• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для poke one's nose into other people's affairs (169 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qırmızı burun copper-nose noun general
kənd əhli country people noun general
kənd sakinləri country people noun general
kəndlilər country people noun general
burun nose noun general
burundan qanaxma nose-bleed noun general
millət people noun general
xalq people noun general
dürtmə poke noun general
itələmə poke noun general
təkan poke noun general
ərəb xalqı Arab people noun general
burun körpücükyü bridge of the nose noun general
qaşarası bridge of the nose noun general
ailə işləri domestic affairs noun general
elat group of related people noun general
el-elat group of related people noun general
qartalburunluq having aquiline nose noun general
daxili işlər home affairs noun general
ayağıçarıqlı humble people noun general
qələbəlik many people noun general
drujinaçı member of people's patrol noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Daxili işlər naziri Minister for Home Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Daxili işlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs noun general
itkin adamlar missing people noun general
partiyaçı non-party people noun general
mürdəşir one engaged in ritual washing of dead people noun general
ölüyuyan one engaged in ritual washing of dead people noun general
yuyucu one engaged in ritual washing of dead people noun general
masqarabaz one who likes to mock people noun general
əhl people noun general
el people noun general
el-oba people noun general
ictimaiyyət people noun general
həzərat people noun general
yan-yörə people around noun general
indiki adamlar people of today noun general
halg iclasçısı people's assessor noun general
xalq hakimi People's Judge noun general
şişburun pointed nose noun general
fağır-füqəra poor people noun general
ailə işləri private affairs noun general
fındıqburun pug nose noun general
fırtıqlı burun snotty nose noun general
bəzi adamlar some people noun general
insan seli stream of people noun general
oymaq subdivision of people noun general
belə-belə adamlar such kind of people noun general
fındıqburun turned-up nose noun general
yetim-yesir unfortunate people noun general
gənclik young people noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iy duyğusu nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
sakin people noun general
boymadərən nose-bleed noun botanical
qanotu nose-bleed noun botanical
ön hissə nose noun general
adamlar people noun collective noun
camaat people noun collective noun
insanlar people noun collective noun
qohumlar people noun spoken language
valideynlər people noun spoken language
imsiləmək nose verb general
iyləmək nose verb general
duymaq nose out verb general
iylə tanımaq nose out verb general
başa düşmək nose out verb general
sezmək nose out verb general
məskunlaşmaq people verb general
yaşamaq people verb general
dürtmə vurmaq poke verb general
dürtmələmək poke verb general
itələmək poke verb general
burnu qanamaq bleed at the nose verb general
fınxırmaq blow one's nose verb general
fırtığı silmək blow one's nose verb general
soxdurmaq cause smb. to poke verb general
burnuna çırtma vurmaq give a fillip on the nose verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
ara düzəltmək help people be on good terms verb general
gərdək qurmaq make bed for newly married people verb general
burunlamaq nose verb general
burunlaşmaq nose each other verb general
burnunu eşələmək pick one's nose verb general
burnunu qurdalamaq pick one's nose verb general
soxuşdurmaq poke verb general
aramaq poke about verb general
axtarmaq poke about verb general
töküb-töküşdürmək poke about verb general
töküşdürmək poke about verb general
burnunu dürtmək poke one's nose verb general
burnunu soxmaq poke one's nose verb general
burnunu ovuşdurmaq rub smb.'s nose in verb general
araya girmək spoil attitude between people verb general
burnunu dürtmək thrust one's nose verb general
duymaq nose verb general
sezmək nose verb general
ehtiyatla irəliləmək nose out verb general
yumruqla vurmaq poke verb general
yumruqlamaq poke verb general
iylə tapmaq nose verb general
iyləyib tapmaq nose verb general
basmaq poke verb general
dürtmək poke verb general
soxmaq poke verb general
burnu ilə itələyib açmaq nose verb general
deşik açmaq poke verb general
deşmək poke verb general
dəlik açmaq poke verb general
dəlmək poke verb general
axtarıb tapmaq nose verb general
axtarmaq nose verb general
beli bükülmək poke verb general
belini əymək poke verb general
tənbəllik etmək poke verb general
veyllənmək poke verb general
qartalburun aquiline nose adjective general
qartalburunlu aquiline nose adjective general
imsik having a good nose adjective general
xalq people's adjective general
donqarburun with an aquiline nose adjective general
donqarburunlu with an aquiline nose adjective general
burnunun ucunda in front of nose adverb general
burun-buruna nose to nose adverb general
burnunun ucunda under smb.'s nose adverb general
kimisi some people pronoun general
xarici işlər foreign affairs phrases general
camaatla yola getmək get on with people phrases general
çoxlu adam good many people phrases general
yerli əhali indigenous people phrases general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy at people phrases general
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy at people phrases general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy on people phrases general
insanlara şübhə ilə baxmaq look shy on people phrases general
axtarıb tapmaq nose after phrases general
axtarmaq nose after phrases general
axtarıb tapmaq nose for phrases general
axtarmaq nose for phrases general
qocalar old people phrases general
axtarmaq poke about phrases general
baxmaq poke about phrases general
bir tərəfə itələmək poke away phrases general
itələyib çıxartmaq poke out phrases general
qovmaq poke out phrases general
işlərini qurtarmaq settle up one's affairs phrases general
işlərini sona çatdırmaq settle up one's affairs phrases general
ağzını yamsılamaq thumb one's nose at smb. phrases general
sataşmaq thumb one's nose at smb. phrases general
cavanlar young people phrases general
Çin Xalq Respublikası People Republic of China phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs phrases general
Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Family Women and Children Affairs phrases general
Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Affairs with Azerbaijanians Living Abroad phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu bir kəsin işinə soxmaq meddle with other people's affairs phrases general
burnundan uzağı görməmək not see an inch before one's nose phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
özünü uca tutmaq turn up one's nose phrases general
əl ilə axtarmaq poke about phrases general
çıxartmaq poke out phrases general
xalq cəbhəsi the people's front phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
poke one's nose into other people's affairs başqasının işinə başını soxmaq verb general
poke one's nose into other people's affairs burnunu başqalarının işinə soxmaq phrases general