız pul paper money phrases general
cib xərcliyi pocket money phrases general
bir kəsi kozırla oynamağa məcbur etmək put a person to his trumps phrases general
nağd pul ready money phrases general
revmatik rheumatic person phrases general
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days phrases general
pul xərcləmək spend money phrases general
pul cırmaq spend money like water phrases general
pulu göyə sovurmaq spend money like water phrases general
pulu zibil kimi xərcləmək spend money like water phrases general
mərcdə pul uduzmaq spill money phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
cah-calal içərisində üzmək wallow in money phrases general
pul içərisində itib batmaq wallow in money phrases general
pulu göyə sovurmaq waste money phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
qan pulu blood money phrases general
qanbahası blood money phrases general
pulu cibində gəzdirmək carry one's money in one's pocket phrases general
faydalı iş money maker phrases American
qazanclı iş money maker phrases American
xeyirli iş money maker phrases American
bir kəsi son vasitəyə əl atmağa məcbur etmək put a person to his trumps phrases figurative meaning
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
person who earns money illegally and dishonestly daşbaşçı noun general