• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для point of view (151 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
kontrol-buraxılış məntəqəsi check-point noun general
iynənin ucu needle-point noun general
sancağın ucu pin-point noun general
uc point noun general
başlanğıc nöqtəsi starting-point noun general
dönüş nöqtəsi turning-point noun general
həlledici an turning-point noun general
görünüş view noun general
mənzərə view noun general
arxadan görünüş back view noun general
diyircəkli qələm ball-point pen noun general
qaynama nöqtəsi boiling point noun general
qaynama temperaturu boiling point noun general
donma temperaturu chill point of oils noun general
bulanma temperaturu cloud point noun general
ölü nöqtə dead point noun general
alışma temperaturu flash point noun general
donma nöqtəsi freezing point noun general
donma temperaturu freezing point noun general
öndən görünüş front view noun general
ümumi görünüş general view noun general
işin cövhəri main point noun general
məğz main point noun general
məna main point noun general
xülasə main point noun general
mübahisəli məsələ moot point noun general
əsl point noun general
iti uc point noun general
müzakirə mövzusu point at issue noun general
kəsişmə nöqtəsi point of intersection noun general
işin məğzi point of the matter noun general
krujeva point-lace noun general
qələmucu point-protector noun general
karandaş ucluğu point-protector noun general
depressor pour-point depressant noun general
gizli baxılış private view noun general
isnad nöqtəsi reference point noun general
yandan görünüş side view noun general
profil side view noun general
başlanqıc nöqtəsi starting point noun general
son nöqtə terminal point noun general
zenit top point noun general
dönüş turning point noun general
əqidə view noun general
nöqteyi-nəzər view noun general
atəş nöqtəsi firing-point noun military
cüzi pin-point noun general
çox az pin-point noun general
işarə point noun general
nöqtə point noun general
böhran turning-point noun general
dönüş turning-point noun general
görünüş view noun general
mənzərə view noun general
görünmə view noun general
zahiri cəhət view noun general
onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə point noun mathematics
məntəqə point noun general
yer point noun general
an point noun general
vaxt point noun general
baxış view noun computer
görüntü view noun computer
görüntüləmə view noun computer
xal point noun sport
bənd point noun general
fikir point noun general
məqsəd point noun general
məram point noun general
niyyət point noun general
fərqləndirici cəhət point noun general
dəqiq göstərmək pin-point verb general
dəqiq təyin etmək pin-point verb general
göstərmək point verb general
işarə etmək point verb general
nişan vermək point verb general
baxmaq view verb general
hazırlaşmaq be on the point verb general
mülahizə söyləmək express one's view verb general
büdrəmək get off the point verb general
irad tutmaq point out a defect verb general
fakt göstərmək point to a fact verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
qıraqdan baxmaq take a detached view verb general
əqidəsini dəyişmək take a different view of things verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
müsbət yanaşmaq take a positive view verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
cəmləşdirmək pin-point verb general
hədəfə götürmək point verb general
istiqamətləndirmək point verb general
nişan almaq point verb general
yönəltmək point verb general
qiymətləndirmək view verb general
şahidlik etmək point verb general
baxmaq view verb general
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point verb military
çərtmək point verb general
itiləmək point verb general
qədləmək point verb general
şişləmək point verb general
görüntüləmək view verb computer
dilönü point adjective general
məqsədilə in view adverb general
bütün bəndlər üzrə at every point adverb general
aşkarda in full view adverb general
nəzərincə in smb.'s view adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
bənd-bənd point by point adverb general
maddə-maddə point by point adverb general
işin əsli point of the matter adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
rast to the point adverb general
sərrast to the point adverb general
üzrə on the point of preposition general
diyircəkli qələm ball-point pen phrases general
quşbaxışı görünüş bird's-eye view phrases general
qısa və məqsədyönlü brief and to the point phrases general
sökülmüş vəziyyətdə mexanizmin təsviri exploded view phrases general
nöqtə full point phrases general
əslində in point of fact phrases general
həqiqətən in point of fact phrases general
nəzərə alaraq in view of phrases general
əlaqədar olaraq in view of phrases general
ərimə dərəcəsi melting point phrases general
ərimə nöqtəsi melting point phrases general
ağıl vermək point a moral phrases general
məsləhət vermək point a moral phrases general
öyüd vermək point a moral phrases general
tərbiyələndirmək point a moral phrases general
qeyd etmək point out phrases general
xal götürmək score a point phrases general
xal yığmaq score a point phrases general
dayaq nöqtəsi supporting point phrases general
su təchizatı məntəqəsi water point phrases general
dünya görüşü world view phrases general
Bunun işə dəxli yoxdur It's beside the point phrases general
donma nöqtəsi freezing point phrases physics
Mak Burney nöqtəsi Mc Burney's point phrases anatomical
göstərmək point out phrases general
bərpa nöqtəsi restore point phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
point of view nöqteyi-nəzər noun general
point of view yanaşma noun general
assert one's point of view öz fikrini müdafiə etmək verb general
renounce one's point of view öz fikrindən imtina etmək verb general
point of from this point of view bu baxımdan adverb general
point of view baxım phrases general
point of view nöqteyi-nəzər phrases general