• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для power capacity (115 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
həcm capacity noun general
tutum capacity noun general
güc power noun general
qüvvə power noun general
iradə gücü will-power noun general
iradə qüvvəsi will-power noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
cazibə qüvvəsi attractive power noun general
siyasi müvazinət balance of power noun general
qalınlıq bed power noun general
guc capacity noun general
məhsuldarlıq capacity noun general
sığım capacity noun general
tutumluluq capacity noun general
tutumluq capacity noun general
güclülük capacity noun general
litraj capacity in liters noun general
kokslaşma dərəcəsi coking capacity noun general
bəhərlik crop capacity noun general
bəhrəlik crop capacity noun general
ikihakimiyyətlilik dual power noun general
icraedici hakimiyyət executive power noun general
istilik tutumu heat capacity noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
rəyasətpərəstlik lust for power noun general
iqtidar party in power noun general
calal power noun general
güclülük power noun general
hakimlik power noun general
iqtidarlılıq power noun general
qüdrət power noun general
qüvvəlilik power noun general
qüvvətlilik power noun general
təpərlilik power noun general
zorluluq power noun general
energetika power engineering noun general
energetik power engineering specialist noun general
sənaye tezliyi power frequency noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
vəkalətnamə power of attorney noun general
etibarnamə power of attorney noun general
ekskavator power shovel noun general
qidalanma power supply noun general
mexaniki qazıma power-driven boring noun general
istehsalın həcmi productive capacity noun general
istehsal gücü productive capacity noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dözüm staying power noun general
behbazar staying power noun general
zərbə gücü striking power noun general
səbat tenacity-power noun general
həyatilik vital power noun general
əqli qabiliyyət capacity noun general
enerji power noun physics
bilik capacity noun general
kompetensiya capacity noun general
səlahiyyət capacity noun general
səriştə capacity noun general
təcrübə capacity noun general
hakimiyyət power noun general
qulluq capacity noun general
vəzifə capacity noun general
ixtiyar power noun general
səlahiyyət power noun general
vəkalət power noun general
hüquqa malik olma capacity noun general
səlahiyyətli capacity noun general
dövlət power noun general
qidalanma power noun computer
duruş capacity noun general
vəziyyət capacity noun general
hal capacity noun general
keyfiyyət capacity noun general
güc capacity noun technical
qüvvə capacity noun technical
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
hakimiyyətə gəlmək come to power verb general
etibarnamə vermək give power of attorney verb general
ixtiyar olmaq have power verb general
qüvvətə yüksəlmək raise power verb general
hakimiyyəti qəsb etmək seize power verb general
zərb ilə vurmaq strike with all one's power verb general
hakimiyyəti ələ almaq take power verb general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
energetik power adjective general
mənsəbpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-seeking adjective general
mütləq hakimiyyət absolute power phrases general
hakimiyyətə gəlmək come to power phrases general
qanunverici hakimiyyət legislative power phrases general
hərəkətverici qüvvə locomotive power phrases general
nüvə dövləti nuclear power phrases general
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station phrases general
hakimiyyətdə olan partiya party in power phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
motorlu qayıq power boat phrases general
zərbənin gücü power of a blow phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
hakimiyyəti zəbt etmək seize power phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
ali hakimiyyət supreme power phrases general
hakimiyyəti ələ almaq take power phrases general
istilik elektrik stansiyası thermal power station phrases general
hidroenerji water power phrases general
elektrik qidalandırma bloku power supply phrases general
elektrik enerjisi electric power phrases physics
qaldırıcı qüvvə lifting power phrases physics
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
power capacity enerji tutumu noun general