• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qısa olaraq təkrar etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
qısa vurulmuş saç bob noun general
qısa vurulmuş saç fasonu bob noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
təkrar etmə duplication noun general
təkrar etmə encore noun general
təkrar ifa etmə encore noun general
qısa xülasə epitome noun general
qısa şərh epitome noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
tez-tez təkrar etmə frequency noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
qısa yelkənli qayıq luge noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qısa müddətli gündüz yuxusu nap noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
qısa roman novella noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
təkrar istehsal overproduction noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
potensial olaraq potentially noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təkrar istehsal etmə procreation noun general
təkrar etmə recapitulation noun general
təmir etmək recondition noun general
təkrar gözdən keçirmə reconsideration noun general
təkrar sayılma re-count noun general
təkrar sayma re-count noun general
təkrar recurrence noun general
təkrar olunma recurrence noun general
təkrar nəşr reissue noun general
təkrar reiteration noun general
təkrar etmə reiteration noun general
kəskin və qısa cavab rejoinder noun general
təkrar relapse noun general
təkrar edilmə relapse noun general
təkrar etmə relapse noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
təkrar sifariş reorder noun general
təkrar repeat noun general
təkrar etmə repeat noun general
təkrar repetition noun general
təkrar istehsal reproduction noun general
bəyanatı təkrar etmə restatement noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
qısa tuman shorts noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
lazımsız təkrar tautology noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
istifadə etmək utilisation noun general
təkrar əməliyyat refile noun general
qısa məlumat newsletter noun general
qısa məsafəyə qaçış idmançısı sprinter noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qısa kurs concise course noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qısa metrajlılı film film of short length noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təkrar iteration noun general
qısa interval long interval noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
təkrar oynanılmış oyun replay noun general
neftin təkrar qovulması rerun distillation noun general
qısa qapanma short circuit noun general
qısa interval short interval noun general
sərf etmək spend noun general
qısa məzmunu summary noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
təkrar yoxlama checkback noun American
ifraz etmək secrete noun physiological
təkrar oyun replay noun sport
yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq yawl noun nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
qısa qapanma short-circuit noun electrical engineering
təkrar ələ keçirmə reoccupation noun military
təkrar tutma reoccupation noun military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
qısa məktub chit noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
istifadə etmək embrace noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
son xəbərlərin qısa xülasəsi headline noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
qısa tuman panties noun general
qısa məlumat paragraph noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
qısa bioqrafik oçerk profile noun general
ucadan təkrar etmə recitation noun general
təkrar imtahan re-examination noun general
təkrar rehearsal noun general
təkrar etmə rehearsal noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar etmə repeat noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
əzbərdən təkrar etmə repetition noun general
təkrar göstərmə replay noun general
qısa səfər run noun general
qısa səyahət run noun general
qısa xülasə sketch noun general
qısa müddət snatch noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
qısa yuxu winking noun general
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
qısa forma contraction noun linguistic
təkrar reduplication noun linguistic
qısa qıçlı cob noun general
təltif etmək decorate noun general
qısa işartı flicker noun general
qısa şəxsi məktub note noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
qısa gəzinti spin noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
qısa reklam filmi teaser noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
qısa kəsilmiş quyruq bob noun general
qısa müddət breathing noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
təkrar etmə renewal noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
icad etmək manufacture noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
təkrar icra redo noun computer
təkrar redo noun computer
qısa məzmun summary noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
qısa gəzinti turn noun general
qısa fəaliyyət müddəti turn noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
qısa izahat vermək annotate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
vero