• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qəti surətdə olaraq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
qəti inam persuasiveness noun general
potensial olaraq potentially noun general
qəti etiraz protest noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
qəti etiraz edən adam protester noun general
qəti etiraz rebuff noun general
qəti etiraz remonstrance noun general
qəti məğlubiyyət rout noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
qəti qərar final decision noun general
qəti təklif firm offer noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
qəti etiraz exclamation noun general
qəti ziddiyyət extreme noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
dividenti qəti müəyyən edilməmiş aksiya equity noun economy
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
qəti etiraz etmək deprecate verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
qəti etiraz etmək protest verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
qəti etiraz etmək remonstrate against verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
qəti hərəkət etmək act decisively verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
qəti etiraz etmək make a strong protest verb general
qəti addım atmaq take a decisive step verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
qəti etiraz etmək except verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
qəti etiraz etmək kick verb American
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
qəti əleyhinə olan antagonistic adjective general
qəti arduous adjective general
qəti black-and-white adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti cataclysmic adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
qəti confident adjective general
qəti convincing adjective general
qəti decided adjective general
qəti decisive adjective general
qəti definitive adjective general
qəti exhaustive adjective general
qəti express adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
qəti extremistic adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
qəti fatal adjective general
qəti imperative adjective general
qəti olmayan inconclusive adjective general
qəti olmayan indecisive adjective general
qəti irrevocable adjective general
qəti peremptory adjective general
qəti ultimate adjective general
qəti unambiguous adjective general
qəti unhesitating adjective general
qeyri-qəti indefinite adjective general
qeyri-qəti indeterminate adjective general
qəti unappealable adjective law
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
qəti müəyyən edilmiş canonical adjective general
qəti conclusive adjective general
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured adjective general
qəti determinate adjective general
qəti dogged adjective general
qəti dogmatic adjective general
qəti drastic adjective general
qəti earnest adjective general
faktiki olaraq mövcud olan factual adjective general
bir qayda olaraq familiary adjective general
qəti final adjective general
qəti formed adjective general
qəti grim adjective general
qəti imperious adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
qəti outright adjective general
xüsusi olaraq particular adjective general
qəti radical adjective general
qəti set adjective general
qəti müəyyənləşmiş set adjective general
qəti thoroughgoing adjective general
qəti olmayan unclear adjective general
qəti utter adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified adjective general
qəti firm adjective general
qəti unequivocal adjective general
mütənasib olaraq artan progressive adjective grammatical
qəti full adjective general
qəti unqualified adjective general
qəti müəyyən edilmiş upstanding adjective general
qəti hard adjective general
qəti positive adjective general
müvafiq olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq accordingly adverb general
fəal sürətdə actively adverb general
faktiki olaraq actually adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
əlavə olaraq additionally adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
alternativ olaraq alternatively adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
səhv olaraq amiss adverb general
müvafiq olaraq appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
razılıq əlaməti olaraq approvingly adverb general
sadəcə olaraq artlessly adverb general
şifahi olaraq aurally adverb general
avtomatik olaraq automatically adverb general
aksiomatik olaraq axiomatically adverb general
aydın olaraq axiomatically adverb general
laqeyd olaraq blankly adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
artıq olaraq capitally adverb general
birinci dərəcəli olaraq capitally adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
təsadüfi olaraq casually adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
səbəbsiz olaraq causelessly adverb general
fasiləsiz olaraq ceaselessly adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
qəti certainly adverb general
başlıca olaraq chiefly adverb general
xroniki olaraq chronically adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
bir qayda olaraq commonly adverb general
şərti olaraq conditionally adverb general
gizli olaraq confidentially adverb general
məxfi olaraq confidentially adverb general
əlbir olaraq conjointly adverb general
şüurlu olaraq consciously adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
fasiləsiz olaraq constantly adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
əməli olaraq constructively adverb general
şərti olaraq contingently adverb general
fasiləsiz olaraq continuously adverb general
müvafiq olaraq correspondingly adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
qəti olaraq decidedly adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
düzgün olaraq deservedly adverb general
haqlı olaraq deservedly adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dramatik olaraq dramatically adverb general
dinamik olaraq dynamically adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
sonsuz olaraq endlessly adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı olaraq exhaustingly adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
əməli olaraq experimentally adverb general
təcili sürətdə express adverb general
qeyri-adi olaraq extraordinarily adverb general
könüllü olaraq facultatively adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qərəzsiz olaraq fairly adverb general
səhv olaraq falsely adverb general
yanlış olaraq falsely adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
qüsursuz olaraq faultlessly adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
birinci olaraq firstly adverb general
qəti flatly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
haqqı olaraq for a consideration adverb general
çarəsiz olaraq forcedly adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi olaraq formally adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
buna əlavə olaraq furthermore adverb general
bir qayda olaraq generally adverb general
qrafik olaraq graphically adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
qəti olmayaraq hesitatingly adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
yanlış olaraq improperly adverb general
qeyri-iradi olaraq impulsively adverb general
faktiki olaraq in effect adverb general
faktiki olaraq in practice adverb general
təsadüfi olaraq incidentally adverb general
əsassız olaraq indiscriminately adverb general