• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для pul ilə özünü azad etdirmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
azad etmə deliverance noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
işdən azad etmə dismissal noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
azad edilmə emancipation noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
azad etmə exemption noun general
azad etmə exoneration noun general
azad etmə expulsion noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
azad vətəndaş freeman noun general
azad düşünən freethinker noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
azad edən şəxs liberator noun general
şəhər divarlarını təmir etdirmək üçün yığılan pul murage noun general
şəhər divarlarını təmir etdirmək üçün yığılan vəsait murage noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
pul verib azad etmə ransom noun general
azad etmə üçün pul redemption noun general
pul verib azad etmə redemption noun general
azad etmə rescue noun general
azad olma rescue noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
azad peşə free profession noun general
azad iradə free will noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
pul verib azad edilmə redemption noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
zorla həbsdən azad etmə rescue noun law
azad etmə acquittal noun general
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
azad olma freedom noun general
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
azad olma quittance noun general
azad etmə remission noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
azad etmə excuse noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
əks etdirmək projection noun general
hərbi çağırışdan azad edən komissiya tribunal noun general
gömrük rüsumundan azad olma clearance noun general
gömrük vergisindən azad olma clearance noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
azad etmək acquit of verb general
azad etmək amove verb general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
azad etdirmək buy out verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
davam etdirmək continue verb general
nümayiş etdirmək demonstrate verb general
inkişaf etdirmək develop verb general
cadudən azad etmək disenchant verb general
sehrdən azad etmək disenchant verb general
azad etmək disengage verb general
azad etmək disentangle verb general
azad etmək dismiss verb general
azad eləmək dispense from verb general
nümayiş etdirmək display verb general
azad etmək disyoke verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
inkişaf etdirmək educe verb general
azad etmək emancipate verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
inkişaf etdirmək evolve verb general
azad etmək exempt verb general
inkişaf etdirmək exercise verb general
məşq etdirmək exercise verb general
nümayiş etdirmək exhibit verb general
azad etmək exonerate verb general
inkişaf etdirmək expand verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
atəşi davam etdirmək fire up verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
azad etmək free verb general
davam etdirmək go forward verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
təcəssüm etdirmək image verb general
təcəssüm etdirmək impersonate verb general
təcəssüm etdirmək incarnate verb general
özünü düçar etmək incur verb general
sığorta etdirmək insure verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
azad etmək liberate verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
davam etdirmək maintain verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
güzgü kimi əsk etdirmək mirror verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
davam etdirmək proceed verb general
notariusda təsdiq etdirmək notarise verb general
notariusda təsdiq etdirmək notarize verb general
inkişaf etdirmək nurture verb general
nümayiş etdirmək parade verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
özünü öymək peacock verb general
inadkarlıqla davam etdirmək persevere verb general
inadla davam etdirmək persevere verb general
qətiyyətlə davam etdirmək persevere verb general
təcəssüm etdirmək personify verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
davam etdirmək prolong verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
pul verib azad etmək ransom verb general
pul verib azad etmək redeem verb general
əks etdirmək reflect verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
azad etmə release verb general
azad etmək release verb general
davam etdirmək resume verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
nümayiş etdirmək sport verb general
özünü göstərmək sport verb general
səhhəti ilə əlaqədar işdən azad eləmək superannuate verb general
qazamatdan azad etmək unprison verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
davam etdirmək keep up verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
azad edilmək be freed verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
azad olmaq become free verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
ənənəni davam etdirmək carry on the tradition verb general
dərc etdirmək cause smb. publish verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
özünü biabır etmək defame verb general
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
əks etdirmək echo verb general
təcəssüm etdirmək embody verb general
özünü xilas etmək escape verb general
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
əks etdirmək express verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
əsarətdən azad etmək free from slavery verb general
davam etdirmək go on verb general
dişi müalicə etdirmək have dental treatment verb general
əks etdirmək inflect verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
özünü əzdirmək mince verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
işdən azad eləmək pay off verb general
təcəssüm etdirmək personalize verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
dərc etdirmək publish verb general
nəşr etdirmək publish verb general
qalanı mühasirədən azad etmək push the siege of the fortress verb general
əks etdirmək put into words verb general
davam etdirmək put up with verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
boyunduruqdan azad olmaq throw off the yoke verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
özünü gicliyə vurmaq footle verb spoken language
nümayiş etdirmək accomplish verb general
azad etmək acquit verb general
azad etmək acquitt verb general
inkişaf etdirmək amplify verb general
özünü dolaşdırmaq bungle verb general
özünü ələ almaq control verb general
özünü saxlamaq control verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
inkişaf etdirmək culture verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
özünü göstərmək display verb general
intişar etdirmək disseminate verb general
inkişaf etdirmək educate verb general
inkişaf etdirmək elaborate verb general
ata-ana qayğısından azad etmək emancipate verb general
əks etdirmək embody verb general
təcəssüm etdirmək embody verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
sərgidə nümayiş etdirmək exhibit verb general
əks etdirmək express verb general
özünü əzib büzmək flaunt verb general